Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hvordan bli økonomisk uavhengig? Slik oppnår du drømmen

Hvordan bli økonomisk uavhengig? Slik oppnår du drømmen

Økonomisk uavhengighet, FIRE

For mange er det en drøm å bli økonomisk uavhengig. Men hva vil si og er det egentlig så urealistisk å oppnå?

Ved å beregne hvor mye man trenger for å bli økonomisk fri kan du enklere sette opp en plan for hvordan du realiserer denne drømmen. Mange blir overrasket over hvor lite som faktisk skal til. Vi gir deg gode tips på veien!

Hva betyr det å være økonomisk uavhengig?

Økonomisk uavhengighet, eller økonomisk frihet, betyr at man har spart eller investert nok slik at man ikke lenger er avhengig av inntektene fra en jobb. Det betyr ikke at man må slutte i jobben, men hvis man vil har man nok midler til å klare seg uansett. 

Økonomisk frihet gir også mer frihet i hverdagen. Man bestemmer selv hva man ønsker å gjøre på sin fritid, enten det er å tilbringe mer tid med familien eller dyrke sine interesser. En annen viktig faktor er at man slipper å tenke på økonomiske bekymringer. 

FIRE – en bevegelse i vekst

FIRE står for Financial Indepedence, Retire Early og er en trend flere har slengt seg på de siste årene. Dette er en bevegelse for personer som ønsker å oppnå økonomisk frihet. Ofte går det ut på at man investerer store deler av lønnen sin, i f.eks. aksjer eller eiendom, slik at man kan leve av avkastningen man får.

Tre vanligste kategorier innenfor FIRE

 • Fat FIRE: Denne metoden er for folk som ønsker å oppnå økonomisk frihet samtidig som de opprettholder den samme levestandarden de har i dag. For å nå FIRE ligger fokuset på å enten øke inntekten eller foreta investeringer som gir høy avkastning. 
 • Lean FIRE: Dette er for de som sparer mye i dag for å få en bedre økonomisk tilværelse i fremtiden. For at denne gruppen skal bli økonomisk uavhengig må de kutte ned på kostnader, som f.eks. bo og spise billigere. 
 • Barista FIRE: Denne metoden er en slags kombo av Lean og Fat og representerer de som klarer å bli økonomisk fri ved å leve minimalistisk. Kanskje tar de på seg noen sidejobber for å øke levestandarden. 
Økonomisk frihet
Det er mange årsaker til å ønske økonomisk frihet. Dette gir mer tid til å blant annet dyrke sin hobby.

Hva må til for å bli økonomisk fri?

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man oppnår økonomisk uavhengighet. Dette er også svært individualistisk ettersom man har ulik levestandard. Minimalister trenger for eksempel mindre penger enn de som er opptatt av å ha dyre klær og flotte biler. 

Et enkelt regnestykke mange bruker er spareraten. La oss si at du får en månedlig inntekt på 50 000 kroner. Hvis du sparer 25 000 av disse, vil du ha en sparerate på 50 %. Det betyr at én månedlig inntekt tilsvarer én måned uten behov for inntekt. Sparer du 37 500, altså 75 %, vil én månedslønn gi tre måneder fri. 

Det skal sies at dette er et veldig forenklet regnestykke. I tillegg er man fortsatt avhengig av en lønn for å klare seg. Det vil si at man altså ikke er helt økonomisk uavhengig. Derfor skal vi heller se på den mye omtale 4-prosentregelen

4-prosentregelen – Lev av dine renter

Hvor mye kan du ta ut fra din investeringskonto uten at kontoen tømmes for penger? Dette er blitt regnet på, og ifølge Trinity-studien som målte avkastningen i aksje- og rentemarkedene fra 1925 – 1995 viser at svaret er 4 % i året. 

Skulle man vært uheldig å komme inn i markedet under børskriser, altså på 1930- og 1980-tallet, ville det fortsatt tatt 33 år før kontoen tømmes. Studien er i ettertid oppdatert frem til 2009 og er justert for forventet inflasjon. 

Regelen baserer seg på historisk årlig avkastning i aksje- og rentemarkedet. Det er altså nok penger i ditt fond som representerer økonomisk frihet på tidspunktet du kan ta ut 4 % årlig for å dekke ditt forbruk. 

Men hvis du har en lang tidshorisont, vil det historisk være mer lønnsomt å kun investere i aksjemarkedet – og ikke i renter. Enkelt og greit fordi aksjer over tid gir en høyere avkastning. 

Så mye penger må du ha for å bli økonomisk uavhengig

Så, hvor mye penger kreves det for å kalle deg økonomisk fri? Hvis du følger regelen om at du trenger 25 ganger årlig forbruk, kan regnestykke se sånn ut: 

 • Du har et forbruk på 25 000 kroner per måned, som tilsvarer 300 000 kroner i året.
 • Ganger man 300 000 kroner med 25 utgjør dette 7,5 millioner kroner. 
 • Tar du ut 4 % årlig fra fondet vil dette igjen gi deg 300 000 kroner, som er ditt årlige forbruk. 
 • Den årlige avkastningen i aksjemarkedet er mer rundt 8 %. Hvis dette er tilfelle, vil du ha tatt ut penger samtidig som ditt fond har vokst fra 7,5 millioner kroner til 7,8 millioner kroner. 
FIRE, økonomisk uavhengighet
Ved å oppnå FIRE får du mer tid til å være sammen med de du er glad i.

Hvor lang tid tar det å opparbeide seg nok kapital?

Noen vil så klart trenge mer enn 300 000 kroner årlig, mens andre vil kanskje klare seg med mindre. For å gjøre det enkelt, tar vi utgangspunkt i at dette er beløpet man trenger for å oppnå økonomisk frihet. 

Her er tre eksempler:

 1. Med utgangspunkt i at du investerer 5000 kroner i måneden og oppnår en årlig avkastning på 8 % vil du bli økonomisk fri på 30 år. Så, hvis du er 20 år nå, vil du kunne kalle deg økonomisk uavhengig i en alder av 50 år.
 2. Øker du sparebeløpet til 10 000 kroner per måned, vil det ta 23 år for å nå samme sum. 
 3. Hva med de som reduserer utgiftene kraftig i dag og klarer å sette av hele 20 000 kroner per måned i fond og aksjer? Da vil man oppnå 7,5 millioner etter 16 år. Er man 20 år gammel, vil man altså kunne oppnå FIRE ved en alder av 36 år.
Invester hos Nordnet
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Fem steg for å oppnå økonomisk uavhengighet / FIRE 

Som du har sett i eksemplene ovenfor, er det absolutt ikke helt urealistisk å oppnå FIRE. Likevel kreves det at du tar noen grep. For å kunne investere med ønsket beløp må du kanskje kutte ned på utgifter eller jobbe mer for å få høyere inntekter. 

Her er fem steg for å nå drømmen om økonomisk frihet:

Her er fem steg for å hjelpe deg på veien til å nå økonomisk frihet:

 1. Sett konkrete mål: På hvilket tidspunkt ønsker du å oppnå økonomisk uavhengighet og hvor mye kreves det at du investerer for å nå målet? Sett et realistisk mål som du kan strekke deg etter. 
 2. Lag en strukturert budsjett: Før du starter reisen, bør du ha kontroll på din egen økonomi. Kan du kutte enkelte utgifter, som ikke går ut over livskvaliteten? Dette kan hjelpe deg med å spare mer. 
 3. Ha orden på økonomien: Før du investerer bør du forsikre deg om at du ikke har dyre lån i forkant. Hvis du har et forbrukslån på 15 % rente, gjør det lite om du får 8 % avkastning på dine investeringer. Kvitt deg med dyre lån først! 
 4. Ha et langsiktig investeringsperspektiv: Å opparbeide en betydelig formue tar tid. Sannsynligheten for å lykkes økes dersom du har et langt tidsperspektiv. Da kan du se bort fra støy og kortsiktige svingninger. 
 5. Behold gode vaner: Hvis du plutselig øker forbruket drastisk etter å ha nådd målet, vil du plutselig kunne oppleve at pengene renner ut. Derfor er det viktig å holde sine gode pengevaner resten av livet. Mange opplever også at å slutte å jobbe 100 % blir kjedelig. Så kanskje kan løsningen være å gå ned 50 %?

Hvordan investere for å oppnå økonomisk uavhengighet?

Det finnes mange måter man kan investere på for å se pengene vokse over tid. Her er de tre mest vanlige metodene å investere på for å oppnå økonomisk frihet:

 1. Fond: Dette er kanskje den enkleste måten å investere på. Man kan enkelt velge om man vil kjøpe aksjefond, rentefond eller kombinasjonsfond. Har man et tidsperspektiv på over 5 år, vil det være anbefalt å gå for aksjefond. Dette er investeringen som gir høyest avkastning av de tre nevnte. Hos Nordnet kan du investere i både indeksfond og aktive forvaltede fond. 
 2. Aksjer: Ønsker man å ha mer kontroll over sine egne investeringer, kan man velge å investere pengene i aksjer. Da kjøper man eierandeler i et selskap. Dette kommer med høyere risiko enn fond, så det kan i så fall være lurt å bygge en portefølje med både fond og aksjer.
 3. Eiendom: Flere går også i gang med å investere i eiendommer på tidspunktet de har spart opp mer kapital. Ved å investere i eiendom kan man tjene på både verdiøkning og på leieinntekter. 
Invester hos Nordnet
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Lær mer om FIRE

Ønsker du å få oppdatert kunnskap om hvordan du kan oppnå FIRE? Da kan vi anbefale podcasten Ferden til F.I.R.E. av Fredrik Støle. Her finner du mange episoder med underholdende informasjon om emnet og flere intervjuer med personer som ønsker å oppnå økonomisk uavhengighet.

Konklusjon

For mange kan det virke umulig ved første øyekast å oppnå økonomisk frihet. Som eksemplene viser, er det absolutt mulig dersom man setter konkrete mål og investerer nok penger over lengre tid. 

Selv om det kan være en drøm å nå FIRE, er det likevel viktig å ha en klar plan for hvordan du skal nå målet. Er det verdt å leve veldig sparsommelig nå for å bli økonomisk fri når du er eldre? Det ville jo vært veldig synd å miste sine beste år, kun for å få en bedre økonomi på et senere tidspunkt. Og ting kan jo skje i mellomtiden. 

Det er viktig å finne en god balansegang mellom dette. Å kunne finne mellomsjiktet som fungerer optimalt for deg. Lag en plan for hvordan du kan ha et fint liv nå, kutte kostnader som ikke går på bekostning av livskvaliteten og spare nok til å nå målet om økonomisk uavhengighet.

Ofte stilte spørsmål 

Hva betyr det å være økonomisk uavhengig?

Å bli økonomisk fri betyr at man har spart eller investert nok penger slik at man ikke er avhengig av lønn fra arbeid. Å være økonomisk uavhengig betyr at man kan bruke mer tid på det man har lyst til, som f.eks hobbyer eller familie. 

Hvor mye må man spare for å nå FIRE?

En enkel regel er at man må ha 25 ganger årlig forbruk for å nå FIRE. Så, bruker du 300 000 kroner i året, må du altså ha spart opp et beløp på 7,5 millioner kroner. 

Hvor mye penger må jeg ha for å slutte å jobbe?

Med 25 ganger årlig forbruk kan du leve av renter du oppnår i det finansielle markedet. Da kan du ta ut 4 % årlig, og la resten av pengene jobbe for deg. 

Hvordan bli finansielt uavhengig?

For å bli økonomisk fri er du nødt til å spare eller investere et nok beløp slik at du kan leve av rentene du oppnår årlig. Da behøver du ikke lenger å jobbe for å ha nok penger til utgifter. 

Hvor mye må jeg spare for å leve av renter?

Et enkelt regnestykke er at man må ha 25 ganger årlige utgifter for å kunne leve av renter. 

Finans sparing økonomi
Finansjournalist
+ innlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X