Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hva er en aksje? Lær alt du trenger å vite her!

Hva er en aksje? Lær alt du trenger å vite her!

aksjer, frihet, markedet, hva er en aksje?

Ønsker du å komme i gang med å investere i aksjer? Lær hva en aksje er, hvordan du kan investere i aksjer samt hvorfor det kan være en lønnsom måte å spare penger på. 

eToro, aksjer, registrer konto, invester
80.2% av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer.

Hva er en aksje?

En aksje er en liten eierandel i et selskap. Når du kjøper én eller flere aksjer i et selskap, vil du eie en del av det selskapet. Dersom selskapet gir gode resultater, vil det i de fleste situasjoner resultere i at aksjekursen stiger. Da vil dine eiendeler være verdt mer enn når du kjøpte aksjen. Bestemmer du deg for å selge, har du tjent penger på din investering.

Å eie aksjer innebærer også en del rettigheter, som stemmerett på generalforsamlinger og rett på utbytte dersom selskapet betaler det.

Aksjemarkedet har gitt god avkastning

Å investere i aksjer over tid har vist seg å være en god måte å spare sine penger på. Dette gjelder spesielt i sammenligning med å la dine oppsparte penger stå i en bankkonto. Å investere i aksjer medfører en viss risiko, men jo lenger du planlegger å investere, desto mindre er risikoen. 

Aksjemarkedet utvikler seg som regel i en jevn positiv trend hvis man ser på 10-års perioder. Skrur man tiden helt tilbake til 1928 har det amerikanske aksjemarkedet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på cirka 10 %. Sammenligner man det med risikofri rente, leverer aksjemarkedet som regel 4 – 8 % meravkastning.

Dersom du trenger en plattform å investere fra, kan vi anbefale eToro. Her kan man investere i aksjer som representerer hele verden, alt fra Apple til DNB til Spotify. Du kan investere gjennom plattformen ved å trykke på denne linken.

eToro, invester, plattform

Hva påvirker aksjekursen?

I løpet av det siste året har vi opplevd et fall i aksjemarkedet. Men hva er det som egentlig påvirker et selskaps aksjekurs? 

Kursen påvirkes alltid ut fra investorers tilbud og etterspørsel. Det vil si hva slags pris investorer er villige til å kjøpe og selge aksjen for. Likevel ser man at prisingene er mer nyanserte enn som så. Det er ekstremt mange faktorer som er med på å påvirke aksjekursene. Noen av disse er selskapets;

  • Økonomiske situasjon: Hvordan har selskapets finansielle situasjon utviklet seg de siste årene? Hvor mye inntekt genereres ut fra salg og hva ligger kostnadene på? 
  • Framtidsutsikter: Holder selskapet tritt med den teknologiske utviklingen? Er det blitt investert i noe nytt som kan påvirke selskapet i en positiv eller negativ retning? Hvordan vil sektoren selskapet er i utvikle seg fremover?
  • Psykologisk utvikling: Ofte ser man at en aksje stiger til værs eller faller brått, særlig i vekstaksjer. Ofte skjer det rett etter en nyhet om selskapet kommer ut, eller at selskapet “følger” utviklingen til resten av markedet. 2020 var et prakteksempel på dette, når hele aksjemarkedet falt for deretter å stige til nye høyder noen måneder i etterkant. 

Dersom man er en investor som investerer over en lengre periode, vil man ikke være så påvirket av disse korte svingningene. Dette er viktig å være klar over, særdeles i nedgangsperioder. Over tid har aksjemarkedet alltid steget, så det gjelder å ikke gjøre noen drastiske valg. Derfor er det alltid viktig å følge sin opprinnelige investeringsplan og holde hodet kaldt.

Hold deg oppdatert

Selv om korte svingninger ofte kommer som et resultat av psykologiske beslutninger, er det likevel lurt å holde seg oppdatert på sine investeringer. Dette gjelder særlig hvis man har en investeringsportefølje som er mest eksponert mot enkeltselskaper kontra aksjefond.

Den viktigste informasjonen kommer ofte når selskapene offentliggjør sine kvartals- og årsrapporter. Kvartalsrapportene kommer 4 ganger i løpet av året. Her vil du bli oppdatert på selskapets regnskap og nøkkeltall. Dette er en god måte å følge med på hvordan selskapet har prestert over tid.

Hvorfor investere i aksjer?

Som teksten opplyser om, har aksjemarkedet gitt god avkastning over tid. Det betyr at investorer har fått god uttelling for sine penger. De som har investert i aksjer over tid, sammenlignet med å kun ha pengene ligge i banken, vil derfor oppleve at de har opparbeidet seg mer penger på sine kontoer. Dette bidrar til mer økonomisk frihet, så man kan bruke tiden sin på det som betyr mest. Enten det er å jobbe mindre for å ha mer tid til familien, gå av tidligere med pensjon eller ha muligheten til å dra til din drømmedestinasjon. 

Å investere i aksjer vil derfor kunne åpne mange dører. Her er et eksempel på hvor mye du vil ha om 20 år dersom du investere 500.000 i aksjer som gir 8 % avkastning kontra å la pengene ligge i banken, med en rente på 2 %, ut fra sparekalkulatoren til:

Investert beløpTotalt sparebeløp – 40 år i aksjemarkedet (8 % avkastning)Totalt sparebeløp – 40 år i bank (2 % renter)
500.000 kroner10.862.261 kroner1.104.020.

Som man kan se vil man med andre ord ha tjent over 9 millioner kroner mer ved et slikt scenario. 

Det er viktig å påpeke at alle ikke har en lik risikoprofil og at man ikke nødvendigvis ønsker å investere hele sin kapital i aksjer. Det kan for noen derfor være tryggere å starte med små beløp, og dermed investere mer om man føler seg komfortabel med dette.

Les hvordan du kommer i gang med å kjøpe aksjer her.

En bred portefølje bidrar til lavere risiko

At aksjemarkedet har gitt solid avkastning over tid er ingen hemmelighet. Likevel er det større risiko knyttet til å investere i en håndfull aksjer sammenlignet med å ha en portefølje som representerer selskaper innenfor ulike regioner, marked og sektorer. Det kan også være lurt å ha aksjefond i porteføljen. Et aksjefond er en portefølje av aksjer. 

For å kategoriseres som et aksjefond må fondet bestå av minimum 18 aksjer. Dette vil bidra til å spre risikoen, eller som mange ofte sier på “finansk”; Legg eggene i forskjellige kurver, fremfor bare én

Ved å ha en bred portefølje vil du som investor ikke bli hardt rammet dersom en av selskapene dine skulle gå konkurs, som er et “worst-case scenario”. Faktisk vil du fortsatt kunne ha en portefølje som vil gå vesentlig i pluss dersom resterende aksjer har en positiv utvikling.

Hvordan kjøpe aksjer?

Før i tiden var det å kjøpe aksjer nokså vanskelig. Man måtte kontakte en aksjemegler, og denne personen ville ta et høyt gebyr for å kjøpe og selge aksjer for deg. Dette var både dyrt samt medførte at handlene tok langt tid. Derfor tok den gjennomsnittlige nordmannen seg hverken tiden eller kostnadene for å involvere seg i aksjemarkedet. 

Dette har heldigvis endret seg drastisk. Flere nettmeglere kom på banken og tilbydde kjøp og salg av aksjer på nett. I senere tid har banken også fulgt etter. I dag er det like lett å handle aksjer på nett som det er med alt annet relatert til netthandel. 

Vi anbefaler at du investerer i aksjer gjennom en nettmegler, i motsetning til en bank. De tar laverer gebyrer samt har et større utvalg investeringsprodukter. Vi kan anbefale følgende plattformer å investere fra:

  • Nordnet: Spesialiserer seg på nordiske aksjer og fond
  • eToro: Har et bredt utvalg av internasjonale aksjer, fond. Her kan man også investere i andre marked, som blant annet råvarer og kryptovaluta
  • Kron: Beste alternativ dersom du ønsker å kun investere i fond.
  • Skilling: Et ypperlig valg om du vil trade aksjer.
80.2% av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en aksje?

En aksje er en liten eierandel i et selskap. Når du kjøper én eller flere aksjer i et selskap, vil du eie en del av det selskapet. Les alt om aksjer her.

Hva er forskjellen på aksjer og fond?

En aksje er en eierandel i ett selskap, som f.eks. teknologiselskapet Apple. Et fond er en portefølje av flere aksjer eller rentepapirer. Investerer du i et aksjefond investerer du i et fond som består av minimum 80 % av aksjer og 16 aksjeselskap.

Hva betyr det å eie en aksje?

Når man kjøper en eller flere aksjer i et selskap, eier man en liten eierandel av selskapet. Jo flere aksjer du eier, desto større er eierandelen. Dette gir også mer rettigheter i selskapet.

Hva påvirker aksjekursen?

Det er mange faktorer som påvirker kursen til en aksje. Enkelt forklart handler det om tilbud og etterspørsel: Hvor mye investorene som eier aksjene er villige til å selge for og hvor mye investorer er villig til å betale for aksjene i et selskap.

Hvorfor investere i aksjer?

Å investere i aksjer har gitt god avkastning over tid. Derfor kan det være smart å spare dine penger i aksjemarkedet.

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X