Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Kjøpe gull: Slik investerer du i gull

Kjøpe gull: Slik investerer du i gull

kjøpe gull

Å kjøpe gull har gjennom historien vært synonymt med rikdom og makt. Det edle metallet brukes blant annet i utsmykninger og mynter, men er i dag like flittig brukt som et investeringsobjekt.

Siden gullprisene ofte stiger i perioder med økonomisk uro, er gullinvesteringer en verdifull måte å sikre seg mot inflasjon og forhindre tap når aksjemarkedet faller.

Vurderer du å kjøpe gull? I denne artikkelen kan du lese mer om hva det egentlig innebærer å kjøpe gull som investering.

Kjøp Shippingaksjer hos Nordnet. Investeringstips.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Hva er gull?

Gull er et edelt metall som har vært brukt i flere tusen år. Historikere hevder at det er et av de første metallene som ble bearbeidet av mennesker. I noen kulturer er det ansett som noe magisk og gudommelig, mens dets bruksområder er hovedsakelig i smykker, pyntegjenstander og mynter.

Gull har flere praktiske egenskaper, som at det ikke ruster i kontakt med vann, er enkelt å forme uten at det sprekker eller at det dannes svakheter. I tillegg har det en sterk gul farge som ikke mørkner med tid, noe som er tilfellet med for eksempel kobber og sølv.

Nettopp derfor er gull hyppig brukt i utsmykninger –  og dets storslagne, skinnende farge har fascinert mennesker i tusener av år.

Videre finnes det edle metallet utlukkende i naturen, kan ikke fremstilles på kunstig vis, og er derfor en råvare. Dessuten finnes gull i begrensede mengder, og denne knappheten har gjort gull til et sikkert verdimål gjennom historien.

Hvorfor kjøpe gull?

Til tross for at gull ikke lenger støttes som betalingsmiddel har det en viktig rolle for den moderne økonomien. For sentralbanker og finansielle institusjoner er det ansett som en betalingsreserve skulle verdensøkonomien kollapse.

Det handler i hovedsak om de fysiske og praktiske egenskapene til gull, som gjør det godt egnet til produksjon av mynter, men ikke minst at det har vært oppfattet som meget verdifullt gjennom tusenvis av menneskealdre.

Det som derimot er den viktigste årsaken til at mange velger å investere i gull er at prisen normalt stiger i perioder med børsuro. Som sådan er sett på som en trygg havn når aksjemarkedet faller, og som en måte å sikre som mot inflasjon.   

kjøpe gull, investere i gull, gull, investering

Å kjøpe gull kan forhindre tap i tider med økonomisk uro

Inflasjon, stigende renter, politisk uro, uforutsette hendelser og andre krisesituasjoner er typiske perioder hvor man velger å flytte sine penger fra aksjer og fond og over til gull.

Stigende renter og høy inflasjon gjør normalt investeringsvilligheten hos folk mindre, som en konsekvens av at det blir å dyrere for hverdagslige varer og tjenester. Man har gjerne i slike perioder mindre å rutte med, som resulterer i annerledes forvaltning av penger.

I verste fall kan det medføre at man selger seg ut av beholdningene i aksjer og fond, hvilket fører til et fallende aksjemarked. Faller markedet betydelig vil investorene typisk lete etter «trygge havner» for å forhindre for store tap.

Gull har lenge vært vurdert som en trygg havn går økonomien dårlig. Siden gullprisene styres utelukkende av forholdet mellom tilbud og etterspørsel vil prisen øke desto flere kjøpere det er. Det er disse markedskreftene som presser pris på gull opp.  

Å kjøpe gull er en god måte å diversifisere porteføljen

Det er imidlertid ikke bare når det er børsuro at gull-investering kan være hensiktsmessig. Å kjøpe gull som investering kan være en god måte å diversifisere porteføljen.

Å diversifisere porteføljen betyr enkelt og greit å spre risiko over flere investeringsinstrument. Ofte er de mest suksessfulle investorene de som har bred portefølje. Du kan lese mer om hvordan skape en investeringsportefølje her.

Takket være såkalte CFD-handler (mer om dette senere) er det blitt populært å investere i gull med en mer aktiv tilnærming, rettere bestemt å «trade».

Trade gull – Utnytt prissvingningene til din fordel

Gullpriser er volatile som betyr at de er flyktige og stadig skiftende. Dette kan spekulanter utnytte til sin fordel. Ved å følge med på faktorene som normalt påvirker prisen, kan man kjøpe og selge gull innenfor korte tidsperioder og oppnå gevinster på kortere sikt.

Slike handler er basert på analyser og predikasjoner, der det i hovedsak er handelsvolumet som påvirker gullprisen. Treffer man på sine predikasjoner er det mulig å tjene gode penger, spesielt om man tar i bruk instrument som «gearing».

Dette er raskt forklart en slags måte å forstørre sine faktiske innskudd, som betyr at du kan tjene mer enn hva ditt innskudd tilsier. Merk at gearing involverer skyhøy risiko. Også tapene forstørres og ikke bare gevinstene.

Gull pris. Investere i gull.
Grunnet hyppige prisendringer er det populært å trade gull via CFD-derivater

Hvordan kjøpe gull på nett?

Her forklarer vi hvordan du kan kjøpe gull. Du kan selvsagt kjøpe gull fysisk hos en forhandler, men dette er både mer tidkrevende og mindre praktisk. Vi tar derfor utgangspunkt i en netthandel via en handelsplattform.

Merk at du kan investere i gull på flere måter, enten direkte i gullprisen via CFD-er eller indirekte i aksjer eller fond, men mer om dette senere i artikkelen. Våre forklaringer og illustrasjoner baserer seg på en direkte investering i gull, altså som CFD.   

Først og fremst må du finne en handelsplattform som lar deg kjøpe gull. I artikkelen «beste nettmegler» finner du flere gode eksempler på saklige aktører til dette formål. Vi tror det kan være lurt å velge plattform på grunnlag av faktorer som kostander, brukervennlighet og utvalg. Nedenfor ser du to plattformer vi mener egner seg godt til gullinvesteringer:

 1. Nordnet: Nordens største plattform for aksjer og fond. Har et gigantisk utvalg og passer utmerket til brukere på alle nivåer.
 2. Skilling: En plattform skreddersydd for aktive tradere. Skilling imponerer med innovative verktøyer og funksjoner, i tillegg til at dem har lave gebyrer.

Slik begynner du med gullinvesteringen  

 • Opprett konto: Å opprette en handelskonto er en enkel sak. Du besøker bare hjemmesiden til den respektive plattformen og følger instruksene som gis. I noen tilfeller må du igjennom en såkalt KYC-prosess. Denne innebærer å verifisere identitet. Hos aktører som Nordnet og Skilling er KYC-prosessen automatisert gjennom BankID.
 • Sett inn penger: Når kontoen er klar, er neste steg å gjøre et innskudd. Som regel kan man gjøre innskudd med flere betalingsmetoder, som bankoverføring eller med betalingskort. Det kan i noen tilfeller være et krav om et minsteinnskudd, men det varierer veldig fra plattform til plattform.
 • Kjøp gull: Nå er det bare å søke etter gull. Alle handelsplattformer tilbyr gullinvesteringer gjennom CFD. Dette er en kontrakt som gir eksponering mot gullprisen. Alternativt kan man kjøpe aksjene til et selskap som driver virksomhet relatert råvaren. Uansett, når du har valgt din investeringsmetode er det bare å velge beløp og klikke på kjøp.
Invester hos Nordnet
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Ulike måter å kjøpe gull på

I dette avsnittet ser vi på ulike måter å kjøpe gull på. Guiden overfor beskrev hvordan investere i gull via CFD, som gir direkte eksponering mot prisbevegelsen. Du kan imidlertid også investere via aksjer og fond. Vi ser nærmere de ulike metodene, der hensikten er å belyse fordeler og ulemper.

Gullaksjer

Å kjøpe gull aksjer innebærer at du kjøper aksjene til et selskap som driver med en eller annen gull-virksomhet. Det kan være salg av gullsmykker og andre pyntegjenstander, eller utvinning og distribusjon.

Her er investeringen ikke direkte knyttet til gullprisen, men mer mot selskapets resultater. Det vil si at din investering i stor grad er uavhengig av gullprisen.  

Fordeler med gullaksjer er at de normalt er mindre volatile enn selve gullprisen, og at det er flere faktorer som påvirker prisutviklingen. Dog vil gullaksjer i større grad følge markedsbevegelsene og kan derfor ikke betegnes som en trygg havn i turbulente tider.

Eksempler på gullaksjer;

 • Franco-Nevada Corp – Amerikansk selskap som driver med utvinning av gull, og andre naturressurser som olje.
 • Wheaton Preecious Metals – Kanadisk selskap som ikke driver egen gruvedrift, men som opererer som gruveforhandler.
 • Royal Gold Inc – Amerikansk selskap som investerer i selskaper som driver med gruvedrift.
 • Newmont Mining Corp – Amerikansk selskap som driver med leting og utvinning av gull og andre råvarer, eksempelvis sølv og kobber.
 • Agnico Eagle Mines Ltd – Kanadisk gullprodusent som ble stiftet tilbake i 1953.
 • Sibanye Stillwater Ltd – Sørafrikansk selskap som driver med gullutvinning rundt om i store deler av verden.

Gull fond/ Gull ETF

Å kjøpe gull fond innebærer at du kjøper et fond som gir eksponering mot gull på et eller annet vis. Det kan være fond som investerer i et bredt utvalg av råvarer, som gull, sølv, kobber, og nikkel – også er det fond som investerer i flere gullaksjer.

Det finnes attpåtil fond som kun investerer i gull, og som derfor gir direkte eksponering mot gullprisen.

Fordelen med fond kontra aksjer er at porteføljen automatisk diversifiseres. Du er mindre utsatt skulle det gå dårlig med enkeltaksjer, samtidig som porteføljen forvaltes av enten en profesjonell forvalter eller automatisk av en indeks. Du slipper med andre ord å selv plukke enkeltaksjer.

Eksempler på fond som investerer i gull:

 • SPDR Gold Shared ETF – Børsfond som gir direkte eksponering mot gullprisen. Fordelen med å kjøpe fondet kontra det å investere direkte i gull, er at ETF-en er mer kostnadseffektiv.
 • iShares Gold Trust – Er i likhet med børsfondet ovenfor et fond som gir direkte eksponering mot gullprisen.
 • Granitshares Gold Trust – Fond som investerer i råvaremarkedet, inkludert gull.
 • VanEck Vectors Gold Miners ETF – Børsfond som investerer i store globale produsenter av gull og sølv.

Invester i gull via CFD

Dette har vi allerede skrevet om i artikkelen, men raskt oppsummert gir CFD en direkte eksponering mot gullprisen. Stiger gullprisen tjener du penger, men faller gullprisen taper du penger.

Å kjøpe CFD innebærer også at du kan spekulere i fallende gullpriser, samt at du kan benytte deg av verktøy som «stop-loss», «take-profit» og «gearing».

Hva påvirker pris på gull?

Pris på gull avhenger som nevnt av tilbud og etterspørsel. Dette gjelder for så vidt alle råvarer, men siden gullutvinningen har avtatt er det etterspørselen som i størst grad påvirker prisutviklingen.

Etterspørselen påvirkes av særlig to faktorer;

 • Finansiell handel: Referer til spekulativ handel på børser og de finansielle markedene. Slike handler har et mål om å tjene penger.
 • Industriell handel: Referer til antall kjøpere som skal utvikle produkter som inneholder gull.

I motsetning til andre råvarer, som i størst grad påvirkes av industriell handel, er gull mest påvirket av etterspørselen på det finansielle markedet. Det er også derfor gullprisen variere nokså mye på kortere sikt. Spekulanter kjøper og selger gull via derivater (CFD) innenfor korte tidsperioder for å tjene penger.

Oppsummering

Å kjøpe gull kan være en god måte å sikre seg mot fallende aksjepriser, ettersom det er vurdert som en trygg havn i urolige tider. Derimot er gullprisene forbundet med ganske høy volatilitet, spesielt på kort sikt. Derfor er det ikke anbefalt å plassere alle pengene i gull, men heller som et tilskudd i en godt diversifisert portefølje.

Kjøp Shippingaksjer hos Nordnet. Investeringstips.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Ofte stilte spørsmål

Hva er gull?

Gull er et edelt metall som brukes hovedsakelig i smykker og mynter. Det er også et populært investeringsobjekt, særlig i perioder når aksjemarkedet faller.  

Hvordan kjøpe gull?

Du kan kjøpe gull fysisk hos en forhandler, men som investering er det best å kjøpe gull via derivater som CFD-er. Du kan kjøpe gull derivater, samt gullaksjer og fond hos handelsplattformen Nordnet.

Er det smart å investere i gull?

Gullprisen stiger typisk i perioder når aksjemarkedet faller. Sånn sett kan det være en smart investering for å forhindre tap og for å sikre seg mot inflasjon.

Er gull skattepliktig?

Kjøper du gull på en handelsplattform og selger med fortjeneste, må dette skattes når du realiserer dine gevinster. Les mer her.

Hva er prisen på gull nå?

I skrivende stund er pris på gull 1786 dollar. Merk at gullprisen endres stadig vekk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *