Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Kjøpe verdiaksjer 2024? Se hvordan her

Kjøpe verdiaksjer 2024? Se hvordan her

verdiaksjer

Verdiaksjer er populært sett på som “undervurderte aksjer”. Dette fordi at aksjene er priset lavere enn selskapets fundamentale verdi. Å kjøpe verdiaksjer kan være interessant av flere årsaker, men særlig på grunn av at det tradisjonelt sett er aksjene til solide og veletablerte selskaper. 

I artikkelen finner du ytterligere informasjon om hvilken type aksjer dette egentlig er, og om hvorfor det kan være fordelaktig å kjøpe verdiaksjer. Du finner også en guide som forklarer hvordan du kommer i gang med handelen.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Oversikt over populære Verdiaksjer  

Siden verdiaksjer har en noe uklar og flyktig definisjon, kan en liste med eksempler på verdiaksjer variere. Baserer vi oss dog på forhold som at det er aksjer som er priset under selskapets økonomiske ytelse og at det er aksjene til stabile selskaper med god omsetning, kan følgende aksjer karakteriseres som “verdiaksjer”.  

Norske verdiaksjer 

Nedenfor ser du populære verdiaksjer på oslo børs: 

 • DNB: Aksjene til norges største bankkonsern. Har en P/E-ratio på 10,19, samt at aksjen er innen en sektor som betegnes som “moden”.  
 • Equinor: Norges soleklart største selskap. Oljegiganten har en P/E på 3,42. 
 • Yara: Gjødselprodusenten har et P/E-nivå på 5,83, og er kjent for å betale et nokså høyt utbytte. 
 • Aker: Selskapet opererer primært innenfor olje- og gassektoren. Har en P E-ratio på 3,15. 
 • Orkla: Selskapet driver med produksjon og salg av en rekke dagligvareprodukter. Dette er også klassifisert som en utbytteaksje. 
 • Storebrand: Selskapet tilbyr livs- og skadeforsikring i tillegg til banktjenester. Har en markedsverdi på 40 milliarder kroner.    
 • Gjensidige forsikring: Norsk forsikringsselskap. Kan betegnes som en verdiaksje på grunn av bransjen selskapet opererer i.   
 • Telenor: Norges største telekomselskap. Også her betales det vanligvis utbytte.
 • Mowi: Verdens største produsent av atlanterhavslaks. P/E-forholdet er på 11, og aksjen er følgelig vurdert som underpriset. 

Utenlandske verdiaksjer 

 • Wells Fargo: Amerikansk selskap som tilbyr en rekke tjenester og produkter innen finans, inkludert sparing og lån. Selskapet er kjent for å betale utbytte, og aksjen er sett på som undervurdert av markedet. 
 • JP Morgan Chase: Amerikansk finansselskap, som primært tilbyr investeringsprodukter- og tjenester. Hadde en inntjening på 29 milliarder dollar i 2022. 
 • Goldman Sachs: Finansinstitusjon som tilbyr et bredt utvalg av finanstjenester rundt om i hele verden. Selskapet har en markedsverdi på om lag 120 milliarder dollar. 
 • Exxon Mobil: Et av verdens største oljeselskap. Har en børsverdi på nærmere 500 milliarder dollar, som også gjør det til et av verdens desidert største selskaper. 
 • Deutsche Telekom: Tysk telekomselskap som opererer på globalt nivå. Aksjen har et P/E-nivå på 14 i skrivende stund. 
 • Allianz: Tysk forsikrings- og bankselskap. Hadde en inntjening på over 6 milliarder EUR i 2022.  
 • Hennes & Mauritz: Svensk kleskjede, som normalt betaler utbytte. Aksjene er i skrivende stund vurdert som underprisede.  
 • British American Tobacco: Britisk produsent og distributør av tobakk og andre nikotinprodukter. Selskapet har hatt en konstant inntjening på om lag 6 milliarder dollar de fire siste årene.  
 • Iberdrola: Spansk strømselskap som opererer på internasjonalt nivå. Som aksjonær i selskapet kan du forvente et kontinuerlig utbytte. 
 • Santander: Spanias største bankkonsern, med en børsverdi på om lag 70 milliarder dollar.  
 • 3M: Amerikansk selskap som leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til selskaper innen teknologi, industri og helsevesen. Dette er en blant de mer populære utbytteaksjene på børs. 
 • Verizon: Amerikansk telekomselskap med en markedsverdi på 161 milliarder dollar. 
Invester i verdiaksjer hos Nordnet. Investeringstips.
Investeringer kan både stige og falle i verdi. Du risikerer å tape dine midler.

Hva er verdiaksjer? 

Selv om verdiaksjer definisjon er noe tvetydig er det noen typiske kjennetegn som går igjen. På et generelt grunnlag er det aksjer som er vurdert som underpriset sammenlignet med selskapets økonomiske ytelse. En verdi aksje kan derfor betegnes som “billig”, og normalt kjøpes disse aksjene i håp og tro om at den skal stige til sin reelle verdi. 

Andre kjennetegn er at det er aksjene til modne, stabile selskaper, som kan vise til et solide og standhaftige resultater. I så måte er det ikke unormalt at verdiaksjer gir utbytte, men det varierer fra selskap til selskap. 

Det kan være flere årsaker til at verdiaksjer er undervurderte av markedet, men kort sagt handler det om at de ikke er interessante blant markedets flertall. Det kan være på grunn av sektoren selskapene operere i, eksempelvis at markedet ser negativt på de langsiktige utsiktene. 

Dessuten kan midlertidige problemer, dårligere resultat, lavere inntjening enn forventet og annen negativ publisitet føre til at verdiaksjene faller ned til et lavere nivå enn det selskapets fundamentale verdi tilsier. 

Verdiaksjer vs Vekstaksjer 

Motsetningen til verdiaksjer er vekstaksjer. Dette er aksjer som prises etter forventninger om fremtiden og ikke nødvendigvis etter nåværende resultat. Slike aksjer vil derfor ofte være langt høyere priset enn selskapets fundamentale verdi. 

Normalt for slike selskaper er at de driver innenfor sektorer som vurderes som potensielt viktige for fremtiden, typisk innenfor teknologi eller fornybar energi. Dermed er aksjer innenfor bank- og finans samt råvarer, som olje- og gass, ofte betegnet som verdiaksjer.  

Samtidig medfører det ikke helt riktighet å karakterisere vekst- og verdiaksjer etter sektor. En aksje som for eksempel Apple kan fint passe inn i begge kategoriene, og det på tross av at at vekstaksjer og verdiaksjer har vesentlige forskjeller. 

Verdiaksjer.
Verdiaksjer kjennetegnes ved at de tilhører modne selskaper med en robust økonomi.

Dersom Apple, som er innenfor en bransje i vekst – nemlig teknologi, har en pris per aksje som er lavere enn det selskapets økonomiske ytelse tilsier vil det være riktig å betegne den som en verdiaksje.  

På en annen side vil den falle innunder betegnelsen vekstaksje, dersom aksjen handles over selskapets reelle verdi, for eksempel på grunn av at selskapet driver med utvikling av en ny og potensiell banebrytende teknologi. I et slikt tilfelle kan aksjen prises høyere som følger av økte forventninger om høy inntjening i fremtiden. 

Av den grunn er nok mer relevant å se på om aksjen er overpriset eller underpriset skal vi klare å gi en presis definisjon på hva som egentlig er en verdiaksje.  

Invester hos Nordnet
Investeringer kan både stige og falle i verdi. Du risikerer å tape dine midler.

Hvordan finne ut om en aksje er overpriset eller underpriset?  

Den enkleste måten å skille mellom verdiaksjer vekstaksjer vil derfor være å bruke det såkalte P/E-forholdet. P/E, som er en forkortelse for “Price/Earnings”, sier noe om prisen du betaler for en aksje i forhold til selskapets helhetlige verdi.   

Med andre ord sier P/E-forholdet noe om aksjen er “billig” eller “dyr”. Et lavere P/E-forhold indikerer at aksjen er underpriset, mens et høyere P/E-nivå indikerer det motsatte, altså at aksjen er overpriset. 

Ikke at det er fastsatt bestemte nivåer for å definere en undervurdert eller overpriset aksje, men som regel brukes følgende nivåer, ifølge aksjenorge

 • Alt under 13 betegnes som et lavt P/E-nivå. Aksjen er altså underpriset. 
 • Alt over 20 betegnes som et høyt P/E-nivå. Aksjen er altså overpriset. 

 Øvrige forskjeller mellom verdi- og vekstaksjer.  

 • Verdiaksjer er priset under selskapets helhetlige verdi og økonomiske ytelse.
 • Vekstaksjer prises etter forventninger om høy inntjening i fremtiden. Følgelig er aksjekursen ofte høyere enn det faktiske resultat tilsier. 
 • Verdiselskaper er normalt “modne”, og har følgelig solide inntekter, genererer overskudd og betaler ofte utbytte. 
 • Vekstselskaper driver med en ny form for innovasjon som kan gi høy inntjening i fremtiden.  

Hvordan kjøpe Verdiaksjer 2024? 

Har du bestemt deg for å kjøpe verdiaksjer? Denne guiden beskriver hvordan du kommer i gang. For å komme i gang må du: 

 1. Velge plattform
 2. Opprette konto 
 3. Kjøpe foretrukket verdi aksje 

Steg 1 – Velg plattform å kjøpe aksjer fra 

I dag er det utallige plattformer du kan bruke å kjøpe aksjer fra. Ditt valg bør derimot falle på en aktør som skårer høyt på følgende faktorer: 

 • Trygghet og sikkerhet: Her er det særlig viktig å vurdere regulatoriske tilsyn, men også sikkerhet i forhold til hva som er gjort for å beskytte brukerkontoer. 
 • Omdømme og rykte: Omtale og antall brukere kan gi et godt innblikk i hvor pålitelig en handelsplattform er. 
 • Handelsgebyrer og øvrige avgifter: Høye gebyrer i form av kurtasje og spredning kan spise store deler av dine penger. Prisvennlige plattformer er av opplagte årsaker å foretrekke.  
 • Utvalg: Et større utvalg vil gjøre det enklere å skape en diversifisert portefølje. 
 • Brukervennlighet: Du bør velge plattformer som er tilpasset dine mål og din erfaring. Vurder derfor om du skal investere på lang sikt eller aktivt trade i prisbevegelser.  

Basert på faktorene er det flere plattformer vi kan anbefale. Om du ønsker oversikt over plattformene vi opplever som de beste kan du lese artikkelen «beste nettmegler«. 

Verdiaksjer. Nordnet. Investeringstips.
Investeringer kan både stige og falle i verdi. Du risikerer å tape dine midler.

Steg 2 – Opprett konto 

Hos Nordnet, eller hos andre plattformer for den saks skyld, oppretter du enkelt konto ved å klikke på “bli med nå” og følge instruksene som angis. En fordel med Nordnet er at man kan registrere seg med BankID. Hos enkelte andre må man gjennomgå en såkalt KYC-prosess. Denne innebærer:

 • Verifisere identitet 
 • Svare på noen investerings relaterte spørsmål 
 • Svare på noen spørsmål om hvor dine midler stammer fra. 

KYC-prosessen er et lovpålagt tiltak som skal forhindre blant annet hvitvasking av penger. Når dette er gjort er kontoen opprettes. Neste steg da er å gjøre et innskudd. 

Hos Nordnet er det ingen krav om et minstsinnskudd, og man kan bruke flere betalingsmetoder. Vi gjør oppmerksom på at bankinnskudd kan ta opptil 3 dager.

Steg 3 – Kjøp verdiaksjer 

Det er nå på tide å begynne handelen, så hvordan kjøpe verdiaksjer? Hos Nordnet kan du enkelt investere eller trade aksjer ved å søke i søkefeltet. Er du derimot usikker på hvilken aksje du ønsker å handle, kan det være lurt å bruke aksje-kategorien. Derfra kan du bla deg gjennom hele investeringsutvalget. 

En fordel med Nordnet, i tillegg til at det er en brukervennlig plattform forbeholdt både tradere og investorer, er at du kan kjøpe flere verdiaksjer, både norske og utenlandske. De fleste verdiaksjer nevnt i artikkelen, kan kjøpes hos Nordnet.  

Når du har valgt aksje, klikker du på “Investere”. Du kommer da til kjøpssiden. Der velger du beløpet du ønsker å handle for og klikker avslutningsvis på “kjøp”.

Hvorfor investere i verdiaksjer? 

Å investere i verdiaksjer kan være spennende av flere grunner. Som nevnt er aksjene populært sett på som “undervurderte” eller “billige”, og da sett i forhold til selskapets fundamentale verdi. 

Aksjeplukkere som utelukkende handler slike aksjer håper og tror at aksjene skal stige til en pris som reflekterer aksjens faktiske verdi og profitere på dette. Et enda større argument for å investere i verdi-aksjer er at det vanligvis er aksjene til store, stabile selskaper med en robust økonomi. 

Derfor påvirkes aksjene normalt i mindre grad av økonomiske nedgangstider, som for eksempel ved høy renteoppgang. Dette kan forklares med at risikovilligheten til investorene minker i perioder hvor de økonomiske utsiktene er turbulente. Resultatet er at man selger aksjer hvor inntjeningen baseres lengre frem i tid, og heller retter fokus mot selskaper med en stabil inntjening. 

Slik sett kan verdiaksjer betraktes som mindre risikable enn andre aksjetyper, og da især sammenlignet med vekstaksjer. Dette forsterkes ytterligere ved at et verdi-selskap i større grad fokuserer på å betale utbytte enn vekstselskaper, som heller investerer bruker eget overskudd på å innovere. 

Lavere risiko, men mindre oppside 

Risikoen med å kjøpe verdiaksje er nettopp det at den er undervurdert. Satt på spissen har markedet en skeptisk holdning til dem, og de er av ulike årsaker lite interessant blant brorparten av aksjehandlerne. 

Dermed er det ikke garantert at den potensielle fremveksten blir realisert, eller enda verre så forsterkes den skeptiske holdningen som kan resultere i tap. Det er vanskelig å peke ut eksakt hva som gjør at aksjer blir mindre ettertraktet, men ofte har det en sammenheng med de fremtidige utsiktene. 

Aksjer innen olje- og gass er ofte betegnet som verdiaksjer.
Aksjer innen olje- og gass er normalt betegnet som verdiaksjer.

Her vil både elementære forhold, som bransje og sektor, og enklere forhold, som selskapets ledelse og strategi, ha sitt å si. Har man lite tiltro på selskapets planer og strategi, og tviler på at det vil nå sine vekstmål. kan dette altså føre til en “lav” aksjekurs. Dette også på tross av at det presterer økonomisk godt.  

Fremveksten av grønn energi, som hydrogen og solenergi, kan også føre til at det blir mindre ettertraktet å eie aksjer innen olje- og gass. Dette kan påvirke aksjene til for eksempel Equinor og Exxon Mobil negativt, som primært tjener penger på nettopp distribusjon av olje- og gass.  

Når alt kommer til alt vil det derimot ikke være veldig lurt å kun fokusere på bestemte typer aksjer. Inkluderer du både verdi- og vekstaksjer vil du dra nytte av stabiliteten og den risikojusterte avkastningen til verdiaksjer og potensialet til vekst-aksjene.  

Verdiaksjer fond

Ønsker du en bredere eksponering mot verdiaksjer kan det være lurt å investere i fond og ETF-er. Her er noen eksempler på fond hvor brorparten av aksjene er av typen “verdiaksje”. 

 • Vanguard Value Index Fund ETF
 • iShares Russell 1000 Value ETF
 • iShares S&P 500 Value ETF
 • Storebrand Global Value

Oppsummering verdiaksjer 2024

Siden finanskrisen i 2008 og frem til nå har vekstaksjer gitt langt høyere avkastning enn verdiaksjer. Dette mye takket være tech-bølgen, hvor drøssevis av teknologiaksjer har steget til værs. 

Denne trenden ser imidlertid ut ut til å ha snudd, og nå virker det mer attraktivt å eie aksjer innenfor defensive sektorer og hos selskaper som kan skilte med solide inntekter. Dermed er det mye tiltalende med å kjøpe verdiaksjer nå, eksempelvis at det er aksjer som normalt er mindre volatile og at de ofte betaler utbytte. 

Legg også til at det er aksjer som er betegnet som underpriset i forhold til selskapets reelle verdi, og summen er en særs spennende aksjetype. Med det sagt er alle investeringer forbundet med risiko og gevinster er aldri garantert. Bruk derfor kun penger du kan ta deg råd til å tape. 

Verdiaksjer. Nordnet. Investeringstips.
Investeringer kan både stige og falle i verdi. Du risikerer å tape dine midler.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en verdi aksje? 

En verdiaksje er en aksje som er priset under selskapets bokførte verdi. Den er populært sett på som undervurdert. Det omhandler normalt aksjeselskap som er modne, stabile og som har en solid inntjening. 

Hvilke aksjer er verdiaksjer? 

Typisk omfatter det robuste selskaper med god økonomi. Noen eksempler er Equinor, Yara, Orkla, Goldman Sachs og Wells Fargo.  

Hva er beste verdiaksjer Oslo børs? 

Du må selv vurdere hvilke verdiaksjer i norge som passer din portefølje best. Noen populære aksjer er derimot Equinor, Yara, Orkla Gjensidige og DNB.

Er verdiaksjer gode investeringer i 2024?

Verdiaksjer er populært sett på som “billige”. De er priset under selskapets fundamentale verdi, og stiger aksjene til sin “faktiske” verdi kan det gi god avkastning. Dessuten omfatter det normalt store stabile selskaper med robust økonomi. 

Hvordan kjøpe verdi aksje? 

For å kjøpe verdiaksjer må du ha konto på en handelsplattform, som Nordnet. Når kontoen er opprettet må du gjøre et innskudd. Deretter velger du aksjer og klikker på kjøp verdiaksjer. 

Hvor kjøpe verdi aksjer?

Du kan kjøpe verdiaksjer på handelsplattformer, eksempelvis hos Nordnet. Nordnet har størst utvalg av norske verdiaksjer.