Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Når vil AI-revolusjonen ta fart?

Når vil AI-revolusjonen ta fart?

AI revolusjon

Denne artikkelen ble først publisert i vårt nyhetsbrev.

Kunstig intelligens (AI) kan gi en kraftig økonomisk vekst, men de store investeringene er uteblitt. Når vil AI-revolusjonen eventuelt komme?

Mange økonomer er klare i sin sak om at kunstig intelligens vil generere enorme verdier for samfunnet. I fjor publiserte forskningsselskapet Epoch en rapport som viser at teknologien i stor grad vil kunne erstatte menneskelig arbeidskraft. 

Nylig formidlet også NHO i en ny rapport at kunstig intelligens vil kunne skape verdier for 2000 milliarder kroner frem mot 2040 i Norge. Noen mener dette er et tall tatt ut av løse lufta, mens andre er bekymret for at teknologien vil føre til mer arbeidsledighet og større forskjeller mellom de rike og de fattige. 

Avhengig av store investeringer

For at en slik økonomisk transformasjon virkelig skal finne sted, er bedrifter uansett nødt til å bruke betydelige midler på blant annet programvarer, kommunikasjon, fabrikker og utstyr. På liknende sett som andre teknologiske gjennombrudd, som da vi tok i bruk traktoren eller når PC-en ble til allment bruk.

Først på 90-tallet begynte PC-en for alvor å komme i husholdningens hjem. På samme tidspunkt, fra 1992 til 1999 økte bedriftsinvesteringene i USA med 3 % av bruttonasjonalprodukt (BNP). Dette var hovedsakelig drevet av investeringer rettet mot datateknologi.

Apple PC AI
Macintosh utviklet av Apple på 1980-tallet.

Lave investeringsutgifter i AI

Enn så lenge ser vi ikke at samme summer blir spyttet inn mot kunstig intelligens. 

På verdensbasis har nemlig bedriftenes investeringsutgifter vært bemerkelsesverdig lave. Dette er kanskje ikke så rart med tanke på at økonomien ble angrepet av både en global pandemi, etterfulgt av geopolitisk usikkerhet og en renteheving de færreste har vært forberedt på. 

Ifølge Verdensbanken er vi på vei mot en usedvanlig svak periode i første halvår av 2020-tallet. Muligens må vi 30 år tilbake for å finne en like svak økonomisk vekst i løpet av en femårsperiode.

Foto hentet fra Financial Times

Et knippe selskaper i front

Interessen økte noe på tampen av lanseringen av ChatGPT-4 i mars 2023. I dag ser vi at noen få selskaper øker investeringsutgiftene for å få et reelt fotfeste i teknologien. Ifølge The Economist vil Microsoft øke investeringene med 20 %, som inkluderer forskning og utvikling (R&D). 

Nvidia ventes å øke investeringsutgiftene med hele 30 %, mens Mark Zuckerberg sa på slutten av fjoråret at AI vil være Metas største investeringsområde i 2024, både innen ingeniør- og dataressurser. 

Eksluderer vi de største tech-selskapene, er interessen derimot nokså laber. De resterende selskapene i S&P 500-indeksen planlegger kun å øke investeringskapitalen med 2,5 %, som er i tråd med inflasjonen. 

Ser vi på økonomien som helhet, både i USA og på verdensbasis, er situasjonen enda mørkere. I tredje kvartal 2023 falt investeringene i informasjon & programvare med 0,4 % år for år i USA. Dårligere økonomiske utsikter i Europa har ført til at selskaper er langt mindre ambisiøse for å investere penger i ny teknologi. 

To mulige utfall

Trendene kan indikere to mulige utfall for veien videre:

  1. Generativ kunstig intelligens viser seg å ikke være så rosenrødt som først fremstilt. Dette kan føre til at tech-selskapene sliter med å generere nye kunder til produkter og tjenester de bruker flere titalls milliarder dollar på å skape. 
  2. Det tar tid før nye teknologier virkelig kommer til live. En analyse utført av Goldman Sachs viser at bare 5 % av daglig ledere tror AI vil ha en betydelig innvirkning på selskapet innen ett til to år. Dette tallet øker til 65 % når tidshorisonten økes til tre til fem år. 

Personlig har jeg mer troen på punkt nummer to. At AI vil få en betydelig plass i samfunnet, men at veksten ikke vil komme like raskt og kraftig som mange overskrifter har antydet.  

Vil magnificent seven fortsette å stige?

De syv største tech-selskapene, kjent som magnificent seven, hadde en ellevill kursstigning i løpet av 2023. Mye av oppgangen kom som følge av entusiasmen for kunstig intelligens. 

Disse selskapene utgjør nå rundt 20 % av hele det globale aksjemarkedet. Samtidig er det flere selskaper som nå er lavt priset og kan være klare til å høste gevinster i takt med at rentene avtar. Blant annet spår Kristy Akullian, senior investeringsstrateg hos iShares i BlackRock, at vi kan få en bredere oppgang i løpet av 2024.

Bør AI-aksjene være en del av porteføljen? 

Det er umulig å spå utviklingen, men det er ikke uten grunn at investeringsdirektør Robert Næss og sjefstrateg Erik Bruce i Nordea advarer mot Nordnets indeksfond «Nordnet indeksfond teknologi». 

Årsaken er fordi over 50 % av porteføljenes eierandeler består av kun tre selskaper, Apple (22 %), Microsoft (20 %) og NVIDIA (9 %). Dette er ikke nødvendigvis fordi aksjene vil falle, men på grunn av at du er svært utsatt dersom det skjer. 

På motsatt side er det verdt å merke seg at investorer som tok risikoen i fjor ble godt belønnet. Fondet var blant de som presterte aller best og ga en årlig avkastning på 58 %. 

Personlig liker jeg fremgangen til James Norton, kapitalforvalter i Vanguard, som mener nøkkelen er å eie et stort utvalg av selskaper. 

«På den måten vil du tjene på at Magnificent Seven fortsetter å vokse, men hvis de faller, vil du forhåpentligvis eie selskaper i andre sektorer og geografier som gjør det bra.»

Planlegger du å investere?

Ønsker du å komme i gang med å investere dine penger? Da kan vi anbefale Nordnet, som er Nordens største handelsplattform. Her har du et stort utvalg av norske og internasjonale fond og aksjer. I tillegg tilbyr de månedlig spareavtaler.

Invester hos Nordnet
Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.