Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hvordan plukke fond som aktiv fondssparer?

Hvordan plukke fond som aktiv fondssparer?

Bransjespesifikke fond

Denne artikkelen ble først publisert i vårt nyhetsbrev.

Noen foretrekker å kun investere i et globalt indeksfond, mens andre ønsker å utvide porteføljen med fond som representerer ulike marked eller sektorer. Kan bransjespesifikke fond fungere som et sikkerhetsnett for porteføljen?

Vi får ofte banket inn med teskje at å investere i enkeltaksjer er svært risikofylt, mens globale indeksfond er en «trygg» langsiktig investering. For noen kan sistnevnte være litt utilfredsstillende, særlig om man ønsker å ha mer eierskap i hvor man plasserer pengene.

Da kan fond som representerer visse marked (geografisk område) eller bransjer (teknologi, energi etc.) være en god mellomting. Spesielt med tanke på at et globalt indeksfond ikke nødvendigvis er så diversifisert som man ofte tror.

Tar man indeksfondet DNB Global A som et eksempel, består 70 % av fondets eierandeler i det amerikanske markedet. I tillegg står de syv største tech-selskapene for nesten 20 % av porteføljen.

For å være enda mer spesifikk, befinner mange av selskapene i et globalt indeksfond seg i Bay Area, California.

Bransjespesifikke fond bidrar til å redusere risikoen

For det er ingen sikkerhet i at det amerikanske markedet vil gjøre det bedre på verdensbasis. Som nevnt i en tidligere nyhetsartikkel, har det amerikanske markedet kommet seirende ut mot resten av verden 6 av 12 ganger når man sammenligner hvert tiår fra 1900-2020. 

Ser vi på globale P/E-verdier, blir USA også vurdert som overpriset på nåværende tidspunkt. Så kanskje det ikke er en så dårlig idé å investere mer bredt enn å ha 70 % av porteføljen i amerikanske selskap?

Å eie bransjespesifikke fond kan derfor bidra til å spre risikoen, som igjen kan redusere sjansen for store tap.

Hva er hva?

Markeds- og/eller bransjespesifikke fond kan både være aktivt eller passivt forvaltet. La oss ta to eksempler:

Passivt bransjespesifikt fond: Et eksempel på et slikt fond er Nordnet Teknologi Indeks. Fondet investerer primært i teknologisektoren, men er passivt forvaltet siden målet er å følge indeksen MSCI World Information Technology så tett så mulig. 

Aktivt bransjespesifikt fond: Et eksempel er Arctic Aurora LifeScience. Dette er et aktivt forvaltet fond hvor forvalteren forsøker å velge de beste aksjene innenfor helsesektoren. 

I løpet av fjoråret oppnådde Nordnet Teknologi Indeks en avkastning på 58 %, mens Arctic Aurora LifeScience ga en avkastning på 15 %. Verdensindeksen (MSCI ACWI) steg på sin side med 23 %. 

Aktive fondssparere kan oppnå vesentlig meravkastning

Som illustrert med eksemplet ovenfor, fikk de som hadde troen på teknologisektoren og investerte i Nordnets teknologifond en svært god avkastning på sine investerte penger. 

De som investerte i LifeScience-fondet fikk derimot en dårligere avkastning enn det globale aksjemarkedet. Zoomer vi ut litt, har fondet gitt en avkastning på 75 % i løpet av de siste 5 årene. Det er bedre enn verdensindeksen. 

Her er det derimot viktig å presisere at dette er to positive eksempler. Det finnes også mange fond som har prestert vesentlig dårligere. Investorer som eksempelvis har hatt troen på eiendomsfond har mest sannsynlig fått nokså stusselige resultater i samme perioder. 

Periodevise fondsinvesteringer

For enhver investor er det viktig å vurdere sine investeringer i forhold til sin risikovillighet og målsetting. Investerer man i aktive fond, setter man sin lit til forvalteren bak fondet. Man håper at selskapene forvalteren velger innenfor en viss bransje (som teknologi-, helse-, eller energisektoren) skal slå en referanseindeks. 

Ved å investere i markeds- og/eller bransjespesifikke fond slipper man å dypdykke seg inn i hvordan selskapene presterer, men man burde holde et øye med hvordan økonomien utvikler seg. 

Hvordan velge bransjespesifikke fond?

Kursen til et selskap påvirkes ut fra hvilken bransje den tilhører, også kalt bransjespesifikk risiko. Dersom en spesifikk bransje presterer bedre enn forventet, har dette som regel en domino-effekt på selskapene som er knyttet til denne bransjen.

Her er noen tips til deg som ønsker å krydre porteføljen med noen bransjespesifikke fond:

  • Hvilken sektor har du troen på? Er det en spesifikk sektor du tror vil gjøre det bra i tiden fremover? For eksempel stiger ofte selskaper innen finans- og konsumsektoren i perioder når rentene stiger. 
  • Hvor mange selskap befinner seg i porteføljen? Personlig liker jeg å investere i bransjespesifikke fond med en mer konsenrert portefølje. Dette gjør det enklere for forvalteren å følge opp og holde seg oppdatert på selskapene. 
  • Hvor mye koster fondet? Gebyrene du betaler vil være med på å påvirke din totale avkastning. Derfor er det viktig å se på hvor mye fondet koster.
  • Velge aktivt eller passivt fond? Ifølge Forbrukerrådet har indeksfond gitt bedre avkastning i tre av fire kategorier de siste 20 årene. Kun det norske aksjemarkedet skiller seg ut. Selv om det kan lønne seg å investere i et passivt bransjespesifikt fond, er det ingen garanti for at en aktiv forvalter vil gjøre det bedre. 
  • Sammenlig fond: Morningstar er et godt verktøy for å sammenligne fond i samme kategori opp mot hverandre. 

Ta sjansen eller la være?

Det er en ganske stor forskjell på å investere i et globalt indeksfond og bransjespesifikke fond. Ved sistnevnte kreves det mer oppfølgning. Man bør være klar for å selge seg ut av fondet dersom endringer skjer i økonomien som kan påvirke en viss sektor eller marked. 

Planlegger du å bygge en portefølje som ikke skal røres på 20 år? Da vil nok et globalt indeksfond være en bedre løsning. Men ønsker du å en finger med i spillet på hvor dine penger plasseres, er det ikke nødvendigvis en dum idé å inkludere bransjespesifikke fond i porteføljen.  

Vi anbefaler Nordnet

Nordnet er Nordens største handelsplattform. Her får du et stort utvalg av både norske og internasjonale fond og aksjer. I tillegg vil du få tilgang til Shareville, som er en læringsplattform hvor du kan få inspirasjon og å lære av andre. Hos Nordnet kan du enkelt bygge en bred portefølje av aksjer, de tilbyr markedsdyktige priser og plattformen er svært brukervennlig.

Invester hos Nordnet
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi.
Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.