Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Real Estate Investment Trusts: Derfor bør du vurdere REITs-investeringer

Real Estate Investment Trusts: Derfor bør du vurdere REITs-investeringer

Real Estate Investment Trusts (REITs). Investeringstips.

Real Estate Investment Trusts, bedre kjent som “REITs”, er en selskapsform som er ganske utbredt i USA, men mindre her til lands. Likevel velger stadig flere nordmenn å investere i disse selskapene. Slike selskaper er nemlig kjent for å betale nokså høye og regelmessige utbytter til sine investorer. 

Lyst til å lære mer? Videre i artikkelen skal vi gi en klar definisjon på hva Real Estate Investment Trusts (REITs) egentlig er. Vi skal også ta en titt på hvorfor dette er en investeringsform som stadig vokser i popularitet.  

Invester i REITs hos Nordnet.
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Du kan tape dine penger.

Hva er REITs?

REITs er altså en forkortelse for Real Estate Investment Trust. Kort fortalt er dette investeringsselskaper som eier, driver eller finansierer inntektsgivende eiendom. 

Disse investeringsselskapene er børsnoterte og kjøpes og selges derfor som aksjer, men de minner mer om vanlige investeringsfond. Dette fordi de samler kapital fra investorer slik at de selv kan foreta større eiendomsinvesteringer. Eiendomsinvesteringene omfatter vanligvis: 

 • Kontorlokaler
 • Leilighetskomplekser 
 • Hoteller
 • Kjøpesentre 
 • Helseinstitusjoner
 • Lageranlegg 
 • Datasentre  

Normalt vil et Real Estate Investment Trust spesialisere seg i en spesifikk eiendomssektor, men det er heller ikke unormalt at de har flere typer eiendommer i porteføljen. Et eksempel er Realty Income Corp som eier og drifter både leilighetskomplekser og varebygg til industri.   

REITs er dessuten lovpålagte å oppfylle en rekke krav, også utenom normale børsplikter. Selskapene må for eksempel betale så mye som 90% av de årlige inntektene til aksjonærene i form av utbytte. I tillegg må minst 75% inntektene komme fra eiendomsinvesteringer, enten det er gjennom utleie, renter eller salg. 

I dag skilles det mellom tre typer REITs: 

 • Equity REIT: Slike investeringsselskaper genererer sine inntekter primært fra utleie. Dette er også den vanligste formen for REIT, og nesten samtlige Real Estate Investment Trust er såkalte Equity Trusts. 
 • Mortage REIT: Mortage Reits investerer i aksjer og andre verdipapirer som har sikkerhet i eiendom. I tillegg låner de penger til eiendomsinvestorer og får dermed inntekter fra renter.   
 • Hybrid REIT: Denne formen for REIT er som navnet antyder en hybrid av Equity REITs og Mortage REITs. 

Fordeler med investere i REITs

En av de store fordelene med REIT, er at de betaler regelmessige utbytter. Mange Real Estate Investment Trusts betaler til og med månedlig utbytte. Dette er verdifullt for en investor av flere årsaker. Spesielt det faktum at det gir en konstant inntektsstrøm, men uten at du trenger å selge aksjene du eier. På sikt kan dette bidra til at du opparbeider deg en solid formue.

REITS har også gjennom historien vist at de ikke beveger seg i takt med resten av aksjemarkedet. Dermed kan en investering fungere som en “hedge”, altså en sikring mot et fallende aksjemarked. Dette trenger derimot ikke å være et selvfølge. Markedet har ved gjentatte anledninger vist at det er uforutsigbart. 

Videre er REIT-aksjer en enkel måte å investere i eiendom. Man blir riktignok ikke direkte eksponert mot eiendomsmarkedet, men til forskjell fra det å fysisk eie eiendom er en investering betydelig mer kostnadseffektiv. Ifølge Eiendom Norge er kvadratmeterprisen i Oslo i snitt på 90,000 kroner. I enkelte bydeler i hovedstaden er snittprisen per kvadratmeter over 100,000 kroner, som vil si at man må betale flere millioner for å eie en leilighet i Oslo. 

En investering i et Real Estate Investment Trusts trenger ikke å koste mer enn noen hundrelapper, noe som er langt rimeligere enn å direkte investere i eiendomsprosjekter. 

Ulemper med Real Estate Investment Trusts 

I likhet med enhver investering på aksjemarkedet er REITs forbundet med en viss risiko. Det er ingen garanti for at aksjene vil vokse i verdi, og man kan derfor tape sine penger. Ser vi på den historiske utviklingen kommer det også tydelig frem at man ikke kan forvente en like bratt oppgang som når man investerer i for eksempel teknologiaksjer. 

Nevnte Realty Income Corp, som er blant de mer populære REIT-aksjene på markedet, er ned med om lag 4 prosent sammenlignet med samme tid i 2019. Den brede aksjeindeksen S&P 500 har på sin side steget med nær 100 prosent i samme periode. 

Det som kan være en årsak til den beskjedne kursutviklingen er nok at disse selskapene må betale en stor del av sitt overskudd til aksjonærene, noe som gir mindre rom for kapitalvekst. Fra en traders ståsted, altså en aktiv spekulant som skal utnytte hyppige kursendringer til sin fordel, er dette et gigantisk ankepunkt.  Med det sagt, er det mye tiltalende med en investering. Særlig det faktum at mange REITs betaler månedlig utbytte, noe som sikrer en jevn tilførsel av inntekter fra aksjer. Dette skal man ikke kimse av.     

Hvordan investere i REITs?

Har du bestemt deg for å investere? I dag kan en REIT-investering foregå på to måter. Gjennom aksjer eller gjennom fond.  

 • REIT-aksjer: På denne måten investerer du direkte i et Real Estate Investment Trust. Eksempler på slike aksjer er LTC Properties, Realty Income Corp, Agree Realty Corp og Ellington Financial Inc
 • REIT fond og børsfond (ETF): Her investerer du i flere Real Estate Investment Trusts gjennom en og samme investering. Eksempler på slike fond og børsfond er iShares Global REIT ETF, Vanguard Real Estate ETF, iShares Core U.S REIT ETF

Merk: forskjellen på et vanlig fond og et børsfond (ETF) er at sistnevnte kjøpes og selges på børs på samme måte som aksjer. Du kan lese mer om ETF-er her


Som nevnt innledningsvis er denne selskapsformen lite utbredt i Norge og Skandinavia for øvrig. Det er derfor få, om ingen, REITs her til lands. Det nærmeste man kommer REIT i Norge er nok eiendomsaksjene Entra, Olav Thon, Selvaag og Solon Bolig. 

Med det sagt, for å komme i gang med å investere i REIT må du ha en investeringskonto på en handelsplattform. Nordnet er et eksempel på en plattform som har flere av de ovennevnte aksjene og fondene i sitt sortiment. 

Videre er Nordnet en av de mest populære nettmeglerne i Norge, og det med god grunn. De kan skimte med lave gebyrer og et stort utvalg. Faller ikke Nordnet i smak, kan du sjekke ut andre aktører i artikkelen “beste nettmegler”. 

Invester i REITs hos Nordnet.
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Du kan tape dine penger.

REIT Skatt 

Når det gjelder skatt på REITs, skattlegges dette på lik linje som vanlige aksjer. Det betyr at du må skatte 37,84 prosent av fortjenesten, om skjermingsfradraget ikke er medregnet. 

Det som kan skape komplikasjoner i forhold til skatt på REITs, er om man reinvesterer utbyttet man mottar.  Man velger å altså ikke ta ut fortjeneste. I et normalt scenario ville dette vært skattefritt, men siden REITs er utenlandske må man betale en såkalt “kildeskatt”. Denne er med noen få unntak normalt på 15 prosent. For å finne mer utfyllende informasjon anbefaler vi hjemmesiden til skatteetaten

Oppsummering 

God risikojustert avkastning og kontinuerlig utbytte er bare noen av de mange fristelsene med å investere i Real Estate Investment Trusts (REITs). Legg til at det gir fleksibel eksponering mot eiendomsmarkedet og man sitter igjen med en investeringsmulighet av de sjeldne.

Så, har man et langsiktig sparemål og er ute etter stabile utbytteutbetalinger er det ingen tvil om at dette er gode tilskudd til investeringsporteføljen. Men som alltid involverer det en viss risiko når man plasserer penger på aksjemarkedet. Avkastning er ikke garantert, og du er også nødt til å gjøre opp dine egne meninger om dette er en investeringsform som passer deg.  

Invester i Real Estate Investment Trusts hos Nordnet.
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Du kan tape dine penger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *