Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Trading for nybegynnere 2024: Lær deg å trade her!  

Trading for nybegynnere 2024: Lær deg å trade her!  

Trading. Trading for nybegynnere

Trading er et begrep som omfatter flere handelsstrategier hvor målet er å profittere på kortsiktige svingninger i finansmarkedet. Det går med andre ord ut på å aktivt spekulere i prisbevegelser til aksjer eller andre former finansielle produkter. 

Å trade muliggjør flere måter å oppnå økonomisk gevinst, men det krever en del kunnskap i tillegg til at det involverer høy risiko. Det er derfor utrolig viktig å sette seg godt inn i hva trading egentlig er før man hopper i gang. 

Nettopp dette ønsker vi å bistå med. Her kan du lese om hvordan det fungerer, om de ulike strategiene samt hva som skiller trading fra investering. Vi ser også på hvilke markeder man kan trade i og hvilke plattformer som er best å trade fra.   

Hva er trading og hvordan fungerer det?

Enkelt forklart er trading en type handel hvor man aktivt prøver å utnytte kortsiktige prisendringer i et marked for å tjene penger. Et kjennetegn er at handelen skjer hyppig og innenfor korte tidsperioder. 

Normalt vil tradere kjøpe og selge den samme aksjen flere ganger i løpet av samme dag. Dette er riktignok avhengig av hvilken tradingstrategi som blir valgt, men hovedessensen er at handelen skjer ofte. Som trader vil man sjeldent holde aksjen noe særlig lengre enn et par uker, maks noen måneder. 

teknisk analyse, aksjeordliste

Et annet kjennetegn med trading er at det muliggjør flere måter å oppnå økonomisk gevinst. Når man trader tjener man ikke nødvendigvis kun penger på å “kjøpe lavt og selge høyt”. Man kan også spekulere i fallende markeder og profittere på kursfall, dette kalt for “shorting”. Ikke minst kan man ta i bruk en rekke hjelpemidler, som for eksempel “giring”, “stop-loss” og “take-profit”. Mer om disse senere. 

Alt i alt handler trading altså om å aktivt utnytte seg av mulighetene som oppstår i et marked. En trader vil også oppfatte volatile markeder, altså markeder som svinger mye i verdi, som sin beste venn. Er markedet stabilt eller flatt, vil det være få muligheter for en trader å generere profitt.  

Slik kommer du i gang med trading

For å komme i gang med å trade, må du først og fremst velge deg en plattform. Vi er ganske klare i vår oppfatning om at Skilling og Nordnet er de beste trading-plattformene. Grunnen til at vi opplever det slik kan du lese mer om i vår artikkel «beste nettmegler«, og under ser du en rask oppsummering om hvorfor Skilling og Nordnet er de beste plattformene til trading.

 1. Skilling Beste plattform om du utelukkende skal drive med trading. Her får man lave gebyrer samt et godt utvalg. Ikke minst har Skilling det soleklart beste utvalget når det kommer til trading-verktøy- og funksjoner. Les vår Skilling anmeldelse her.  
 2. Nordnet – Aksjeplattformen med best utvalg på norske aksjer og fond. Nordnet er dog noe gebyrmessig dyrere enn Skilling, men er absolutt et godt alternativ. 

Foretrekker du andre aktører, bør du undersøke faktorene nevnt nedenfor før du tar et valg. 

 • Utvalg
 • Sikkerhet
 • Kostnader
 • Brukervennlighet
 • Verktøy og funksjoner 

Når du har valgt plattform, er det bare å opprette konto, gjøre et innskudd og begynne handelen. Vanskeligere er det ikke. Det som derimot kan være noe kompliserende for en nybegynner, er å faktisk legge inn sin første trade. Så la oss ta en titt på hvordan dette gjøres!

Slik legger du inn din første trade

Selve utførelsen av en trade er ganske straight forward. Det mange opplever som krevende er de mange rare begrepene, som blant annet ordretype og hva som faktisk er forskjellen mellom «buy» og «sell».

Trading hos Nordnet.

Illustrasjonen over, som er hentet fra plattformen til Nordnet, er ganske enkel. Her må du bare kjenne til de ulike ordretypene. En ordretype er kort fortalt hvilke premisser som ligger bak handelen. Som du ser av bildet har vi valgt ordretypen «Enkel». Det vil si at du kjøper på helt normalt vis, men velger du derimot noen av de andre ordretypene, kan du blant annet legge inn hvor lenge ordren skal gjelde. For eksempel at du lukker dine handler etter kursen når et visst nivå. Dette brukes som en måte å beskytte seg mot kursfall, og det er kjent som stop-loss og take-profit.

Over til Skilling, som du ser i illustrasjonen under. Her er det viktig at du kjenner forskjellen mellom Buy og Sell. Når du velger buy vil du tjene på at aksjen, eller hva enn du måtte trade, stiger i verdi. Velger du sell, vil det motsatte skje. Da oppnår du gevinst når aksjen faller i verdi.

Trading hos Skilling.

Trading vs investering – Hva er forskjellen?

Investering og trading er to metoder hvor hensikten er den samme – nemlig å tjene penger på finansmarkedet. Dog er fremgangsmåten helt forskjellig. Som investor skal man i grunn gjøre minst mulig. Når man investerer skal man rett og slett overse de kortsiktige svingningene. 

En trader vil på sin side prøve å utnytte kurssvingningene som oppstår. Så den største forskjellen er at tradere skal ha en aktiv tilnærming, mens investorene skal ha en mer passiv tilnærming. Men forskjellene stopper ikke der. I tillegg er det en rekke ulikheter mellom de å trade og investere, inkludert:

 • Varighet: Tidshorisonten på investeringer er vesentlig lengre enn når man trader. Investorer skal gjerne holde på et produkt i flere år, helst mer enn 5 år. Tradere skal ikke holde på et finansielt produkt noe særlig lengre enn et par måneder. Ofte skjer handelen samme dag når man trader. 
 • Aktivitetsnivå: Tradere gjennomfører langt flere handler enn investorer. Det er faktisk ikke unormalt at en trader gjør flere handler i løpet av en dag som det en investor gjør i løpet av et år. Til forskjell fra investorer, vil tradere prøve å akkumulere flere mindre gevinster og vil dermed ofte ha bestemte utgangsnivåer på når de skal realisere gevinst og tap. Investorer kan holde sin posisjon helt frem til de ser det nødvendig å ta ut profitt, eller om det er grunner til å tro at investeringen ikke lenger vil bli lønnsom frem i tid.     
 • Risikovillighet: Trading er mer spekulativt enn investeringer, og involverer derfor større risiko. Som nevnt, går trading ut på å utnytte kursendringer til sin fordel. Men disse prisendringene er meget vanskelige å forutsi. Når man investerer kan man egentlig ignorere prisendringer og vente på at markedet stiger igjen. 

Hva er best av trading og investering?   

Det er ingen fasit på hva som er best, og begge fremgangsmåtene kan fint kombineres. Skal du velge den ene metoden over den andre, bør du klargjøre hvor mye tid du har tid til rådighet og hva ditt mål er. 

Investorer kjøper hovedsakelig fordi produktet skal vokse i verdi over lengre tid. Her er det ikke nødvendig med tett oppfølging, og i grunn er det ikke i nærheten av like tidkrevende som å trade. 

Har du derimot et mål om å oppnå økonomisk fortjeneste i løpet av kortere tid, kanskje i løpet av få dager, vil trading naturligvis være et bedre alternativ. Dog krever det at du er oppdatert på markedsbevegelsene, nyhetene og har innsikt i hvilke faktorer som kan føre til kursendringer. Som trader må du nemlig reagere på det som skjer, og ta posisjoner alt etter hvilken vei markedet beveger seg. 

Hva kan man trade? 

Det finnes en rekke instrumenter man kan trade i, men de vanligste produktene er: 

Uavhengig av hvilket instrument man velger, er målet i bunn og grunn å oppnå økonomisk gevinst. Noen instrumenter egner seg kanskje bedre enn andre til trading, men av de nevnte produktene ovenfor kan alle passe godt til å bli tradet. 

Aksjetrading 

Når man trader aksjer skal man prøve å gjette hvilken vei aksjekursen til det bestemte selskaper kommer til å bevege seg. Ofte innebærer det å kjøpe og selge aksjer på samme dag. Som vi har sett er strategiene mange, men hensikten er alltid den samme – nettopp å utnytte kursendringene. 

Av den grunn er det visse aksjer og aksjetyper som passer bedre til trading enn andre. Volatile aksjer, altså aksjer som opplever betydelige kursendringer, er åpenbart et godt valg, men hvilke aksjer er volatile? 

Volatile aksjer omfatter normalt sykliske aksjer og såkalte vekstaksjer. Sykliske aksjer svinger i takt med makroøkonomien, mens vekstaksjer prises etter forventninger om fremtiden og ikke etter nåværende resultat. Innenfor disse sjangrene finner vi aksjer som: 

 • Tesla
 • Golden Ocean Group
 • Sas
 • Norwegian
 • Meta 
 • Microsoft 
 • Nel
 • Kahoot

Som du ser av eksemplene ovenfor, er aksjer innenfor teknologi, fornybar energi, reiseliv og shipping normalt volatile. Defensive aksjer, der kursene er stabile, egner seg mindre til trading. 

Kryptotrading

Å trade kryptovaluta har ikke uventet blitt favoritt blant de mest ivrige børsspekulantene. Dette er nemlig en aktivaklasse forbundet med enorme kurssvingninger. I de mest ekstreme tilfellene kan prisvariasjonen være på flere hundre prosent i løpet av samme dag. 

Dessuten er det ofte noenlunde forutsigbare faktorer som påvirker kursene i størst grad. Hype, blest og omtale er typisk det som får kryptovaluta kurser til å stige. Samtlige kryptovaluta passer egentlig godt til trading. Selv Bitcoin, markedets største kryptovaluta med en markedsverdi på flere hundre milliarder, kan oppleve daglige prisendringer på mer enn 10 prosent. Eksempler på kryptovaluta som man kan trade: 

 • Bitcoin
 • Ethereum
 • Solana
 • Dogecoin
 • Shiba Inu
 • Decentraland 
Skilling Trading.

{etoroCFDrisk} % av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer.

Forex Trading 

Når man trader Forex, også kjent som valutatrading, skal man prøve å tippe om kursen på en valuta vil stige eller falle mot en annen valuta. Dette har i årrekke vært, og er fremdeles, blant de mest aktive markedene for trading. Populære Forex å trade, eller rettere sagt valutapar, er: 

 • USD/EUR
 • USD/GBP
 • NOK/USD
 • EUR/GBP
 • GBP/JPY

Råvare Trading 

Råvarer er takket være nokså hyppige og betydelige prisendringer også en aktivaklasse tradere vender blikket mot. I likhet med andre aktivaklasser går det ut på å gjette hvilken vei prisen vil bevege seg innenfor en bestemt tidsperiode. 

Skal man generere profitt på å trade råvarer må man ha kunnskap om hva som påvirker for eksempel prisen på olje og gull. Merk at råvarer populært sett på som en trygg havn i økonomisk urolige tider. Dette gjelder særlig gull. Nedenfor ser du råvarer som er mulig å trade: 

 • Gull
 • Olje
 • Kaffe
 • Kakao
 • Sukker
 • Hvete
 • Sølv
 • Nikkel
 • Aluminium 
kjøpe gull, investere i gull, gull, investering
Gull er en favoritt blant tradere

Trading for nybegynnere – Dette er de ulike tradingstrategiene 

Det er flere strategier man kan bruke når man driver med trading. I dette avsnittet skal vi se nærmere på de ulike metodene.   

Daytrading 

Som navnet kanskje antyder er dette en strategi som går ut på å gjøre hyppige handler i løpet av en dag. Målet er simpelthen å akkumulere flere og mindre gevinster, som vil utgjøre høy avkastning over tid. 

Skal man lykkes som daytrader er det helt nødvendig med avanserte analyseverktøy. Det krever også at man holder seg oppdatert og at man har høy kunnskap om de ulike markedene som man handler i. 

SwingTrading

SwingTrading minner veldig om Daytrading, bare at her må ikke handelen skje på samme dag. Tradisjonsstrategien går enkelt forklart ut på å ta mindre, men regelmessige gevinster og samtidig kutte tap så kjapt som overhode mulig. Innenfor SwingStrading finner vi to definerte strategier, og disse er kalt for “Trendtrading” og “Breakout-trading”.

 • Trendtrading: Her er målet å følge retningen som markedet beveger seg i. Derav navnet “Trend”. Man følger altså trenden. Stiger kursene, vil man holde en posisjon der man tjener på kursoppgang. Så fort trenden snur, vil man selge seg ut. Motsatt, faller kursen skal man legge inn en såkalt “short-posisjon”.  
 • Breakout-trading: Her skal man ikke følge trenden, men bryte ut av den. Sagt på en annen måte, er målet å identifisere når markedet snur og legge inn en posisjon før det faktisk skjer. Har kursen steget, men det er indikatorer på at den skal snu, vil man legge inn en posisjon der man tjener på kursnedgang. 

CFD-trading

CFD-trading er at man kun trader i prisbevegelser til bestemte instrumenter. Man eier altså ikke instrumentet man kjøper og selger, men en kontrakt som gir eksponering mot prisbevegelser. 

CFD er en forkortelse for «contract for difference”, på norsk “forskjellskontrakt”. Spesielt når du skal trade krypto eller råvarer er det mest hensiktsmessig å handle CFD. Da kan du lynraskt gå ut og inn av posisjoner, samtidig som du slipper å tenke på å finne en trygg oppbevaringsplass. 

En annen fordel er at du kan profittere på både kursoppgang og nedgang. Dette er på trading-språket kjent som long- og short-posisjoner.  

Long and Short

Når man tar en long-posisjon vil man oppnå gevinst dersom kursene stiger. Å plassere en shorthandel, er noe man gjør om man tror på kursnedgang. Som nevnt, vil du tjene og tape penger alt etter om du treffer på dine prediksjoner. 

Har du shortet Equinor-aksjer og aksjen faller i verdi får du positiv avkastning. Stiger kursen derimot, vil du tape penger. Merk at det å plassere en short-posisjon er mer risikabelt enn en long-posisjon. I en vanlig handle kan du kun tape pengene du har lagt inn, noe som ikke er tilfellet med shorting. Det er nemlig ingen grense på hvor mye en aksje kan stige i verdi, som betyr at du i prinsippet kan tape uendelige summer. 

Gearing, stop-loss og take-profit

Gearing, stop-loss og take-profit er kanskje ikke tradingstrategier, men heller hjelpemidler. Disse fungerer på følgende vis: 

 • Gearing: Er en måte å forstørre sine innsatser. Du låner i grunn penger av megleren når du gjør en trade, som vil si at du kan både tape og tjene mer penger enn ditt faktisk innskudd. Gearer du en trade med X2, vil en handel på 2000 kroner utgjøre 4000 kroner. Gearing er meget risikabelt og kun anbefalt om man har vært borti slike handler på forhånd. 
 • Stop-loss: Dette er en funksjon som automatisk lukker dine posisjoner etter et bestemt beløp, og det for å forhindre store tap. Verktøyet er genialt, særlig i markeder som beveger seg raskt og mye. Også nyttig er det om man trader i markeder som enten er åpent hele døgnet eller som er åpnet til ugunstige tider sett i norsk tid. Si at et instrument faller markant i løpet av natten. Da kan stop-loss-funksjonen forhindre at du går på stygge tap.    
 • Take-profit: I grunn en helt lik funksjon som stop-loss, bare at her er målet å sikre gevinster. Her lukkes posisjonene etter at kursene har steget til et visst nivå. Man kan selv velge når posisjonene skal lukkes, men normalt er tradere fornøyde om de får en gevinst på mellom 5 og 15 prosent. 

Social Trading

Sosial trading er en metode som går ut på å gjennomføre handler basert på hva brorparten i et nettverk sier om bestemte instrumenter. Denne metoden har vokst frem de siste årene takket være det økende antallet trading-plattformer. Ikke minst har den mye omtalte episoden med Gamestop-aksjen resultert i en økende interesse for å trade på denne måten. 

Metoden er imidlertid noe omdiskutert og mange hevder at det kan bidra til markedsmanipulasjon. På en annen side kan det være en god måte å innhente tips og annen nyttig informasjon. Slik nettverk brukes nemlig til deling av informasjon og diskusjon. 

Til syvende og sist bør du imidlertid gjøre handler basert på egne erfaringer og analyser, men at social trading kan benyttes til å innhente nyttig informasjon er det ingen tvil om.  

Copytrading 

Copytrading er en funksjon som lar deg kopiere enten handlene til profesjonelle tradere, eller strategiene til tradere. Funksjonen har blitt umåtelig populær, og det er noe stadig flere benytter seg av, især nybegynnere. 

Du behøver ikke gjøre noe som helst, annet enn å velge hvem du ønsker å kopiere. Når disse personene foretar en handel vil du automatisk gjøre samme handel. Essensen kan minne om et aktivt forvaltet fond, men til forskjell fra et fond forvalter traderen egne penger og ikke dine.    

Trading
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Ofte stilte spørsmål 

Hva menes med trading?

Å trade betyr å aktivt spekulere i et finansielt instrument, som aksjer, for å tjene penger. Trading skiller seg fra investeringer på flere områder, men den største forskjellen er at man skal reagere på kortsiktige prisendringer. 

Hvordan tjene penger på trading?  

For å oppnå fortjeneste når du driver med trading, må du treffe på sine antagelser om hvilken vei markedet vil bevege seg. Beveger kursene i den retningen du spekulerer, vil du tjene penger og motsatt tape penger om kursen beveger seg den andre veien. 

Hva er den beste trading plattformen? 

Du må selv vurdere hvilken trading plattform som passer deg best. Basert på faktorene kostnader, utvalg og brukervennlighet mener vi dog at Nordnet og Skilling utmerker seg. 

Hvor mye kan man tjene på trading? 

Faktisk beløp avhenger av en rekke faktorer, og det kommer helt an på satser og om du treffer på spekulasjonene. De aller dyktigste har en månedlig avkastning på mellom 5 og 15 prosent. 

Kan man tape penger på å trade? 

Ja, trading er risikabelt – særlig om man handler med funksjoner som giring. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *