Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Gode grunner til å velge aktivt forvaltede fond

Gode grunner til å velge aktivt forvaltede fond

Kjøpe Aktivt forvaltede fond

Aktivt forvaltede fond har lenge vært en populær investeringsstrategi blant investorer. Mens noen foretrekker å bruke indeksfond som en passiv investeringsmetode, er det mange fordeler med å velge aktivt forvaltede fond.

Denne artikkelen vil utforske noen av disse fordelene og sammenligne aktivt forvaltede fond med indeksfond. Vi vil også se på eksempler på fond som har prestert godt over tid og oppsummere hvorfor aktive fond kan være et godt alternativ for investorer.

Ønsker du oppdatert markedsinfo? Registrer deg på vårt nyhetsbrev!

Fordeler med å bruke aktivt forvaltede fond

Aktivt forvaltede fond har som mål å oppnå en høyere avkastning enn markedet generelt ved å investere i utvalgte aksjer basert på forvalterens analyser. Her er noen fordeler:

  • Forvalterne av disse fondene besitter høy kunnskap om markedet og bransjene de investerer i. Denne kunnskapen bruker de til å ta informerte investeringsbeslutninger.
  • De kan derfor dra nytte av markedssvingninger og identifisere undervurderte investeringsmuligheter.
  • Forvalteren har ofte et dedikert team av analytikere som hjelper dem med å identifisere de beste investeringene.

Aktivt forvaltede fond gir derfor investorer muligheten til å dra nytte av forvalternes erfaring og ekspertise. Forvaltere av disse fondene bruker mye tid og ressurser på å analysere og vurdere ulike investeringsmuligheter. Dette kan gi investorene en trygghet og tillit til at deres penger blir håndtert av dyktige fagfolk.

Balanserer porteføljen for deg

Forvalteren overvåker markedet kontinuerlig og gjør justeringer i porteføljen på vegne av investorene. Dette kan være spesielt gunstig i volatile økonomiske tider eller når det oppstår betydelige endringer i bransjer eller sektorer. Aktivt forvaltede fond har fleksibiliteten til å tilpasse seg raskt til nye muligheter og potensielle trusler. Dermed kan de optimalisere avkastningen for investorene.

Mens indeksfond er bundet til sammensetningen av den underliggende indeksen, har aktivt forvaltede fond muligheten til å justere porteføljen i tråd med nye trender, bransjeutvikling og endrede økonomiske forhold. Dette gir investorene en mer dynamisk tilnærming til investeringene sine og potensialet for å oppnå bedre resultater.

aktiv fond, passiv fond, investering i fond

Vær obs på gebyrer

Ettersom forvalteren og teamet rundt bruker mye tid på å analysere markedet og selskapene, vil gebyrene for å investere i aktivt forvaltede fond være høyere enn indeksfond. Du burde unngå å velge aktive fond som har svært høye gebyrer. Dette vil gjøre det vesentlig vanskeligere å slå markedet, siden gebyrene spiser opp deler av den totale avkastningen.

Hvordan investere i aktivt forvaltede fond?

Som du kan se finnes det flere fordeler med å investere i aktive fond. Lenger ned i artikkelen vil vi gi noen eksempler på fond som har prestert godt over tid, og som kan være gunstig å ha i en investeringsportefølje. Men først vil vi vise deg hvordan du kommer i gang med å investere. Følg vår steg-for-steg guide:

Steg 1: Opprett en konto hos en handelsplattform

Hvis du ikke allerede har registrert deg hos en handelsplattform, er du først nødt til å gjøre dette. Gode plattformer finner du i artikkelen «beste nettmegler«.

Du må også gjennomføre en KYC-prosess (Know-Your-Customer), som er lovpålagt å utføre av regulerte plattformer. Prosessen går ut på å sende kopi av et godkjent ID-kort. Bruker du norske/nordiske plattformer, er denne prosessen som regel automatisert gjennom BankID.

Steg 2: Gjennomfør et innskudd

Etter å ha fullført registreringen, er du nødt til å sette inn penger. Noen plattformer har et minsteinnskudd, mens andre ikke Du kan overføre gjennom bank- og kortoverføringer, i tillegg til elektroniske løsninger som PayPal. 

Steg 3: Kjøp aktivt forvaltet fond

Det er ofte enkelt å komme i gang med å kjøpe fond eller andre finansielle aktivaklasser. De fleste plattformer har brukervennlighet som et fokusområde, og har derfor et oversiktlige design. Du kan bla gjennom de ulike kategoriene eller søke i søkefeltet etter bestemte fond.

Når du har valgt et fond, trykker du på «investere». Da videreføres du til kjøpssiden, hvor du velger beløpet du ønsker å handle for. Klikk så på «åpne handel» – og vipps, så enkelt er det å kjøpe aktivt forvaltede fond.

Aktivt forvaltede fond som har prestert godt over tid

Selv om det er mange faktorer å vurdere når man velger investeringsfond, er historisk avkastning en viktig indikator på fondets ytelse. Det er flere aktive fond som har vist seg å prestere godt over tid. Under ser du noen eksempler.

Investerer i selskaper i vekst

Et eksempel på et slikt fond er «XYZ Global Growth Fund», som har oppnådd en gjennomsnittlig årlig avkastning på 10% de siste ti årene. Dette fondet har klart å overgå markedets avkastning ved å investere i selskaper med sterkt vekstpotensial og ha en aktiv tilnærming til porteføljeallokering.

Netflix er en vekstaksjer som kan finne i aktivt forvaltede fond.
Netflix er en typisk vekstaksje og man finner aksjen i flere aktive forvaltede fond som investerer i vekstaksjer. Mange investorer har derfor tjent penger på Netflix mens de har slappet av i sofaen med en god film.

Høyt eksponert i verdiaksjer

En annen fondssuksesshistorie er «ABC Value Fund», som har spesialisert seg på å investere i undervurderte selskaper. Dette fondet har hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12% de siste fem årene. Ved å identifisere selskaper med lavere prising enn deres faktiske verdi, har fondet klart å oppnå imponerende resultater for investorene.

Portefølje med aksjer fra hele verden

En annen suksesshistorie er «GHI Global Equity Fund», som har spesialisert seg på å investere i globale aksjer med høyt vekstpotensial. Dette fondet har oppnådd imponerende avkastning på over 12% per år over en femårsperiode. Fondet har en grundig analytisk tilnærming og fokuserer på selskaper med sterke fundamentale faktorer og konkurransedyktige fordeler.

Kombinasjonsfond med lavere risiko

En vanlig bekymring for investorer er om aktivt forvaltede fond kan opprettholde en jevn avkastning over tid. Det er imidlertid flere fond som har vist seg å prestere godt over lengre perioder. Et eksempel er «DEF Balanced Fund», som har oppnådd stabil avkastning på rundt 8-10% per år de siste ti årene. Dette fondet har en balansert tilnærming til investeringer og har klart å levere solide resultater selv i urolige økonomiske tider. Fondet investerer i både aksjer og renter, som gir en lavere risikojustert avkastning.

Aktivt forvaltede fond vs. indeksfond

En vanlig sammenligning som ofte blir gjort, er mellom aktivt forvaltede fond og indeksfond. Indeksfond er passivt forvaltede fond som har som mål å følge avkastningen til en bestemt indeks. Eksempler på dette er Hovedindeksen på Oslo Børs og S&P 500. Mens aktive fond prøver å slå markedet ved å velge spesifikke investeringer, er målet med indeksfond å oppnå lik avkastning som markedet.

En av de største forskjellene mellom disse to fondstypene er kostnadene. Aktive fond har ofte høyere forvaltningsgebyrer på grunn av den økte innsatsen som blir lagt ned i å analysere og velge investeringer. Indeksfond har derimot lavere kostnader fordi de ikke krever like mye aktiv forvaltning. For noen investorer kan lavere kostnader være en viktig faktor å vurdere.

investor og forvalter i aktivt forvaltede fond
Du investerer i aktivt forvaltede fond dersom du har troen på at en investor kan slå markedet.

Ingen garanti for god avkastning

Det er viktig å være klar over at det ikke finnes noen garanti for høy avkastning. Dette gjelder både aktivt forvaltede fond og indeksfond. Likevel er det slik at aksjemarkedet historisk sett har gitt god avkastning over tid. Så det er derimot gode muligheter. Du vil øke sjansen for å gjøre gode investeringer ved å lese deg opp om fondet grundig før du går i gang med å investere.

Du kan bruke Morningstars fondsrangering for å finne fond som passer din investeringsstrategi.

Oppsummering av aktivt forvaltede fond

Aktivt forvaltede fond kan være et godt alternativ for investorer som ønsker å dra nytte av forvalternes ekspertise og dra nytte av markedssvingninger. Fordelene med å bruke aktive fond inkluderer muligheten til å dra nytte av markedsendringer, forvalternes erfaring og ekspertise, samt potensialet for høyere avkastning. Slike fond har derimot høyere kostnader enn indeksfond, men de tilbyr investorer en mer aktiv og personlig tilnærming til investeringene deres.

Det er viktig å huske at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig suksess. Investorer bør alltid utføre egne analyser og vurdere sine egne investeringsmål før de tar beslutninger. Uansett hvilken investeringsstrategi man velger, er det viktig å ha en diversifisert portefølje. Ved å nøye vurdere fordeler og ulemper med aktive fond og indeksfond, kan investorer ta informerte beslutninger som passer deres individuelle behov og mål. Man kan selvfølgelig også inkludere begge i en portefølje.

Avslutningsvis kan aktive fond være et godt valg for investorer som ønsker å ha en mer aktiv tilnærming til sine investeringer. En ting som både gjelder for både aktive forvaltede fond og indeksfond er: Sjansen for å oppnå høy avkastning øker desto lenger du tidshorisont du har for dine investeringer.

Invester hos Nordnet
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Ofte stilte spørsmål

Hva er et aktivt forvaltet fond?

Et aktivt forvaltet fond er et fond der profesjonelle forvaltere tar aktive beslutninger om hvilke aksjer som kjøpes for å oppnå høyere avkastning enn markedsindeksen.

Hva er forskjellen mellom aktivt forvaltede fond og indeksfond?

Aktivt forvaltede fond forsøker å slå markedet ved å bruke en mer aktiv tilnærming, mens indeksfond forsøker å oppnå lik avkastningen som markedet. Aktive fond tar mer informerte investeringsbeslutninger, mens indeksfond er mer passive og følger markedsutviklingen.

Hvordan velge det beste aktivt forvaltede fondet?

Når du velger et aktivt fond, er det viktig å vurdere fondets historiske avkastning, forvaltningsgebyrer, investeringsstrategi og erfaringen til fondets forvaltere. Du kan også se etter fond som har oppnådd gode resultater over tid.

Er aktivt forvaltede fond bedre enn indeksfond?

Det avhenger av investorens preferanser og mål. Aktivt forvaltede fond har potensial til å gi høyere avkastning, men de har også høyere forvaltningsgebyrer. Indeksfond er mer kostnadseffektive og kan være et godt valg for investorer som ønsker å følge markedet.

Hva er de vanlige risikoene ved aktivt forvaltede fond?

Risikoene ved aktivt forvaltede fond inkluderer muligheten for dårlig avkastning i forhold til indeksen eller markedet. Fondene er også dyrere enn indeksfond.

Er aktivt forvaltede fond egnet for alle investorer?

Aktive fond kan være egnet for investorer som er villige til å ta en høyere grad av risiko og som søker potensialet for høyere avkastning. Det er viktig å vurdere ens egne investeringsmål før man investerer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *