Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Vekstaksjer 2024: Invester i selskaper i vekst

Vekstaksjer 2024: Invester i selskaper i vekst

Vekstaksjer

Vekstaksjer er et begrep som brukes for å beskrive aksjer som prises høyt i forhold til selskapets inntjening. Aksjene kjøpes med en forventning om at de skal gi høy avkastning i fremtiden. 

Mange vekstaksjer har steget i et ufattelig tempo de ti siste årene, og det er derfor en meget populær aksjetype. Ønsker du å kjøpe vekstaksjer, eller kanskje du bare ønsker å lære mer? 

I denne artikkelen ser vi på hva slags aksjetype dette egentlig er, hva som normalt kjennetegner en slik aksje og hvorfor de er spennende å inkludere i investeringsporteføljen. 

Invester i vekstaksjer hos Nordnet. Investeringstips.
Dine investeringer kan både stige og falle i verdi. Du kan tape dine midler.

Beste Vekstaksjer i 2024

Baserer vi oss på P/E-ratio, mer eksakt aksjer med en høy verdi i forhold til inntjening, er det mange aksjer som kan betegnes som vekstaksjer. Nedenfor ser du blant de mer populære alternativene. 

Vekstaksjer på Oslo børs 

 • Kahoot: Quizbasert læringsplattform. Kahoot har vært blant de mer populære aksjene på Oslo Børs de siste årene.  
 • Nel: Hydrogenselskap som har steget med nærmere 300 prosent de siste fem årene. 
 • Scatec: Grønt selskap som driver med utvikling av sol-, vind-, og vannkraft. Scatec aksjer handles i skrivende stund for 65 kroner.  
 • Nykode Therapeutics: Biofarmasøytisk selskap som driver med utvikling av vaksiner for behandling av kreft og infeksjonssykdommer. Selskapet har en børsverdi på rundt 6 milliarder kroner.  
 • Crayon: Teknologiselskap som tilbyr ulike IT-tjenester til selskaper rundt om i hele verden. 
 • Saga Pure: Norsk investeringsselskap som fokuserer på investeringer innen fornybar energi. 

Utenlandske vekstaksjer 

 • Tesla: Elbilselskap med en børsverdi på nærmere 600 milliarder dollar. Tesla aksjer har steget med over 700 prosent de siste fem årene. 
 • Netflix: Amerikansk strømmetjeneste med en markedsverdi på over 100 milliarder dollar. Aksjen er meget volatil, som gjør at den passer utmerket til trading. 
 • Nio: Kinesisk elbilselskap med en børsverdi på rundt 15 milliarder dollar.  
 • Meta: Tidligere kjent som Facebook. Selskapet eier en rekke sosiale plattformer, som Facebook, Instagram og den ikke minst den brennhete Twitter-konkurrenten Threads.
 • First Solar: Selskap som driver med utvikling av salg av diverse solcelleløsninger. 
 • Uber: Amerikansk teknologiselskap som driver med drosjetjenester og matleveringstjenester. 

Klikk her for flere aksjetips. 

Hva er vekstaksjer? 

Vekstaksjer er aksjer som prises høyere enn selskapets faktiske inntjening. De som velger å kjøpe vekstaksjer gjør det nemlig med en forventning om at de vil få høy avkastning i fremtiden. 

Det kan være at selskapet driver med en type innovasjon med et betydelig potensial, men som ikke gir inntekter i nåværende stund. Selskapet tjener med andre ord ikke penger, men er likevel ettertraktet på børs. 

Dette nettopp på grunn av at innovasjonen kan gi betydelig inntjening i fremtiden for selskapet. Dermed verdsettes fremtidig resultat mer enn nåværende resultat. Vi kan derfor si at såkalte vekstselskaper er selskaper med lovende framtidsutsikter.   

Netflix er et godt eksempel på en vekstaksje.
Netflix er et godt eksempel på en vekstaksje.

Typisk finner vi vekstaksjene innenfor sektorer som teknologi og fornybar energi, og ofte omfatter begrepet aksjeselskaper med en mindre børsverdi. Samtidig behøver ikke dette å gjelde for alle. 

Teknologigiganten Apple, verdens største selskap målt børsverdi, er nok mer riktig å klassifisere som en “verdiaksje” på tross av at selskapet opererer i en “vekst-sektor”. Dessuten er Tesla karaketerisert som en vekstaksje, selv om elbilselskapet har en markedsverdi på mange hundre milliarder dollar. 

Det finnes også eksempler på vekstaksjer innenfor sektorer som normalt defineres som verdi-sektorer, for eksempel innenfor olje- eller banksektoren. I slike tilfeller vil det vanligvis gjelde nyoppstartede selskaper i utviklingsfasen. 

Vekstaksjer vs verdiaksjer 

Ofte referes det til begrepene “vekst” og “verdi” når det skrives om aksjeinvesteringer. Såkalte verdiaksjer er motsetningen til vekstaksjer. Dette er aksjer som prises lavere enn selskapets fundamentale verdi. 

Her er altså inntjeningen høyere enn det aksjekursen tilsier. Verdiaksjer er derfor populært betegnet som “undervurderte aksjer”, eller “underprisede aksjer”. Motsatt, som vi har sett, er vekstaksjer priset høyere enn selskapets inntjening. Følgelig er vekstaksjer ofte sett på som “overvurderte”- eller “overprisede aksjer”. 

Som også nevnt blir vekst og verdi ofte rangert etter sektor og markedsverdi, der verdiaksjer normalt omfatter store selskaper innenfor modne bransjer. Et kjennetegn med verdiselskapene er at de har en robust økonomi, har en stabil etterspørsel på sine produkter og tjenester, og at de vanligvis betaler utbytte

Likevel er disse aksjene oversett på børs, og det kan handle om at selskapet driver med en type tjeneste som investorene regner som “overmodent”. Verdiaksjer er riktignok vurdert som lavere risiko enn vekstaksjer. 

Dette nettopp fordi det er økonomisk, robuste selskaper. Aksjekursen er mindre volatil, og ikke i like stor grad påvirket av for eksempel rentehevinger. Vekstaksjene handles utelukkende basert på forventninger, som gjør at aksjene vil stige og falle alt etter om selskapet innfrir investorenes forventninger. 

P/E-ratio sier noe om en aksje er overpriset eller underpriset 

Selv om det er et tydelig skille mellom vekst og verdi, er det ikke alltid like enkelt å vite hvilken klasse de ulike aksjene skal under. Nevnte Apple, som har en astronomisk markedsverdi på 2000 milliarder dollar, kan like gjerne falle under kategorien vekst, dersom aksjen handles over selskapets økonomiske ytelse. 

Så hvordan korrekt skille mellom vekstaksjer og verdiaksjer? Den enkleste metoden er å bruke den såkalte P/E-ratioen, som sier noe om prisen per aksje i forhold til inntjening.

Et lavere P/E-forhold indikerer at aksjen er underpriset, mens et høyere P/E-nivå indikerer det motsatte, altså at aksjen er overpriset. Ikke at det er fastsatt bestemte nivåer for å definere en undervurdert eller overpriset aksje, men i følge Aksjenorge brukes følgende nivåer: 

 • Alt under 15 betegnes som et lavt P/E-nivå. Aksjen er altså underpriset. 
 • Alt over 20 betegnes som et høyt P/E-nivå. Aksjen er altså overpriset. 

 Øvrige forskjeller mellom verdi- og vekstaksjer.  

 • Verdiaksjer er priset under selskapets helhetlige verdi og økonomiske ytelse.
 • Vekstaksjer prises etter forventninger om høy inntjening i fremtiden. Følgelig er aksjekursen ofte høyere enn det faktiske resultat tilsier. 
 • Verdiselskaper er normalt “modne”, og har følgelig solide inntekter, genererer overskudd og betaler ofte utbytte. 
 • Vekstselskaper driver med en ny form for innovasjon som kan gi høy inntjening i fremtiden.  

Hvordan kjøpe vekstaksjer 2024? 

Har du bestemt deg for å kjøpe vekstaksjer? Denne guiden beskriver hvordan du kommer i gang. For å komme i gang må du: 

 1. Velge plattform
 2. Opprette konto 
 3. Kjøpe aksjer

Steg 1 – Velg plattform å kjøpe aksjer fra 

I dag er det utallige plattformer du kan bruke å kjøpe aksjer fra. Ditt valg bør derimot falle på en aktør som skårer høyt på følgende faktorer: 

 • Trygghet og sikkerhet: Her er det særlig viktig å vurdere regulatoriske tilsyn, men også sikkerhet i forhold til hva som er gjort for å beskytte brukerkontoer. 
 • Omdømme og rykte: Omtale og antall brukere kan gi et godt innblikk i hvor pålitelig en handelsplattform er. 
 • Handelsgebyrer og øvrige avgifter: Høye gebyrer i form av kurtasje og spredning kan spise store deler av dine penger. Prisvennlige plattformer er av opplagte årsaker å foretrekke.  
 • Utvalg: Et større utvalg vil gjøre det enklere å skape en diversifisert portefølje. 
 • Brukervennlighet: Du bør velge plattformer som er tilpasset dine mål og din erfaring. Vurder derfor om du skal investere på lang sikt eller aktivt trade i prisbevegelser.  

Basert på faktorene anbefaler vi handelsplattformen Nordnet. Dette er en bransjeledende plattform med tusenvis av brukere her til lands. Om du ønsker oversikt over plattformene vi opplever som de beste kan du lese denne artikkelen «beste nettmegler«. 

Invester i vekstaksjer hos Nordnet. Investeringstips.
Dine investeringer kan både stige og falle i verdi. Du kan tape dine midler.

Steg 2 – Opprett konto 

Hos Nordnet, eller hos andre plattformer for den saks skyld, oppretter du enkelt konto ved å klikke på “bli med nå” og følge instruksene som angis. Du må deretter registrere deg med BankID.

Opprett konto hos Nordnet
Du kan tape penger på dine investeringer.

Hos øvrige aktører kan du bli bedt om å gjennomgå en såkalt KYC-prosess. Denne innebærer å: 

 • Verifisere identitet 
 • Svare på noen investerings relaterte spørsmål 
 • Svare på noen spørsmål om hvor dine midler stammer fra. 

KYC-prosessen er et lovpålagt sikkerhetstiltak ment for å blant annet forhindre hvitvasking av penger. Når dette er gjort er kontoen opprettes. Neste steg da er å gjøre et innskudd. 

Steg 3 – Kjøp vesktaksjer

Det er nå på tide å begynne handelen, så hvordan kjøpe vekstaksjer? Hos Nordnet kan du enkelt investere eller trade aksjer ved å søke i søkefeltet. Er du derimot usikker på hvilken aksje du ønsker å handle, kan det være lurt å bruke aksje-kategorien. Derfra kan du bla deg gjennom hele investeringsutvalget. 

En fordel med Nordnet, i tillegg til at det er en brukervennlig plattform forbeholdt både tradere og investorer, er at du kan kjøpe flere vekstaksjer, både norske og utenlandske. De fleste aksje-eksemplene nevnt i artikkelen kan handles hos Nordnet.  

Når du har valgt aksje, klikker du på “Investere”. Du kommer da til kjøpssiden. Der velger du beløpet du ønsker å handle for og klikker avslutningsvis på “Kjøp”. Du har da kjøpt en vekstaksje. 

Hvorfor kjøpe vekstaksjer? 

Som diskutert tidligere i artikkelen, kjøpes verdiaksjer i tro om at det skal gi god avkastning i fremtiden. En investor vil da se etter selskaper med potensial, som for eksempel at det driver å utvikler en ny type tjeneste eller et produkt som kan generere betydelig inntekter i fremtiden.  

Hydrogenselskapet Nel er et godt eksempel på en vekstaksje. Selskapet har i skrivende stund en negativ omsetning fordi at de utgiftene er større enn inntektene. Likevel er aksjen meget populær. Dette fordi at Nels hydrogenløsninger er vurdert som en potensielt viktig energikilde i fremtiden.   

Ser vi også på utviklingen til de mest “vellykkede” vekstaksjene de siste ti årene, er ikke den annet enn ekstremt bra. Tesla, Netflix, Amazon og Apple har siden 2010 steget med flere tusen prosent. 

Investorene som kjøpte eksempelvis Netflix-aksjer for 10 år og 15 år siden gjorde det hovedsakelig på grunn av potensialet, og ikke nødvendigvis for at selskapet tjente så mye penger. Dette kan i dag betraktes som en smart avgjørelse. Netflix aksjen har siden 2010 steget fra om lag 10 dollar og opp til 306 dollar, som er kursen i skrivende stund. 

Netflix aksjekurs. Vekstaksje.
Netflixs aksjekurs

Mulighet for høy avkastning, men større risiko

Ulempen med vekstaksjer er at de kan falle betydelig i verdi. Dette gjelder om selskapet ikke innfrir forventningene til aksjonærene. Fortsetter vi med Netflix som eksempel, ser vi at aksjen har tidvis rast i verdi. 

Netflix er heller ikke et unikt tilfelle. Nærmest samtlige vekstaksjer falt i vesentlig grad iløpet av børsåret 2022. Mye av årsaken er høy inflasjon og hyppige rentehevinger. I slike perioder blir aksjer hvor inntjeningen ligger frem i tid mindre attraktive blant investorer, som medfører kursfall. 

Det er også derfor vekstaksjene er mer volatile enn andre aksjetyper, særlig verdiaksjene. Av den grunn involverer en vekstaksje langt høyere risiko, i alle fall på kortere sikt. Det er derfor ikke anbefalt å kun kjøpe vekstaksjer, men å diversifisere porteføljen med flere aksjetyper. 

En fordel med de nokså hyppige prisendringene derimot, er at aksjene passer godt til trading. Har du større risikotoleranse og ønsker å aktivt spekulere i prisbevegelser for å kunne oppnå fortjeneste på kortere sikt, er vekstaksjer et spennende mål.  

Oppsummering 

Investeringer i vekstaksjer har gitt en uvirkelig avkastning de siste årene. Derfor er det ikke veldig uventet at det er en populær aksjetype. Samtidig involverer slike aksjer ganske høy risiko. 

Aksjene er mer påvirket av rentehevinger og kan periodevis falle betraktelig. Likevel er det ingen tvil om at de er spennende å inkludere i portefølje, da de kan gi meget høy avkastning lengre frem i tid. 

Vil du kjøpe vekstaksjer, anbefaler vi handelsplattformen Nordnet. Her kan du kjøpe aksjer til lave kostander, samt at du får et gigantisk utvalg. Bare husk at avkastning aldri er garantert. Du er derfor nødt til å kun bruke penger du kan ta deg råd til å tape.  

Nordnet. Investeringstips.
Dine investeringer kan både stige og falle i verdi. Du kan tape dine midler.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en vekstaksje?

En vekst aksje er en aksje som prises høyere enn selskapets faktiske inntjening.  

Hva er et vekstselskap?

Vekstselskaper er selskaper som vokser raskt, og gjerne hvor aksjekursen er høyere priset enn selskapets inntjening. 

Hvilke aksjer er vekstaksjer? 

Det kan variere, men normalt ser man på prisen på aksjene i forhold til selskapets inntjening. Er prisen høyere enn inntjeningen tilsier, er det en såkalt vekstaksje. Eksempler på slike aksjer er Tesla, Nel og Netflix. 

Hva er beste vekstaksje på Oslo Børs? 

Du må selv vurdere hvilke aksjer som passer deg best, men populære valg er Nel, Freyr og Scatec. 

Er vekstaksjer gode investeringer? 

Vekstaksjer er spennende investeringer, da de kan gi meget høy avkastning lengre frem i tid. Det er imidlertid en aksjetype forbundet med høyere volatilitet, som innebærer større risiko. 

Hvordan kjøpe vekstaksjer? 

For å kjøpe vekstaksjer må du ha konto på en handelsplattform, som Nordnet. Når kontoen er opprettet gjør du et innskudd, og når det er gjort velger du aksjer og klikker på kjøp vekstaksjer. 

Hvor kan jeg kjøpe vekstaksjer? 

Du kan kjøpe vekstaksjer på en handelsplattform, som Nordnet.