Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Tiden inne for små selskaper?

Tiden inne for små selskaper?

Små selskaper investering

Denne artikkelen ble først publisert i vårt nyhetsbrev.

Det globale aksjemarkedet har hatt en enorm utvikling hittil i år, mye drevet av kursoppgangen til verdens største selskaper. Imidlertid er mindre selskaper priset til en langt rimeligere pris. Er tiden inne for små selskaper?

I USA har “Magnificent Seven” vært driveren for markedsoppgangen. De syv største tech-selskapene har til sammen gitt en gjennomsnittlig avkastning på 71 % for S&P 500-indeksen, mens de resterende 493 selskapene har gitt en stigning på smått 6 %.

Som lest i forrige nyhetsbrev er indeksens portefølje sammensatt ut fra selskapenes markedsverdi. Derfor skal de største aksjene ha mye av æren for at indeksen har steget med rundt 20 % hittil i år.

Små selskaper, smallcap, Magnificent 7
Bilde er hentet fra Yahoo Finance

Små selskaper handles under historisk gjennomsnitt

Som et resultat av at de største selskapene har gitt enorme avkastningstall, har bedrifter i andre enden av næringskjeden blitt stadig billigere. 

Ifølge Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagen, handles små selskaper (også kjent som small caps) for 30 % under historiske gjennomsnitt. Slike nivåer må vi 22 år tilbake i tid for å vitne. Det var rett etter at dot com-boblen sprakk, som førte til en sterk relativ avkastning for selskaper med lavere markedsverdi. 

Har vesentlig lavere P/E-ratio

P/E-ratio, eller på norsk «pris-til-fortjeneste», er et finansielt nøkkeltall for å måle verdien til en bedrift på. Dersom P/E-ratioen er på 10 betyr dette at aksjen koster 10 ganger mer enn bedriftens årsoverskudd. 

Man burde ikke basere et aksjekjøp ut fra P/E-forholdet alene, men det gir en indikasjon på om en aksje er billig eller dyr. Selv om det ikke er noe fasit på hva som er lav eller høy P/E, kan man generelt si at at P/E under 15 er lavt og et tall over 30 er høyt. Likevel vil vekstselskaper som regel ha en vesentlig høyere P/E fordi aksjen prises til fremtidige inntjeningsforventninger. 

Små selskaper P/E-ratio

Figuren over kan kanskje virke litt komplisert. Den viser P/E-ratioen til små og store selskaper i USA. Den forklarer P/E-ratioen til:

  • S&P 600 SmallCap: Indeks som består av små selskaper. For å bli inkludert i indeksen må aksjen ha en markedsverdi på mellom 850 millioner dollar og 5,2 milliarder dollar. P/E-ratioen er på rundt 13, som kan kategoriseres som billig.
  • S&P 400 MidCap: Indeks som består av mellomstore bedrifter med en markedsverdi på mellom 3,6 og 13,1 milliarder dollar. P/E-ratioen er på ca. 14.
  • S&P 500 LargeCap: Består av de 500 største børsnoterte selskapene i USA. Selskapene har en markedsverdi på over 10 milliarder dollar. P/E-ratioen er på ca. 19. 
  • MegaCap-8: Viser P/E-forholdet til Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Netflix, NVIDIA og Tesla. Tallet ligger på rundt 27, som kan kategoriseres som overpriset.

Grafen viser at mindre bedrifter er langt rimeligere enn større bedrifter, i forhold til inntjening. I takt med de store selskapens kursøkning, har P/E-ratioen også økt tilsvarende. Som du kan se, pleier P/E-ratioen mellom små og store selskaper å ha et tettere gap. 

Bedre økonomiske forhold for små selskaper

Til tross for at de mindre selskapene er lavere priset, har de økonomiske forholdene bedret seg. Renteøkningene ser ut til å avta og flere sentralbanker velger å kutte rentene fremfor å øke dem. 

Små selskaper i USA pleier som regel også å prestere bedre i etterkant av innstrammingsperioder. Dette henger ofte sammen med at disse selskapene har mer lån med flytende rente enn større selskaper, som tilsier at de er i større grad påvirkes av renteutviklingen.

Dersom rentene stabiliseres – som mye tyder på – vil også gjeldsbyrden avta. Dette vil også kunne redusere lønnsinflasjonene, som igjen vil gi bedre inntjeninger. Opplever vi en myk økonomisk landing, kan tiden være inne for at små selskaper opplever større kursoppganger. 

Små selskaper i sin investeringsportefølje

Det er viktig å være klar over at små selskaper kommer med en større risiko. Dette er fordi bedriftene ikke er like etablerte og at fremtiden derfor er mer uvisst. Likevel kan det være en fin måte å diversifisere sin portefølje på, samtidig som man i visse perioder kan få godt utbetalt for den ekstra risikoen man tar. 

Ved å investere i et fond som investerer i små selskaper vil du i tillegg spre risikoen over flere selskaper, som reduserer risikoen for tap. Med tanke på dagens prissetting, kan en investering i små selskaper gi godt betalt. 

Det finnes mange fond som fokuserer på små selskaper. Her er noen alternativer:

  • KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P: Et indeksnært fond som investerer i mellomstore og små selskaper i Nord-Amerika, Europa og Asia.
  • Handelsbanken Amerika SMB Tema: Et aktivt aksjefond som primært investerer i små selskaper i USA. 
  • Swedbank Robur Small Cap Global A: Et aktivt aksjefond som investerer i globale små og mellomstore selskaper.

Alle disse fondene finnes hos Nordnet, som er handelsplattformen jeg selv benytter meg av.

Investere i enkeltselskaper?

Du kan så klart investere i enkeltaksjer med lavere markedsverdi. Men før du gjør dette, er det viktig å være bevisst på at du kan risikere å tape dine penger. Det krever mer av deg som investor, som å foreta selskapsanalyser og holde deg oppdatert på selskapet du investerer i. 

Jeg sier ikke at du ikke burde gjøre det, bare vær bevisst på det. Samtidig som det er mer risiko involvert, kan det både være lærerikt og man kan også ende opp med en høy avkastning dersom man lykkes. Det kan i så fall være lurt å dedikere en liten andel av din totale portefølje mot slike investeringer.

Her er eksempler på tre populære aksjer, som har ført til både store gevinster og tap:

  1. Kahoot!: Før pandemien var læringsplattformen priset til under 13 kroner per aksje. På sitt meste steg aksjen til over 120 kroner, som ga store gevinster for mange investorer. Investerte du derimot på de høye nivåene, er du i store tap nå. Kahoot! er for øyeblikket priset til 35 kroner og vil snart tas av børs.
  2. Beyond Meat: Det plantebaserte selskapet fikk mye oppmerksomhet ved børsnotering og steg raskt fra 66 dollar per aksje til godt over 200 dollar. Aksjen handles nå for snaue 8,8 dollar per aksje. Selskapet er fortsatt langt fra å nå sitt mål om å være en lønnsom bedrift.
  3. Nvidia: For bare noen få år siden ble Nvidia kategorisert som en små/mellomstor bedrift. Dette er et prakteksempel på en aksje som har gitt høy avkastning på kort tid og er nå et gigantisk selskap. Aksjen har for øvrig en P/E-ratio på 61.
Invester hos Nordnet
Annonse: Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.
Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.