Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Selskaper på Oslo Børs – Liste over Norges største selskaper

Selskaper på Oslo Børs – Liste over Norges største selskaper

Største selskaper på Oslo Børs

På Oslo Børs, som er Norges offisielle markedsplass for aksjer og verdipapirer, finnes det over 300 selskaper. Børsen tilbyr dermed et bredt utvalg av investeringsmuligheter for både private og profesjonelle investorer. 

Denne artikkelen gir en oversikt over hvilke selskaper som er notert på Oslo Børs, samt en liste over de 10 største selskapene. Du får også oversikt over forskjellen på de ulike markedsplassene på Oslo Børs.

10 største selskaper på Oslo Børs 2024

De 10 største selskapene på Oslo Børs står for over halvparten av børsens markedsverdi. Disse norske aksjene er derfor populært å ha i investeringsporteføljen blant investorer:

 1. Equinor (olje og gass) – Equinor er et ledende energiselskap med virksomhet i over 30 land. Selskapet er en av de største oljeprodusentene i Europa og har en betydelig gassvirksomhet.
 2. DNB (bank) – DNB er Norges største bank med en markedsandel på over 30%. Banken tilbyr et bredt utvalg av finansielle tjenester til privatpersoner og bedrifter.
 3. Aker BP (olje og gass) – Aker BP er et oljeselskap med virksomhet på norsk sokkel. Selskapet er et resultat av en fusjon mellom Aker Exploration og Det norske oljeselskap.
 4. Telenor (telekommunikasjon) – Telenor er et ledende telekommunikasjonsselskap med virksomhet i 13 land. Selskapet tilbyr mobil- og fastnettjenester, internett og TV-tjenester.
 5. Adevinta (teknologi) – Adevinta er et globalt internettkonsern med virksomhet i over 15 land. Selskapet driver en rekke digitale markedsplasser. Det inkluderer kategorier som biler, eiendom, og gjenstander.
 6. Kongsberg Gruppen (teknologi) – Kongsberg Gruppen er et teknologiselskap med virksomhet innen forsvars- og maritim sektor. Selskapet er en av de største teknologiselskapene i Norge.
 7. Norsk Hydro (aluminium) – Norsk Hydro er et globalt aluminiumselskap med virksomhet i over 50 land. Selskapet er en av de største aluminiumsprodusentene i verden.
 8. Mowi (oppdrett) – Mowi er et globalt oppdrettsselskap med virksomhet i over 25 land. Selskapet er en av de største oppdretterne av laks i verden.
 9. Yara International (gjødsel) – Yara International er et globalt gjødselselskap med virksomhet i over 60 land. Selskapet er en av de største gjødselprodusentene i verden.
 10. Gjensidige Forsikring (forsikring) – Gjensidige Forsikring er et norsk forsikringsselskap med virksomhet innen privat-, bedrifts- og reiseforsikring. Selskapet er et av de største forsikringsselskapene i Norge.

Finansielle verdipapirer kan øke og minke i verdi. Å investere innebærer en form for risiko.

Mest verdifulle aksjer på Oslo Børs ut fra markedsverdi

Markedsverdi måler den totale verdien av alle aksjene i et selskap som er børsnotert. Under ser du de største aksjene listet på Oslo Børs, målt ut fra markedsverdi:

SelskapTICKER på Oslo BørsMarkedsverdi
EquinorEQNR797 mrd. 
DNBDNB320 mrd.
Aker BPAKRBP163 mrd.
TelenorTEL162 mrd.
AdevintaADE132 mrd.
Kongsberg GruppenKOG118 mrd.
Norsk HydroNHY115 mrd.
MowiMOWI104 mrd.
Yara InternationalYAR88 mrd.
Gjensidige ForsikringGJF86 mrd.

Finansielle verdipapirer kan øke og minke i verdi. Å investere innebærer en form for risiko.

Sektorer representert på Oslo Børs

Oslo Børs har en bred representasjon av selskaper fra forskjellige sektorer. De største sektorene basert på markedsverdi er:

 • Energi (olje og gass)
 • Finans
 • Materialer
 • Industri
 • Forbruksvarer
 • Teknologi

Energisektoren har vært den største sektoren på Oslo Børs i mange år. De siste årene har imidlertid finanssektoren og teknologisektoren hatt en sterk vekst, og det er forventet at disse sektorene vil fortsette å vokse i årene som kommer. Flere investorer har også fått øynene opp for såkalte norske utbytteaksjer.

Krav for å bli godkjent på Oslo Børs

For å bli tatt opp til handel på Oslo Børs må et selskap oppfylle en rekke krav. Disse kravene er fastsatt av Oslo Børs og er ment å sikre at selskapene som er listet på børsen er av høy kvalitet og at investorene har tilstrekkelig informasjon om selskapene.

De viktigste kravene for å bli listet på Oslo Børs er:

 • Selskapet må ha en aksjekapital på minst 10 millioner kroner.
 • Selskapet må ha minst 200 000 utstedte aksjer.
 • Selskapet må ha minst 500 aksjonærer.
 • Selskapet må ha en godkjent revisor.
 • Selskapet må ha offentliggjort et prospekt som inneholder all relevant informasjon om selskapet.
 • Selskapet må ha en styreleder og et styre som er godkjent av Oslo Børs.
 • Selskapet må forplikte seg til å følge Oslo Børs’ regler og forskrifter.

I tillegg til de ovennevnte kravene, må selskapet også oppfylle en rekke andre krav knyttet til corporate governance, regnskapsrapportering og informasjonsplikt.

Oslo Børs har et eget regelverk for selskaper som er listet på børsen. Dette regelverket er ment å sikre at investorene har tilstrekkelig informasjon om selskapene og at handelen på børsen foregår på en ryddig og rettferdig måte.

Du kan lese mer om hvordan investere på Oslo Børs her.

Hvor mange selskaper er listet på Oslo Børs?

I april 2023 var det over 340 selskaper listet på Oslo Børs. Dette antallet inkluderer selskaper notert på Oslo Børs’ hovedmarked, Euronext Growth Oslo og Euronext Expand Oslo.

Antall selskaper på Oslo Børs har variert over tid. I 2000 var det for eksempel over 500 selskaper listet på børsen. Antall selskaper har imidlertid falt de siste årene, på grunn av en rekke faktorer, inkludert fusjoner og oppkjøp, konkurranse fra andre børser og finanskrisen.

Finansielle verdipapirer kan øke og minke i verdi. Å investere innebærer en form for risiko.

Markedsplassene på Oslo Børs

Oslo Børs tilbyr tre forskjellige markedsplasser for selskaper som ønsker å notere seg:

 1. Oslo Børs

Hovedmarkedet til Oslo Børs. Dette er den mest etablerte markedsplassen og har de strengeste kravene til opptak.

 • Hovedmarked for etablerte selskaper
 • Strenge krav til opptak
 • Høy likviditet
 • Høyt profilert

2. Euronext Growth Oslo

En markedsplass for mindre og mellomstore selskaper. Kravene til opptak er mindre omfattende enn på Oslo Børs.

 • Markedsplass for mindre og mellomstore selskaper
 • Mindre omfattende krav til opptak
 • Lavere likviditet
 • Lavere profil

3. Euronext Expand Oslo

En markedsplass for små og mellomstore selskaper som ønsker en enklere og raskere noteringsprosess. Kravene til opptak er de minste av de tre markedsplassene.

 • Markedsplass for små og mellomstore selskaper
 • Enkle og raske noteringsprosess
 • Lavest krav til opptak
 • Lavest likviditet
 • Lavest profil

Oppsummering

De største selskapene på Oslo Børs utgjør over halvparten av alle selskapenes totale verdier. Øverst på listen troner Equinor, DNB og Aker BP. 

Tar vi en titt på de 10 største selskapene på Oslo Børs representerer de en rekke forskjellige sektorer: energi, finans, materialer, industri, forbruksvarer og teknologi. Disse selskapene har en rekke fellestrekk: 

 • De er ledende i sine sektorer
 • Befinner seg i en solid finansiell posisjon
 • God vekstutsikt
 • Er attraktive investeringer
Invester hos Nordnet
Annonse: Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mange selskaper på Oslo Børs?

I april 2023 var det over 340 selskaper listet på Oslo Børs. Dette antallet inkluderer selskaper notert på Oslo Børs’ hovedmarked, Euronext Growth Oslo og Euronext Expand Oslo. Dette er selskaper spredt innenfor flere sektorer, som blant annet energi, finans, materialer, industri, forbruksvarer og teknologi.

Hvilke selskaper på Oslo Børs har størst markedsverdi?

Equinor er selskapet på Oslo Børs med høyest markedsverdi på 797 milliarder dollar, etterfulgt av DNB, som er prissatt til 320 milliarder dollar, og Aker BP som verdsettes til 163 milliarder dollar.

Hvilke selskaper er størst på Oslo Børs?

De største selskapene på Oslo Børs er Equinor, DNB, Aker BP, Telenor og Adevinta, som til sammen er verdsatt til over 1,5 billioner kroner.

Hva er de ulike markedsplassene på Oslo Børs?

Du har tre ulike markedsplasser du kan kjøpe aksjer hos, nemlig Oslo Børs’ hovedmarked, Euronext Growth Oslo og Euronext Expand Oslo.

Hva kjennetegner de største selskaper på Oslo Børs?

De største selskapene notert på Oslo Børs er (1) ledende i sine sektorer, (2) befinner seg i en solid finansiell situasjon, (3) har gode vekstutsiker og (4) er attraktive investeringer. Eksempler på store selskaper på Oslo Børs er Equinor, DNB, Telenor og Adevinta.

Kilder:

https://www.dn.no/investor/kurser/aksjer

https://live.euronext.com/nb/markets/oslo/

https://aksjenorge.no/aktuelt/2023/04/20/eierskap-pa-oslo-bors/

Investor
+ innlegg

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X