Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hvordan investere i unoterte aksjer? Lær alt du må vite!

Hvordan investere i unoterte aksjer? Lær alt du må vite!

invester i unoterte aksjer

Å handle unoterte aksjer, som er selskaper som ikke er notert på børs eller på en regulert markedsplass, har blitt mer populært blant investorer de siste årene. 

Investering i slike selskaper gir investorer muligheten til å komme tidlig inn i spennende selskaper med store vekstmuligheter. Investerer man i riktige selskaper, kan dette bidra til gode fortjenester. 

Les mer om unoterte aksjer samt hvordan du kommer i gang med å investere i slike selskaper.

Ønsker du oppdatert markedsinfo? Registrer deg på vårt nyhetsbrev!

Hva er unoterte aksjer?

Unoterte aksjer refererer til selskaper som ikke er notert på en børs eller en annen formell markedsplass. Disse selskapene er ofte eid av private investorer, gründere eller familiebedrifter. 

Å investere i unoterte aksjer kan være svært lukrativt for investorer som ønsker å satse på selskaper med stort potensial, men som ennå ikke har blitt børsnotert. 

Det er ikke like strenge krav til unoterte selskaper når det kommer til rapportering. Dette bidrar til at unoterte aksjer innebærer en høyere risiko enn investering i børsnoterte aksjer. 

Samtidig vil du kunne få kjøpt aksjer til en rimeligere pris enn om de var børsnotert, som kan gi en vesentlig høyere avkastning. 

Økt interesse rundt unoterte aksjer 

Å kjøpe unoterte aksjer er en alternativ investering til aksjer som er børsnotert. Det kommer som sagt med høyere risiko, men også potensialet for bedre avkastning. 

Kjøper man aksjer på et tidlig tidspunkt vil man ofte inneha en større eierandel av selskapet, som gjør at man kan være med på å påvirke veksten. Dette gir også investorer en følelse av at de var med på å støtte et prosjekt fra et tidlig stadiet. 

unoterte aksjer gir store vekstmuligheter
Ved å investere i private selskaper vil du kunne investere i selskapet fra et tidlig tidspunkt samt ha en større påvirkning på veksten til selskapet.

Fordeler og ulemper

Her er noen fordeler og ulemper med å investere i unoterte selskaper:

FordelerUlemper
Mulighet for høyere avkastningHøyere risiko
Være en del av et selskap i vekstMindre tilgjengelig informasjon om selskapet
Større aksjeandel i selskapetManglende likviditet

Slik investerer du i unoterte aksjer

Det finnes flere måter man kan komme i gang med å kjøpe unoterte aksjer på. Under vil vi vise fire forskjellige måter du kan investere i private selskaper på:

1. Handle NOTC-aksjer gjennom Nordnet

Et alternativ er å investere i selskaper listet på NOTC, som er en markedsplass for unoterte aksjer. Denne markedsplassen eies 100 % av Oslo Børs, og mange av selskapene planlegger å børsnotere seg i løpet av fremtiden. Du finner alle selskapene i denne listen her

Disse selskapene kan du investere i gjennom handelsplattformen til Nordnet. Siden selskapene ikke er børsnoterte, kan man ikke investere i selskapene på ordinær måte. Du er nødt til å:

 1. Lage en Nordnet-konto
 2. Opprette en aksje- og fondskonto og overføre penger
 3. Kontakte meglerbordet. Åpningstiden for handel er mellom 09:00 – 16:30
 4. Kjøpet vil vises i kontooversikten dagen etter kjøp

Du kan registrere deg hos Nordnet her

Opprett konto hos Nordnet.

2. Følg IPO-listen til eToro

eToro er en internasjonal nettmegler hvor man kan investere i både internasjonale og norske aksjer og fond, samt andre marked som råvarer, indekser, valuta etc. 

Dette er et av våre foretrukne handelsplattformer og blir benyttet av over 25 millioner investorer. eToro har en børsnotering (IPO)-kalender som viser når private selskaper planlegger å bli tilgjengeliggjort for kjøp til en offentlig børs. 

{etoroCFDrisk} % av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer.  Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine

Alle selskapene som vises i denne kalenderen vil bli listet på eToro. Ved en børsnotering har investorer mulighet til å investere i nye aksjer, til en satt pris, før aksjene blir listet på børs.

Invester i unoterte aksjer, eToro

3. Invester i unoterte aksjer gjennom Finansavisen

Finansavisen har nylig lansert en ny funksjon som gir deg muligheten til å investere i unoterte aksjer gjennom deres nettside. Dette er muliggjort gjennom deres samarbeid med Dealflow, som er en digital koblingsboks mellom gründere og investorer.

Her vil du få informasjon om selskaper som søker kapital for videre vekst. For øyeblikket finner du selskaper som blant annet:

 • Horde – En app for forbrukere, av forbrukere, eid av forbrukere. De har en brukermasse på over 100.000.
 • Villa Seafood Group – Et internasjonalt sjømatkonsern som utvikler bærekraftige sjømatprodukter av høy kvalitet.
 • SevenSix – En norskutviklet app som bruker AI for å analysere tennissvingen til spillere. Appen er testet i markedet i 2 år, og har på den tiden fått brukere fra over 200 land.
 • Firi – Nå kan du også bli medeier i Nordens største kryptobørs, før du eventuelt blir børsnotert, gjennom Dealflow. Du kan melde din interesse her.
Finn unoterte aksjer hos Finansavisen

4. Finn investeringsmuligheter hos Folkeinvest

Folkeinvest er en nettisden som gir alle muligheten til å investere i nye selskaper som ønsker å hente mer kapital for videre vekst. De legger til rette for at du som investor kan investere i noe du har troen på. 

Det er viktig å være klar over at det er enklere for et selskap å forhøre seg om penger gjennom Folkeinvest sammenlignet med et selskap som er listet på NOTC-børsen eller planlegger en børsnotering. 

Dette betyr derimot ikke at man kan finne spennende selskaper med store vekstmuligheter. Her har man mulighet til å handle unoterte aksjer og komme inn på et tidlig tidspunkt.

Gjør grundig research før du velger å investere i unoterte aksjer

Det er viktig at du analyserer selskapene før du investere i unoterte aksjer. Det er en rekke faktorer du bør vurdere, som inkluderer inkluderer bransje og selskapets situasjon, ledelse og styremedlemmer, og selskapets finansielle rapportering.

Bransje og selskapets situasjon

Det er viktig å vurdere bransjen selskapet befinner seg i, samt selskapets egen situasjon, før du investerer i unoterte aksjer. Hvis bransjen er i vekst og selskapet har en stabil økonomi, kan dette være tegn på en god investering. 

Som nevnt ovenfor, kan det være vanskelig å få innsikt i økonomien til et privat selskap. Siden de er i begynnelsesfasen, bør du stille deg spørsmål som:

 • Har du troen på tjenesten/produktet de tilbyr?
 • Er dette en tjeneste/produkt som privatpersoner eller bedrifter vil betale for?
 • Hvordan ser utviklingspotensialet ut for selskapet?

Selskapet er tross alt i startfasen, hvor de søker ytterligere kapital for videre vekst. Dette vil du som investor bistå med, hvor du får eiendeler i deres aksjer. 

Ledelse og styremedlemmer

Ledelsen og styremedlemmene i et selskap kan påvirke selskapets fremtidige suksess. Det er lurt å undersøke ledelsen og styrets bakgrunn og erfaring før du investerer i unoterte aksjer. Mye erfaring og kunnskap er ofte et godt tegn, som kan øke sjansen for at selskapet vil lykkes. 

Finansiell rapportering

Det er viktig å vurdere selskapets finansielle situasjon før du investerer i unoterte aksjer. Du bør se på selskapets årsregnskap og vurdere selskapets inntjening, gjeld og likviditet. Jo mer stabil selskapets økonomi er, jo mer sannsynlig er det at investeringen din vil være vellykket.

Husk at styret ønsker kapital. Så dersom denne informasjonen er lite tilgjengelig, er dette noe du bør forhøre deg om på forhånd. Du kan for eksempel kontakte selskapet på mail. 

Gjør grundige analyser av selskaper
Det er viktig å gjøre grundige analyse av selskapene før du går i gang med å handle unoterte aksjer. Still spørsmål til selskapet dersom du ikke finner nødvendig informasjon.

Vær klar over risikoene ved investering i unoterte aksjer

Investere i unoterte aksjer innebærer en viss grad av risiko, og det er viktig å være klar over disse risikoene før du investerer. Under har vi listet om noen risikoaspekter knyttet til å investere i private selskap:

Usikkerhet om selskapets fremtid

Når du kjøper unoterte aksjer, er det en viss usikkerhet om selskapets fremtid. Selskapet kan ha en god idé, men det er ingen garanti for at selskapet vil være vellykket. Dette gjør at investering i unoterte aksjer innebærer en høyere form for risiko. 

Manglende likviditet

Unoterte aksjer er ofte mindre likvide enn børsnoterte aksjer, noe som kan gjøre det vanskeligere å selge aksjene dine hvis du trenger pengene. Dette kan føre til at du mister penger hvis du må selge aksjene til en lavere pris enn du kjøpte dem for.

Mangel på informasjon

Selskapene som er unoterte, har ofte mindre ressurser til å kommunisere med investorer og pressen enn børsnoterte selskap. Dette kan gjøre det vanskeligere for investorer å få en god forståelse for selskapets situasjon, fremtidsutsikter og langsiktige mål. 

Dårlig tilgjengelighet til informasjon kan også øke sannsynligheten for at investorer blir utsatt for misvisende eller mangelfulle opplysninger.

private selskaper har en høyere risiko
Det er en betydelig risiko knyttet til å handle unoterte aksjer, men det kan gi skyhøy gevinst dersom selskapet lykkes.

Hvordan øke avkastningen på din investering i unoterte aksjer?

For å øke avkastningen på din investering i unoterte aksjer, er det flere ting du kan gjøre. Her er tre tips:

Diversifiser porteføljen din

Husk at unoterte aksjer kommer med høyere risiko. Dersom du lykkes, vil du som regel få betalt for risikoen du tar. Likevel er sjansen større for at et selskap går konkurs, til sammenligning om du investere i et selskap på børs. 

Derfor er det lurt å diversifisere porteføljen din for å redusere risikoen. Sørg for at du har investeringer i ulike sektorer, bransjer og regioner, slik at du reduserer risikoen dersom noen investeringer ikke opplever den ønskede veksten. 

Tenk langsiktig

Å handle unoterte aksjer er mer risikable enn børsnoterte aksjer, men gir også muligheten for høyere avkastning over tid. Vær tålmodig og tenk langsiktig når du investerer i unoterte aksjer. Jo lengre du holder på investeringen, jo større sjanse har du for å øke avkastningen.

Overvåk og juster om nødvendig

Det er viktig å følge med på utviklingen i selskapene du har investert i, og å justere investeringene dine om nødvendig. Hvis du ser at selskapet beveger seg i en negativ retning, kan det være lurt å selge aksjene før de blir verdiløse. 

På samme måte, hvis du ser at selskapet utvikler seg positivt, kan det være lurt å kjøpe flere aksjer for å øke avkastningen. Husk at du aldri bør investere i mer penger enn du har råd til å tape. Det er heller ikke anbefalt å ha en investeringsportefølje bestående kun av unoterte aksjer.

investeringsstrategi når du skal kjøpe unoterte aksjer
Det er viktig å forholde seg til sin strategi, men følge med på utviklingen til selskapet og justere dine trekk dersom det er nødvendig.

Unoterte aksjer vs børsnoterte aksjer: Hva er forskjellen?

Når det kommer til investeringer, har man ofte valget mellom å investere i børsnoterte aksjer eller unoterte aksjer. Børsnoterte aksjer er aksjer som er notert på en reguleret børs, som for eksempel Oslo Børs, Nasdaq eller NYSE, mens unoterte aksjer ikke er notert på en børs. 

Børsnoterte aksjer har ofte høyere likviditet og bedre informasjonsdekning, men de unoterte aksjene gir muligheten til å komme inn på et tidlig tidspunkt og kan gi høyere avkastning. Det er viktig å vurdere både fordeler og ulemper før du bestemmer deg for hvilken type aksje du vil investere i.

Hvilken type aksje passer best for deg?

Det avhenger av dine personlige investeringsmål og risikotoleranse. Hvis du søker høy avkastning og er villig til å ta en høyere risiko, kan unoterte aksjer være en god mulighet for deg. 

Søker du derimot en mer stabil investering med lavere risiko, kan det være en bedre idé å investere i børsnoterte aksjer.

Husk at du også kan bygge en investeringsportefølje ut fra dine målsettinger. Du kan for eksempel ha en portefølje som består 5 % av unoterte aksjer, eller muligens mer hvis du ønsker å ta mer risiko. 

Tips for å investere i unoterte aksjer

Å investere i unoterte aksjer krever litt mer undersøkelser og analysearbeid enn investering i børsnoterte aksjer. Her er noen tips for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av dine investeringer:

Følg med på selskapets utvikling

Det er viktig å følge med på selskapets utvikling for å sikre at det fortsatt er et godt investeringsalternativ. Hold deg oppdatert på nyheter om selskapet og bransjen, og vær klar over eventuelle endringer i selskapets situasjon.

Samle informasjon om selskapet

Gjør grundig research på selskapet du vurderer å investere i. Les årsrapporter, undersøk ledelse og styremedlemmer, og vurder selskapets økonomiske situasjon. Jo mer du vet om selskapet, desto bedre beslutninger kan du ta om investeringen din.

Hold deg til investeringsstrategien

Det er viktig å ha en langsiktig tilnærming til investering i unoterte aksjer. Unngå å la kortvarige markedsbevegelser påvirke investeringsbeslutningene dine, og hold deg til investeringsstrategien du har satt opp.

Følg din strategi og ha et langsiktig mål når du skal kjøpe unoterte aksjer, handle unoterte aksjer
Å tenke langsiktig og følge din strategi vil øke sjansen for suksess.

Oppsummering

Å investere i unoterte aksjer gir en ypperlig mulighet til å komme tidlig inn i et selskap med store vekstmuligheter. På den måten vil du få en høyere eierandel, samt muligheten til å oppnå høy gevinst. 

Det er viktig å være klar over risikoen tilknyttet til å kjøpe unoterte aksjer. For å øke sjansen for å oppnå god avkastning på investering av unoterte aksjer er det lurt å bygge en diversifisert portefølje, ha et langsiktig mål, holde deg oppdatert om selskapene og følge med på utviklingen i bransjene. 

Som forklart i artikkelen finnes det flere ulike måter å investere i unoterte aksjer på. To av disse alternativene er å investerer i aksjer listet på NOTC, som er en markedsplass for unoterte aksjer, gjennom Nordnet eller følge med på børsnotering-kalenderen til eToro og handle unoterte aksjer før de blir listet på børs. 

{etoroCFDrisk} % av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer.  Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ofte stilte spørsmål

Hva er unoterte aksjer?

Unoterte aksjer refererer til selskaper som ikke er notert på en børs eller en annen formell markedsplass. Å investere i unoterte aksjer kan være svært lukrativt for investorer som ønsker å satse på selskaper med stort potensial, men som ennå ikke har blitt børsnotert. 

Hvorfor investere i unoterte aksjer?

Ved å investere i unoterte aksjer har du muligheten til å komme tidlig inn i et spennende selskap med store vekstmuligheter. Dette kan gi deg en større eierandel, samtidig som muligheten for høy gevinst er til stedet. 

Hvordan investere i unoterte aksjer?

Det finnes flere måter man kan kjøpe unoterte aksjer på. Man kan for eksempel investere i selskaper listet på NOTC gjennom Nordnet, eller se selskaper som vil liste sine aksjer på børs hos eToro.

Fordelen med å kjøpe unoterte aksjer?

Det finnes flere fordeler med å handle unoterte aksjer. For det første har du muligheten til å komme inn i et selskap tidlig. For det andre vil du kunne få tak i aksjer rimeligere enn når selskapet er listet på børs.

Hvordan komme i gang med å handle unoterte aksjer?

For å investere i unoterte aksjer kan du ringe meglerbordet til Nordnet og kjøpe et selskap som er listet på NOTC-markedsplassen.