Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Grønne aksjer 2024: Oversikt over grønne investeringer

Grønne aksjer 2024: Oversikt over grønne investeringer

Grønne aksjer er aksjene til selskaper som utvikler bærekraftige produkter og tjenester, og som primært opererer innen fornybarsektoren.

Interessen for grønne investeringer har skutt til værs de siste årene, og i dag er utvalget av såkalte miljøvennlige selskaper langt større enn det var for noen år siden.

Vurderer du å investere i selskaper som driver med fornybar energi, og som skal bidra til et bedre miljø og klima? Her går vi igjennom alt fra hvilke aksjer som er grønne, fordeler og ulemper med en grønn investering og forskjellen mellom ESG-aksjer og grønne aksjer.

Ønsker du oppdatert markedsinfo? Registrer deg på vårt nyhetsbrev!

Beste grønne aksjer 2024

Her ser du en oversikt over grønne aksjer. Dette er ikke en kjøpsanbefaling. Les deg godt opp og gjør deg opp en egen mening om hvilke aksjer som passer din portefølje.

Populære grønne aksjer i Norge:

 • Tomra: Selskapet produserer pantesystemer, og har utplassert over 50,000 panteautomater i over 40 land. Tomra kan vise til en stabil omsetning de siste fem årene.
 • Nel: Nel har fått mye anerkjennelse for sine innovative hydrogenløsninger, og var lenge en av favorittaksjene til Nordmenn på Oslo Børs. Kursen har riktignok falt kraftig det siste året, og handles i skrivende stund for om lag 12 kroner.
 • Rec Silicon: Selskapet produserer en rekke produkter til solcelleindustrien. Aksjen har steget med rundt 70 prosent de siste fem årene,
 • Scatec: Selskapet ble etablert i 2021 og driver primært med utvikling og forvaltning av solcelleanlegg.
 • Saga Pure: Børsnotert investeringsselskap som investerer i selskaper som driver med fornybarenergi.
 • Magnora: Selskapet investerer i fornybar energiløsninger, med et primærfokus på vindmøller. Aksjekursen har steget med langt over 200 prosent de siste tre årene.

Populære grønne aksjer i USA:

 • Tesla: Verdens mest verdifulle bilselskap målt i markedsverdi. Selskapet driver med utvikling og salg av elbiler.
 • First Solar: Selskapet driver primært med utvikling av solenergi. Hadde i 2021 en omsetning på nær 3 milliarder dollar.
 • Plug Power: Driver med utvikling av hydrogenbatterier til særlig elektriske kjøretøy. Aksjene handles i øyeblikket for 16 dollar.
 • Ormat Technologies: Selskapet driver med utvikling av flere fornybare teknologier, blant annet elektriske varmevekslere.
Kjøp grønne aksjer hos Nordnet. Investeringstips.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Hva er grønne aksjer?

Begrepet «grønne aksjer» brukes for å beskrive aksjene til selskaper som driver med bærekraft og/eller fornybar energi. Dette er i og for seg en ganske entydig og riktig definisjon, men samtidig er det viktig å skille mellom selskapene som er bærekraftige og de som driver virksomhet innen fornybar energi.

Per definisjon er bærekraftig utvikling en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Det inkluderer både miljømessige- og sosiale forhold. Fornybar energi er på sin side utvikling av energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp, som fornyes kontinuerlig og som ikke påvirker jordens globale klima.

Dermed trenger ikke bærekraftige selskaper nødvendigvis å være «grønt» eller «miljøvennlig», i den forstand at det fokuserer på fornybar energi. Et eksempel på dette er Yara International. I 2021 hadde selskapet et karbonutslipp på 75 millioner tonn, noe som er et større utslipp enn det hele Norge hadde til sammen i samme periode.

Likevel er Yara kategorisert som bærekraftig på grunn av at det foretar strukturelle endringer for å tilrettelegge for optimale, sosiale forhold på sine arbeidsplasser.    

En grønt selskap har sin virksomhet innen fornybar energi

Så når vi snakker om en grønn aksje mener vi aksjene til et helgrønt selskap som utelukkende fokuserer på fornybar energi. Da står vi igjen med selskaper som driver med for eksempel;

 • Utvikling av vindkraft
 • Utvikling av vannkraft
 • Utvikling av solenergi
 • Utvikling av bioenergi

Grønne selskaper kan også drive med utvikling nye metoder for å redusere utslipp av karbon og Co2. Motsetningen til grønne aksjer er energiaksjer, hvor fokuset er utvikling av fossile energikilder, som olje, gass og kull.

Som presisert ovenfor kan bærekraftige selskaper ha et høyt utslipp, og ikke nødvendigvis være innen fornybarsektoren. I slike tilfeller omtales selskapene som ESG-vennlige.  

Hva menes med ESG?

ESG står for «Environmental, Social and Governance», som på norsk oversettes til «Miljø, Sosiale- og Forretningsetiske forhold».

Begrepet ESG-aksjer brukes i likhet med grønne aksjer for å beskriv aksjene til et bestemt type selskap, i denne sammenheng selskaper som tar hensyn til hvordan deres virksomhet påvirker omgivelsene rundt seg. Det inkluderer også samfunnsansvar og eierstyring.

Normalt omtales selskaper som prøver å forhindre/bekjempe korrupsjon og hvitvasking, samt fokuserer på ansattes sikkerhet og rettigheter som ESG-vennlige. Med det kan også selskaper innen fornybarsektoren falle utenfor ESG-skalaen, som for eksempel Tesla.

Elbil-giganten er utvilsomt et «grønt selskap», men er ikke lenger inkludert i S&P 500 ESG-indeks, som følger av bekymringer knyttet til blant annet arbeidsforholdene til selskapet. Utkastelsene fikk for øvrig Tesla-sjef Elon Musk til å rase, og i en Twitter-meldingen kalte den frittalende Gründeren ESG for en «Scam».   

Slik kjøper du grønne aksjer

Å kjøpe grønne aksjer gjøres enkelt med en nettmegler. Da kan raskt kjøper aksjer med noen klikk på enten mobiltelefonen eller datamaskinen. Alt du behøver å gjøre er å;

 1. Velge handelsplattform
 2. Opprette konto
 3. Gjøre et innskudd
 4. Velge aksje og klikke på kjøp

1. Velg handelsplattform

Det finnes flere plattformer å velge mellom, og derfor er det flere ting du bør ta hensyn når du skal ta ditt valg:

 • Hvor mye tar plattformen i gebyrer? Høye gebyrer medfører lavere avkastning på sikt.
 • Hvordan er utvalget? Med et større utvalg kan du skape en diversifisert portefølje, som er en god måte å spre risiko. Du bør også velge en plattform som har aksjene du ønsker å kjøpe.
 • Er plattformen brukervennlig? Det skal være lett å få informasjonen man trenger og komme i gang med investeringen.

Selvsagt bør du velge en plattform basert på dine egne preferanser og behov, men basert på overnevnte faktorer er det Nordnet vi anbefaler. Nordnet er også best når det kommer til utvalget av norske aksjer og fond.

Prøv Nordnet. Investeringstips.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

2. Opprett konto

Hos Nordnet, vår foretrukne plattform til aksjehandler, kan du registrere deg gratis. Registreringsprosessen er heller ikke tidkrevende. Du kan nemlig opprette konto ved hjelp av BankID, som ikke nødvendigvis er en selvfølge. Hos utenlandske aktører må du gjennom en verifiseringsprosess kalt «KYC».

Denne går ut på å verifisere identitet, som et tiltak mot hvitvasking og som beskyttelse mot hacking. Du må blant annet sende kopi av et godkjent ID-kort.

Opprett konto hos Nordnet
Dine investeringer kan varierer i verdi. Du risikerer å tape dine midler.

3. Gjør et innskudd

Nå kontoen er opprettet må du gjøre et innskudd. Du kan normalt sette inn penger via bankoverføring, betalingskort og Paypal og Skrill.

Noen plattformer kan ha et krav om et minsteinnskudd, men som regel er det ikke mer enn 1000 kroner. Dette gjelder ikke for Nordnet. Der setter man inn det beløpet man selv er tilfreds med.

4. Kjøp grønne aksjer

Nå kan du begynne investeringen. Har du ikke klargjort hvilke aksjer du ønsker å kjøpe, kan du filtrere deg gjennom de ulike kategoriene. Du kan enkelt filtrere gjennom de ulike kategoriene. På den måten vil du kunne finne grønne aksjer innen forskjellige sektorer, som f.eks. fornybar energi, medisin eller ny teknologi som ønsker å forbedre verden vi lever i. Dersom du er sikker i din sak, bruker du bare søkefeltet.

Grønne aksjer. Investeringstips.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Er grønne aksjer gode investeringer?

Klimaendringene vi nå bevitner har ført til et større fokus på utvikling av fornybare energikilder, og vi beveger oss sakte, men sikkert inn i et grønt skifte. Skal vi nå FNs klimamål om null utslipp og «ren» energi til alle, er verden nødt til gjøre overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi raskere.

Dermed er det grunn til å se lyst på fremtiden til de grønne selskapene. Flere land og regjeringer jobber svært aktivt med «avkarbonisering» og vi ser til og med at de største energiselskapene, som har mye av sin virksomhet innen olje- og gass, i mye større grad fokuserer på utvikling av grønn energi.

Med det kan det å kjøpe grønne aksjer gi meget god avkastning på sikt, men samtidig er det viktig å forstå at en investering involverer risiko. Risikoen bunner mest i at dette grønne skiftet koster penger og foreløpig er det ikke like energieffektivt som hverken olje eller gass.

I så måte har grønne aksjeselskaper ofte større utgifter enn inntekter, og risikerer derfor konkurs om resultatene og investeringsvilligheten uteblir.

Grønne aksjer

Høy volatilitet, altså hyppige og kraftige prisendringer, er noe du må forbedrede deg på når du investerer i grønne aksjeselskaper. Bare de to siste årene har flere av de grønne aksjene på Oslo Børs og i resten av verden, opplevd en prisvariasjon på flere titalls prosent.

Dette er dog en fordel om du ønsker å trade aksjer, som innebærer å aktivt spekulere i prisbevegelser for å generere inntekter på kortere sikt. Bare husk at dette krever innsikt og kunnskap om markedet.

Fordeler og ulemper med å kjøpe grønne aksjer

 • Du investerer i selskaper som driver med utvikling av fornybar energi. Skal vi nå FNs klimamål om null utslipp i fremtiden er vi avhengige av fornybare energikilder.
 • Det hevdes at grønne selskaper vil stå for meste parten av energien som produseres i fremtiden, som gjør det til spennende investeringer på lengre sikt.
 • Grønne aksjer involverer risiko på grunn av høy volatilitet. Volatilitet er derimot gunstig ønsker du å trade aksjer.  
 • Grønne selskaper har ofte større utgifter enn inntekter, som også innebærer større risiko for investorene.

Oppsummering

Å investere i grønne aksjer er for mange vurdert som en måte å bidra til å skape en renere og mer miljøvennlig verden. At det er spennende investeringer er det heller ingen tvil om.

Etterspørselen på fornybare energikilder vil øke i takt med behovet for å bekjempe klimaendringene, som gjør at slike aksjer kan gi god avkastning i fremtiden.

Vi må derimot ikke ignorere risikoen forbundet med slike investeringer, som at de kan falle mye i verdi på kort tid, spesielt om resultatene uteblir. Du bør derfor vurdere om dette er en type investering som passer din profil.

Dersom du er usikker på hvilke aksjer du børs kjøpe, men ønsker eksponering mot fornybarsektoren kan DNB Grønt Skifte Norden eller Storebrand Fornybar være gode valg. På den måten eksponerer du deg mot flere grønne aksjer, som betyr redusert risiko.

Prøv Nordnet. Investeringstips.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Ofte stilte spørsmål

Hva er grønne aksjer?

Grønne aksjer er aksjene til selskaper som driver virksomhet innen fornybarsektoren.

Hva er ESG-aksjer?

ESG-aksjer er aksjene til selskaper som tar hensyn til miljø-, sosial- og forretningsetiske forhold.

Hva er et grønt selskap?

Et grønt selskap fokuserer på fornybar energi og ønsker å redusere utslipp av karbon og Co2.

Hvilke aksjer er grønne?

Aksjer som Nel, Tesla, Solar Edge og Rec Silicon er karakterisert som grønne.

Finnes det grønne aksjer med utbytte?

Foreløpig er det få grønne aksjer, om ingen, som betaler utbytte.

Hvordan investere i grønne aksjer?

Du må først opprette konto på en plattform, som Nordnet, verifisere deg og så gjøre et innskudd. Du kan nå kjøpe aksjene du måtte ønske.

Hva er grønn teknologi?

Grønn teknologi er et begrep som brukes for å beskrive teknologier som skal redusere menneskeskapte klimaendringer.  

Hva menes med grønn produksjon?

Grønn produksjon innebærer blant annet å skifte fra fossile energikilder og til fornybare, samt mindre forbruk av ikke fornybare ressurser.