Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hva er en aksje? Vi gir deg svaret!

Hva er en aksje? Vi gir deg svaret!

aksjer, frihet, markedet, hva er en aksje?

En aksje er en eierandel av et selskap. Dersom selskapet du eier aksjer i gjør det bra, vil dette som regel føre til at dine verdier stiger i verdi. I denne artikkelen vil du lære mer om hva en aksje er og hvorfor det er så populært å investere i aksjer.

Aksjer er eierandeler i et selskap

Et offentlig selskap har et visst antall aksjer, der hver enkelt aksje i selskapet har samme verdi. For å ta del i et selskap, er du nødt til å kjøpe minimum én aksje. La oss gi et eksempel:

Storbanken DNB består av totalt 1,54 milliarder aksjer. I skrivende stund koster én aksje 205 kroner, som er minsteprisen du må ut med for å eie én DNB-aksje. Kjøper du 5 aksjer i selskapet, har du investert for litt over 1000 kroner.

Å eie aksjer innebærer også en del rettigheter, som stemmerett på generalforsamlinger og rett på utbytte dersom selskapet betaler det. Jo flere aksjer du eier i et selskap, desto flere eierandeler har du – og også større innflytelse.

Grunner til at selskaper selger aksjer

Selskaper som ønsker å hente kapital, går gjennom en såkalt børsnotering (IPO). Da selger de andeler av selskapet i form av aksjer, som gjør at de får penger fra de som kjøper aksjene. Dette vil kunne bidra til at selskapet kan fortsette å vokse.

Alle selskaper som er notert på en børs som f.eks. Oslo Børs eller New York Stock Exchange, blir omtalt som børsnoterte selskaper og er tilgjengelig for alle. Dette gjelder eksempelvis nevnte DNB, eller store, internasjonale selskaper som Apple eller Tesla.

Hva er prisen på en aksje?

Når man skal kjøpe aksjer, ønsker man gjerne å investere i selskaper som er billig priset. Men er det slik at en aksje som har en lav kurs faktisk er billig? Det enkle svaret på dette er nei:

  1. Netflix har en markedsverdi på 243 milliarder dollar. Èn Netflix-aksje koster 570 dollar.
  2. Tesla har en markedsverdi på 610 milliarder dollar. Èn Tesla-aksjer koster 190 dollar.

Man ville kanskje tro at Tesla er billig priset, ettersom prisen på deres aksjer er priset så mye lavere? Årsaken til det er fordi Tesla har totale nesten 3,2 milliarder aksjer, mens Netflix i motsetning kun har 432 millioner aksjer tilgjengelig.

Det er med andre ord mer å se etter enn kun hva prisen er på en aksje for å finne ut av om den er billig eller ikke. Aksjekursen må vurderes ut fra antall aksjer totalt, finansielle prestasjoner, fremtidsutsikter og mye mer.

Her finner du en liste over beste aksjer.

Hva påvirker aksjekursen?

Hvis du har lest diverse finansaviser, har du helt sikkert bitt deg merke i at kursene på diverse aksjer svinger mye opp og ned. En aksjekurs påvirkes alltid ut fra tilbudet og etterspørselen etter selskapet. Er interessen høy blant investorer, vil aksjekursen stige og vice versa.

Det er ekstremt mange faktorer som er med på å påvirke aksjekursene. Noen av disse er selskapets;

  • Økonomiske situasjon: Hvordan har selskapets finansielle situasjon utviklet seg de siste årene? Hvor mye inntekt genereres ut fra salg og hva ligger kostnadene på? 
  • Framtidsutsikter: Holder selskapet tritt med den teknologiske utviklingen? Er det blitt investert i noe nytt som kan påvirke selskapet i en positiv eller negativ retning? Hvordan vil sektoren selskapet er i utvikle seg fremover?
  • Psykologisk utvikling: Aksjekursen vil også kunne drives i stor grad av markedspsykologi og investoratferd. Ofte faller, eller stiger, en aksje rett etter en nyhet om selskaper kommer ut.

Det er ingen hemmelighet at det er en høy risiko å eie en aksje, nettopp på grunn av store svingninger i verdi. Derfor er aksjefond]en populær investeringsform, som enkelt forklart er en samling av aksjer fra flere selskaper.

Aksjemarkedet har gitt god avkastning

Å investere i aksjer over tid har vist seg å være en god måte å spare penger på. Dette gjelder spesielt i sammenligning med å la dine oppsparte penger stå i en bankkonto. Å investere i aksjer medfører en viss risiko, men jo lenger du planlegger å investere, desto mindre er risikoen. 

Aksjemarkedet utvikler seg som regel i en jevn positiv trend hvis man ser på 10-års perioder. Skrur man tiden helt tilbake til 1928 har det amerikanske aksjemarkedet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på cirka 10 %. Sammenligner man det med risikofri rente, leverer aksjemarkedet som regel 4 – 8 % meravkastning. Nå er tidligere resultater imidlertid ikke garantier for fremtiden.

Hvis du investere 500.000 i aksjer som gir 8 % avkastning kontra å la pengene ligge i banken, med en rente på 2 %, vil du sitte igjen med følgende beløp:

Investert beløpTotalt sparebeløp – 40 år i aksjemarkedet (8 % avkastning)Totalt sparebeløp – 40 år i bank (2 % renter)
500.000 kroner10.862.261 kroner1.104.020.

Som man kan se vil man med andre ord ha tjent over 10 millioner kroner mer ved et slikt scenario, i motsetning til knappe 1 million kroner hvis du har pengene i en sparekonto i banken. 

Det er viktig å påpeke at alle ikke har en lik risikoprofil og at man ikke nødvendigvis ønsker å investere hele sin kapital i aksjer. Det kan for noen derfor være tryggere å starte med små beløp, og dermed investere mer om man føler seg komfortabel med dette. Dette kan du lese mer om i vår aksjer for nybegynnere-artikkel.

Oppsummering av hva aksjer er

I denne artikkelen har du lært mer om hva en aksje er. Som du har lest representerer en aksje en eierandel av et selskap. Jo flere aksjer du eier i et selskap, desto større eierskap har du.

Husk at for at du skal ta del i et selskap, er du nødt til å kjøpe minimum én aksje. Verdien på en aksje avhenger av mange faktorer, som blant annet hvor mange aksjer som er utstedt av et selskap, hvordan selskapet presterer finansielt og fremtidsutsiktene.

For mer info, les mer i vår artikkel om investering i aksjer.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en aksje?

En aksje er en liten eierandel i et selskap. Når du kjøper én eller flere aksjer i et selskap, vil du eie en del av det selskapet. Les alt om aksjer her.

Hva er forskjellen på aksjer og fond?

En aksje er en eierandel i ett selskap, som f.eks. teknologiselskapet Apple. Et fond er en portefølje av flere aksjer eller rentepapirer. Investerer du i et aksjefond investerer du i et fond som består av minimum 80 % av aksjer og 16 aksjeselskap.

Hva betyr det å eie en aksje?

Når man kjøper en eller flere aksjer i et selskap, eier man en liten eierandel av selskapet. Jo flere aksjer du eier, desto større er eierandelen. Dette gir også mer rettigheter i selskapet.

Hva påvirker aksjekursen?

Det er mange faktorer som påvirker kursen til en aksje. Enkelt forklart handler det om tilbud og etterspørsel: Hvor mye investorene som eier aksjene er villige til å selge for og hvor mye investorer er villig til å betale for aksjene i et selskap.

Finans sparing økonomi
Finansjournalist
+ innlegg

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X