Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Bør du justere porteføljen i takt med rentehevingene?

Bør du justere porteføljen i takt med rentehevingene?

Investor marked rente portefølje

Denne artikkelen ble først publisert i vårt nyhetsbrev.

Perioden med økte renter for å få bukt med inflasjonen vedvarer. Dette vil også påvirke avkastningsforventningene på aksjene. Hva bør du gjøre?

Det har vært mye svingninger på børsen i første halvår av 2023. Til tross for kontinuerlige renteøkninger har børsen prestert relativt godt, spesielt over dammen. Normalt ser man antydninger til at enkelte sektorer trues når rentene stiger. Likevel er det ikke alltid en fasit på hvilken retning markedet vil bevege seg i. En ting som pleier å gjenta seg derimot er at volatiliteten øker.

Høye renter reduserer vekstmuligheter

P/E-ratioen kan gi en fin pekepinn på hva en verdiaksje og en vekstaksje er. Dette står for «pris til fortjeneste» og viser hvor mye en aksje er verdt i forhold til selskapets inntjeninger.

Teknologiaksjer går ofte innunder kategorien som vekstaksjer. Årsaken til dette er at investorer forventer høy inntjening langt frem i tid blant selskaper i denne sektoren. Av den grunn blir de priset til en langt høyere pris enn nåværende inntjening, de har altså en høyere P/E-ratio. For at disse selskapene skal vokse, er de ofte avhengig av å låne penger. Og det er ikke kun privatpersoner som blir påvirket av de økte rentene. Disse selskapene vil også oppleve at deres renter øker. Dette gjør det vanskeligere å oppnå den høye veksten som er forventet fra markedet.

Når investorer analyserer seg frem til at inntjeningen ikke vil være så høy som tidligere ventet, fører dette til at man selger seg ut av disse aksjene – fordi man konkluderer med at de er overpriset. Da ser man ofte heller til aksjer som har mye penger på bok og ikke blir i like grad påvirket av renteøkningene. Dette kan ofte lede til en sektorrotasjon, fra vekstaksjer til verdiaksjer.

Markedet er ofte ti hestehoder foran

Det er ikke uvanlig for profesjonelle investorer å justere porteføljen ut fra det økonomiske bildet. Kanskje man velger å senke eksponeringen i vekstaksjer og øke eksponeringen i verdiaksjer?

Det er bare et problem: Markedet er ofte ti hestehoder foran de fleste. Dersom det er noen prognoser som tilsier at renten vil flate ut, så kan plutselig investeringene strømme inn i vekstaksjer igjen, og motsatt. Resultatet av dette kan føre til at du går glipp av stigningen til aksjene du har solgt deg ut av.

For selv om rentene har steget jevnt og trutt i mer enn ett år, er det en sektor som har positivt skilt seg ut på børsen hittil i år, nemlig teknologiaksjene.

Et nyansert bilde

Det er derimot mye som skal vektlegges når man vurderer et selskaps framtidsutsikter. Dette inkluderer blant annet makroøkonomiske hendelser, forespørselen etter deres produkter/tjenester eller etterspørselen etter deres teknologi.

Et godt eksempel er Nvidia, som hittil i år har steget med nesten 200 %. Aksjene har i skrivende stund en P/E-ratio på 222. Investorer er villige til å betale 222 ganger selskapets inntjening per aksje for å eie aksjen.

Analytikere er derimot uenige om prisen kan forsvares eller ikke. På den ene siden mener noen at deres adopsjon av kunstig intelligens vil føre til enorme inntjeninger. På motsatt side har du de som mener at den enorme kursøkningen ikke har rot i virkeligheten.

Å spå fremtiden er umulig. Det vi derimot kan konkludere er at en investering i Nvidia på dette tidspunktet innehar en høyere risk. Men er analysene til de som er i favør Nvidia riktige, vil aksjene kunne fortsette å stige. Her er det viktig å gjøre egne analyser, og enda viktigere: ikke putte alle eggene i en og samme kurv.

P/E-ratio aksjer investering markedet

Tenk langsiktig når du plukker aksjer

Å prøve å «time» markedet er vanskelig selv for de profesjonelle investorene. Dette gjelder ikke kun i forhold til å selge seg ut og inn på riktig tidspunkt, men også når det er snakk om hvilke sektorer som vil ha en oppgang eller nedgang i kommende periode.

Her må vi, som mange ganger tidligere, repetere oss selv: Tålmodighet er en av de beste egenskapene til en investorer. Som investor har du helt sikkert opplevd at det alltid dukker opp noen uforutsette hendelser, og det vil det alltid gjøre. Derfor er det som regel bedre å ha et langsiktig perspektiv når du analyserer og plukker aksjer. Med et langt investeringsperspektiv, er du mindre påvirket av kortsiktige svingninger. Du vil også ha langt bedre tid på å ta igjen eventuelle tap.

Inkluder fond i porteføljen

Visste du at småsparere i de aller fleste tilfellene taper mot markedet? Derfor kan vi med sikkert si at du statistisk sett vil tape på å «forsøke» å plukke vinneraksjene. Likevel er det en søt premie for de som faktisk klarer å slå markedet. De aksjene som oppnår høyest avkastning, slå markedet så det gruses. Så sjansen er høy for at du taper mot markedet, men klarer du å utkonkurrere den har du muligheten til å oppnå en langt bedre avkastning. Spørsmålet er derfor om du er villig til å ta den risikoen?

Å analysere og investere i enkeltaksjer medbringer som regel en hel masse læring og kunnskap. Dette vil mest sannsynlig gjøre deg til en bedre investor. Likevel kan det være anbefalt å sette av en liten del av porteføljen til dette formålet, og tilføye fond i porteføljen.

Velger du å investere i ett bredt eller flere fond, vil du slippe å måtte bekymre deg over alle markedsendringene. Disse fondene vil nemlig justere seg selv, enten ved automatisk rebalansering ved oppgang eller nedgang eller at en aktiv forvalter gjør jobben for deg.

«Time» inngangen i fond kan være kostbart

Velger du f.eks. å investere i et fond som følger S&P 500-indeksen, vil du investere i de største amerikanske aksjene på markedet. Aksjene utvelges av en komité, som representerer et bredt utsnitt av alle amerikanske industrier, og ikke kun basert på markedsverdi.

Å «time» inngangen og utgangen i et fond, kan derimot koste deg dyrt. Bare se på følgende eksempel:

Investerer 10 000 kroner i S&P 500-indeksen fra 1980 – 2022.

  • Sitter stille i båten gjennom hele perioden = 1 030 000 kr
  • Ekskludert de 10 beste dagene på børsen = 460 000 kr
  • Ekskludert de 20 beste dagene på børsen = 270 000 kr
  • Ekskludert de 30 beste dagene på børsen = 170 000 kr
  • Ekskludert de 40 beste dagene på børsen = 110 000 kr

Dette kan være greit å ha i bakhodet før du tar noen drastiske grep for å justere porteføljen ut fra markedsforhold. Ofte er det faktisk lønnsomt å sitte stille, og helst over tid.

Ønsker du oppdatert markedsinfo? Registrer deg på vårt nyhetsbrev!

Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen
+ innlegg

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X