Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Aksjer for nybegynnere 2024: Slik kjøper du aksjer for første gang!

Aksjer for nybegynnere 2024: Slik kjøper du aksjer for første gang!

aksjer for nybegynnere

I denne artikkelen, aksjer for nybegynnere, finner du alt av informasjon om aksjer. Her får du svar på spørsmål som “hva er en aksje”, “hvordan fungerer aksjemarkedet” og “hvordan begynne med aksjer”. Vårt mål er å gi deg nok kunnskap, slik at du kan begi deg ut på aksjemarkedet.  

Hvordan begynne med aksjer? 

Spørsmål som til stadighet dukker opp i forbindelse med aksjer for nybegynnere er “hvordan kjøpe sin første aksje” og “hva trenger jeg for å kjøpe aksjer”. 

I dag er prosessen med å komme i gang svært enkel. Alt du trenger er en konto på en plattform som tilbyr kjøp og salg av aksjer, også kalt for nettmegler. Rask oppsummert kommer du i gang på denne måten: 

 1. Velg deg en nettmegler: Det finnes hundrevis av plattformer som tilbyr kjøp og salg av aksjer på nett. Du bør velge en aktør som står i stil med din strategi og dine mål (mer om dette senere). Kanskje enda viktigere er det å finne en plattform med lave gebyrer og et godt utvalg.
 2. Opprett konto: Når du har valgt en nettmegler registrerer du konto ved å følge instruksene som gis. Litt avhengig av hvem du velger, kan du raskt og enkelt registrere bruker med BankID. Om ikke, må du gjennom en såkalt KYC-prosess. Da må du blant annet oppgi identitet ved å sende kopi av et godkjent ID-kort. Dette er et lovpålagt tiltak. 
 3. Sett inn penger: Når du har registrert deg må kontoen finansieres. De fleste plattformer tilbyr normale innskuddsmetoder, som betalingskort og bankoverføring samt andre elektroniske løsninger. Noen aktører har også et minsteinnskudd, mens andre ikke. Hos Skilling må du for eksempel sette inn 1000 kroner.
 4. Finn aksjen(ene) og kjøp: Nå er det bare å begynne handelen. Gå til aksjekatorgien og bla deg gjennom utvalget, alternativt kan du søke etter bestemte aksjer i søkefeltet. Når du har valgt aksjer, er det bare å investere et beløp du føler er tilstrekkelig og klikke på kjøp! Du har da investert i aksjer. 

For mer utfyllende beskrivelser, kan du lese artikkelen «Hvordan kjøpe aksjer”. 

76 % av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hvorfor kjøpe aksjer? 

Årsaken til at de fleste begynner med aksjesparing er for å tjene penger. Sett i et historisk perspektiv har aksjemarkedet gitt langt bedre avkastning enn for eksempel banksparing.  

Hadde du spart penger i aksjer fra 2000 og frem til i dag, hadde pengene dine i snitt steget med rundt 8 prosent hvert år. Sparer du penger i banken kan du ikke forvente en årlig rente på særlig mer enn 2 prosent.  

Dermed har aksjemarkedet vært en av de mest lønnsomme spareformene på sikt. Samtidig er det å spare penger i aksjer forbundet med risiko. Aksjer kan nemlig falle i verdi, som også betyr at du kan tape penger.  

Når det er sagt, er det flere ting man kan gjøre for å begrense risikoen for tap. Blant annet å tenke langsiktig. Som bildet nedenfor viser, stiger aksjemarkedet normalt etter perioder med fall. Nettopp av den grunn er det anbefalt å investere i aksjemarkedet, har man penger til overs og ønsker man muligheten for at de skal stige i verdi.  

Aksjekurser.
Illustrasjonen viser utviklingen til aksjeindeksen S&P500

Aksjer for dummies – Ord og uttrykk du bør vite om

Aksjemarkedet består av en hel haug av uforståelige ord og uttrykk. Nedenfor ser du begrepene man oftest kommer over når man leser om aksjer for nybegynnere.     

 • Aksjer: Aksjer er eierandeler i et selskap.
 • Aksjonær: Personene som eier aksjer i et selskap kalles for aksjonærer. 
 • Aksjekurs: Aksjekursen sier noe om prisen per aksje. Er aksjekursen 70 kroner, er det prisen du må betale for en hel aksje i selskapet. 
 • Aksjeindeks: Måler utviklingen for et bestemt antall aksjer innenfor spesifikke regioner eller markeder. 
 • Avkastning: Avkastningen sier noe om hvor mye du har tjent eller tapt på å kjøpe aksjer. 
 • Bear- og Bull Marked:  Et bear marked brukes for å beskrive et aksjemarked som faller, mens bull er brukt i sammenheng når markedene stiger. 
 • Børs: Er en regulert markedsplass for aksjer.   
 • Diversifisering: Er en måte å spre risikoen på flere aksjer.  
 • Fond: Når man investerer i fond, investerer man i en samling av flere aksjeselskaper. 
 • Unoterte aksjer: Aksjer som ikke handles på børs eller en regulert markedsplass.
 • IPO: Er aksjer som børsnoteres for første gang. 
 • Investering: Betyr å kjøpe noe man håper skal stige i verdi på sikt. Når man investerer har man en lang tidshorisont på sparingen. 
 • Kurtasje: Er et gebyr som belastet når man kjøper og selger aksjer. 
 • Nettmegler: Også kalt for handelsplattform, og det er en plattform hvor man kan kjøpe og selge aksjer på nett. 
 • Shorting: Er en type handel hvor man spekulerer og profitterer på fallende aksjekurser.
 • Trading: Betyr å aktivt kjøpe og selge noe for å oppnå fortjeneste. Når man trader foregår handelen innenfor korte tidsrom, også i løpet av samme dag.  
 • Utbytte: Er når selskaper betaler en del av sitt overskudd til aksjonærene.   
 • Volatilitet: Sier noe utviklingen til aksjekursene. Høyere volatilitet betyr hyppigere svingninger, mens lav volatilitet er lik en stabil utvikling. 
shorte aksjer, shorthandel, bear-market, bear
Et «bear-marked» brukes for å beskrive et aksjemarked som faller i verdi.

Aksjer for nybegynnere – Et dypdykk ned i aksjemarkedet 

Kunnskap er ofte nøkkelen til suksess, og vi tror heller ikke det er noe annerledes for når man skal begynne med aksjer. 

Med litt basiskunnskap, altså at du vet hvordan aksjer fungerer, tror vi at du vil øke sannsynligheten for å oppnå positiv avkastning. Det er derfor vi ønsker å gi en grundig innføring i aksjer for nybegynnere.  

Hva er aksjer? 

Aksjer er eierandeler av et selskap. Når du kjøper aksjer i et selskap blir du medeier, også kalt for aksjonær, i dette selskapet. Så om du kjøper aksjer i Apple, verdens største selskap målt i markedsverdi, vil du eie en del av Apple. Jo flere aksjer du eier, jo mer av selskapet eier du. 

Å eie aksjer i et selskap gir deg visse rettigheter. Du vil blant annet få stemmerett på generalforsamlinger, som betyr at du kan være med på å påvirke selskapets drift. Dette er imidlertid mest relevant for de som kjøper mange aksjer i et selskap. 

For de aller fleste er det retten til utbytte og retten til fortjeneste ved selskapets kursstigning som er det viktigste. 

Hvordan fungerer aksjemarkedet? 

Aksjemarkedet er som en normal markedsplass, hvor kjøpere og selgere kan handle aksjer og andre verdipapirer av hverandre. Alle handler foregår på en regulert børs, som Oslo Børs, og via tredjeparter kalt for meglere

Det er meglerens oppgave å gjennomføre handler på kjøpernes og selgerens vegne, og det er deres oppgave å sørge for at alt går riktig for seg. I dag er det populært å benytte seg av nettmeglere, men det er også mulig å handle via meglerhus. 

Aksjeprisene, altså aksjekurser, stiger og faller basert på forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Det betyr at prisene påvirkes av antall kjøpere og selgere, som igjen påvirkes av en rekke faktorer – alt fra selskapets nåværende økonomiske situasjon og til selskapets fremtidsutsikter. Psykologi og ikke minst media spiller også en avgjørende rolle for om aksjer vil stige eller falle i verdi. 

76 % av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Aksjemarkedet har en sentral posisjon i vårt samfunn 

Begrepet “aksjemarkedet” kan omfatte alle aksjer og børser i hele verden, men normalt brukes det for å beskrive markedene i bestemte land og regioner. Så når det snakkes om aksjemarkedet i Norge, refereres det til Oslo Børs. 

I USA er aksjemarkedet betydelig større enn her til lands, ettersom de har 13 forskjellige aksjebørser. Totalt finnes det hundrevis av børser rundt om i hele verden. 

Det er flere grunner til at det finnes børser og et aksjemarked, men helt sentralt er det faktum at det gagner økonomien. Selskapene som velger å gå på børs, gjør det for å hente inn frisk kapital. Desto bedre økonomisk rustet et selskap er, jo mer kan det investere i for eksempel nytt personell. Dette kan igjen føre til mindre arbeidsledighet. 

På den måten vil investeringer i aksjer bidra til vekst for selskapet du investerer i, som igjen vil være positivt for næringslivet. Mange liker derfor å se på aksjeinvesteringer som en måte å bidra til verdiskapning i et land. 

Flere nordmenn investere i aksjer

Hvordan tjene penger på aksjer? 

Kort fortalt tjener du penger på aksjer ved å selge til en høyere pris enn det du kjøpte for. 

 • Du kjøper aksjer du for 20,000 kroner
 • Aksjene stiger med 50 prosent. 
 • Du vil da ha tjent 10,000 kroner, som gir deg en total på 30,000 kroner. 

Man tjener også penger om det betales utbytte. En fordel med utbytteaksjer er at du tjener både når kursene stiger og når det betales utbytte. I så måte kan utbyttet utjevne tap ved et kursfall, i tillegg til at det muliggjør passive inntekter. 

Antall aksjer sammen med utbytte per aksje avgjør hvor mye man får utbetalt ved utbyttebetalingen. 

 • Du eier 100 aksjer i et selskap
 • Selskapet betaler 0,50 kroner i utbytte per aksje
 • Du vil da få utbetalt 50 kroner i utbytte

Normalt betales utbyttet fire ganger i løpet av et år (kvartalsvis), men det varierer fra selskap til selskap. Det kan også bortfalle helt i perioder hvor selskapet har prestert økonomisk dårlig. Skulle selskapet derimot prestere økonomisk godt, og over egne forventninger, kan det forekomme et tilleggsutbytte eller et ekstraordinært utbytte. 

Aksjetips for nybegynnere – Slik bedrer du forutsetningene for å lykkes 

Som forklart tror vi kunnskap er særdeles viktig skal man lykkes med aksjer. Så vårt fremste tips er rett og slett å lære seg aksjemarkedet å kjenne, og ikke minst forstå hva slags risiko som innebærer når man kjøper aksjer. 

I tillegg tror vi det er lurt å være oppmerksom på følgende: 

 • Ha en langsiktig plan: Hvor lenge bør man holde på en aksje, lurer du kanskje på? Ikke at det er en bestemt fasit, men for de aller fleste er det mest hensiktsmessig med en langsiktig plan, gjerne mer enn 5 år. Dette gjelder særlig nybegynnere. Med en langsiktig plan vil du i mindre grad påvirkes av kortsiktige kursfall.     
 • Diversifisere porteføljen: Spre risiko! Dette er svært viktig. Med en diversifisert portefølje vil du være mindre utsatt hvis det går dårlig med enkeltaksjer. 
 • Sette opp et budsjett: Mange spør oss om “hvor mye bør man kjøpe aksjer for?”. Dette kommer helt an på hvor mye du har til overs når regninger og månedlige utgifter er betalt, og hvor mye du er tilfreds med å bruke. Du må i hvert fall ikke bruke mer penger enn du kan ta deg råd til å tape. 
 • Kjøpe aksjer etter interesse og kjennskap: En typisk nybegynnerfeil er at man kjøper aksjer basert på trender. Mange kjøper aksjen fordi den har fått mye omtale etc, som ikke nødvendigvis er en lur strategi. Som regel lønner det seg å kjøpe etter interesse og kjennskap.  
 • Velge prisvennlige aksjeplattformer: Et punkt mange ikke tenker over er viktigheten av en prisvennlig nettmegler. Betaler du høye gebyrer, som kurtasje, risikerer du at fortjenesten spises opp. 

Hvilke aksjer bør jeg kjøpe nå? 

Å velge aksjer er ingen enkel oppgave, og det er relativt mye som må vurderes. Du må blant annet vurdere bakgrunnen til selskapet samt hvilken forutsetning det har for vekst i fremtiden. 

Man er da nødt til å se på hvilken sektor selskapet opererer i, og hvilke produkter eller tjenester det leverer/produserer. Er det en type produkt eller en bransje du har mer tro på enn andre? I så fall bør du kjøpe aksjene til disse selskapene. 

Mange liker også å kjøpe aksjer basert på prisen, men har det noe å si om en aksje er dyr eller billig? Til en viss grad ja, men for nybegynnere tror vi det er mer relevant å vurdere selskapet som helhet og ikke kun se på prisen per aksje.   

Så hvilke aksjer bør man kjøpe nå? I artikkelen aksjetips 2024 finner du selskaper som kan være verdt å ta en titt på.   

Beste aksjer for nybegynnere

Vårt beste aksjetips til nybegynnere er å tenke langsiktig. Du bør da inkludere flere selskaper av ulike størrelser innenfor forskjellige sektorer. Det kan også være lurt å kombinere stabile aksjer med billige aksjer med potensial, for å oppnå en risikojustert avkastning. 

Nedenfor ser vi på ulike aksjetyper for nybegynnere. Les også om hvordan man skaper en aksjeportefølje her.  

Se også beste aksjer 2024

Oppsummering av aksjer for nybegynnere

Som opplyst, har det å kjøpe aksjer historisk vist seg en av lønnsomme metodene for å forvalte egne sparepenger. Likevel er det mange som vegrer seg.

En årsak til det er nok risikoen forbundet med aksjehandler. Det vi derimot opplever som den største grunnen til at man velger å holde seg unna, er mangelen på kunnskap. 

Heldigvis er det ikke så mye research som skal til, og vi håper at du ved å lese vår artikkel, aksjer for nybegynnere, føler deg klar til å begynne reisen ut i aksjemarkedet. 

76 % av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

eToro is a multi-asset platform which offers both investing in stocks,  as well as trading CFDs.

Please note that CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Past performance is not an indication of future results. Trading history presented is less than 5 complete years and may not suffice as basis for investment decision.

Copy Trading does not amount to investment advice. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk.

Ofte stilte spørsmål om aksjer for nybegynnere

Hva er en aksje enkelt forklart? 

En aksje representerer en eierandel av et selskap. Desto flere aksjer man eier, jo mer av selskapet eier man. 

Hvor mye bør man kjøpe aksjer for? 

Du må selv vurdere hvor du skal bruke når du skal kjøpe aksjer, basert på hvor mye du er tilfreds med å bruke og hvor mye du har til overs når månedlige regninger er betalt. 

Hvordan kjøpe sin første aksje? 

For å begynne med aksjer må du opprette konto på en handelsplattform. Når det er gjort kan du begynne å kjøpe dine foretrukne aksjer. 

Hvor lenge bør man holde på en aksje? 

Det kommer helt an på din strategi og ditt mål, men som regel er det anbefalt med en tidshorisont på minst fem år. Dette gjelder særlig nybegynnere som kjøper aksjer. 

Hva vil det si å shorte aksjer? 

Når man shorter aksjer spekulerer man i fallende aksjekurser. Det vil si at du profitterer på at aksjen faller i verdi. 

Hva trenger jeg for å kjøpe aksjer? 

Alt du trenger for å begynne med aksjer er en konto på en handelsplattform, også kjent som nettmegler, og litt penger til å investere med. 

Kan man kjøpe og selge aksjer samme dag? 

Ja, det er fullt mulig å kjøpe og selge samme aksje på samme dag. Dette er kalt for trading, og det er noe mer risikofylt enn å holde på aksjene over lengre tid. 

Investor
+ innlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X