Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Menn kan mer om økonomi enn kvinner

Menn kan mer om økonomi enn kvinner

investering kunnskapsgap menn kvinner

Denne artikkelen ble først publisert i vårt nyhetsbrev.

Ny studie viser at menn kan vesentlig mer om penger, lån og sparing enn kvinner. Setter gamle holdninger kjepper i hjulene for å tette kunnskapsgapet om økonomi og finans?

Spørreundersøkelser utført av Kantar i 2018 og 2022, som inkluderte rundt 4400 deltakere, viser at nordmenn er blant de beste i verden på finansiell kompetanse. Til tross for de gode resultatene er det en bakside: Resultatene er svært ujevnt fordelt ut fra kjønn. 

Totalt svarte nordmenn 56 prosent riktig på spørsmålene i den første testen, der menn oppnådde vesentlig bedre resultater med gjennomsnittlig 62 prosent riktig svar. 

Fordeler vi svarene mellom menn og kvinner, ender norske menn i verdenstoppen. Norske kvinners resultater var på motsatt side nokså gjennomsnittlig for alle landene som var med i undersøkelsen.

Kunnskapsgapet kvinner og menn

Kvinner mellom 18 og 30 år kan minst

Det som kanskje er mest alarmerende er at det er unge kvinner mellom 18 og 30 år som kan minst. I denne alderen er man nødt til å ta mange økonomiske beslutninger, som kan være avgjørende for ens fremtid.

Økonomiprofessor Ellen Katrine Nyhus mener dette er bekymringsfullt:

– De unge voksne skal ta mange store finansielle beslutninger. Og da er det en fordel å ha et godt kunnskapsgrunnlag, sa hun under Kåkånomics-konferansen i Stavanger.

Høy utdanning er ikke nok

Kunnskapsgapet er størst når det gjelder temaene sparing, investering, inflasjon og boliglån. Dette er viktige temaer å ha forståelse for om man ønsker å bygge formue over tid og oppnå en bedre økonomisk tilværelse

Undersøkelsen viser at de med fire års høyere utdanning har en bedre forståelse for økonomi og finans. Men til tross for at kunnskapen stiger med høyere utdanning, bidrar ikke dette til at kunnskapsgapet tettes. 

Resultatene viser nemlig at kvinner med høyere utdanning besitter omtrent samme kunnskaper som menn med grunnskole eller yrkesfaglig bakgrunn.

Denne artikkelen ble først publisert i vårt nyhetsbrev. Registrer deg her!

«Matte er for gutta»

Deler av grunnen kan nok linkes tilbake til våre gamle sosiale holdninger. At «matte er for gutta» og at «jenter ikke kan regne» er en gammeldags holdning, men eksisterer nok uheldigvis fortsatt. Det er derimot for lengst avvist at gutter gjør det bedre enn jenter i matematikk. 

Hvor god man er i matematikk trenger heller ikke å gi en indikasjon på hvor mye man kan om privatøkonomi, men likevel tror jeg det kan ha en sammenheng. Det er nemlig stor kontrast til hvordan jenter og gutter forholder seg til faget. En internasjonal studie viser at det trekkes paralleller mellom matematikk og maskulinitet:

– Matematikk ansees som et maskulint domene – akkurat som for eksempel hockey, sier stipendiat og forsker Trine Foyn ved lærerutdanningen ved OsloMet.

Hun forteller at femininitet og matematikk ikke lar seg lett kombinere og at det krever en helt annen type identitetsarbeid for matematikk-flinke jenter.

– Veien til videre studier med teoretisk matematikk er snarere en kronglete fjellvei, sier Foyn. 

Finans kjønn økonomi

Må bryte ned gamle holdninger

På lik måte som at jenter skal kle seg i rosa og gutter skal kle seg i blått, er det ingenting som tilsier at menn skal ta seg av økonomien i husholdningen, mens kvinner tar seg av matlagingen. 

Foyn forteller at det er viktig at vi endrer elevenes holdninger og forhold til faget. Et sted å starte er i hjemmet:

– Oftest er det far som blir nevnt når elevene blir spurt om hvem som hjelper mest til med matematikkleksene. Og far sier ofte at han var flink i matte, mens det er sjelden at mor uttaler seg på denne måten, sier hun.

Kvinner kan mer enn de tror

Hvordan man forholder seg til matematikkfaget, kan også påvirke hvor selvsikker man føler seg om de ulike nevnte temaene i undersøkelsene.

I Kantar-undersøkelsen i 2018 svarte langt flere kvinner «vet ikke» på spørsmålene som ble stilt, som spilte en viktig faktor for årsaken til at de oppnådde et langt dårligere resultat enn mennene. Nyhus forteller at dette kan skyldes at mange undervurderer sine egne kunnskaper.

I 2022 delte de deltakerne i to grupper, der den ene gruppen ikke hadde «vet ikke» som et alternativ. Selv om menn fortsatt fikk bedre resultater, oppnådde kvinnene bedre resultater og kjønnsforskjellene ble mindre. 

– Riktige svar økte med 12 prosentpoeng [for kvinner]. Det er altså delvis riktig at kvinner undervurderer egen kunnskap, forklarte Nyhus under konferansen. 

Kapitalgapet økonomiske forståelse kjønn

I denne gruppen svarte kvinner riktig på 67 prosent av spørsmålene, mens mennene svarte riktig på 75 prosent. Lavere selvtillit kan altså forklare en tredjedel av kjønnsforskjellene i kunnskap om finans og økonomi. 

Flere krefter i spill for å tette kunnskapsgapet

Vi har alle en finger med i spillet når det gjelder likestilling i samfunnet og for at vi skal gi jenter og gutter like muligheter for å lykkes – på alle områder i livet.  

Når det gjelder økonomi og finans ser vi at det er flere krefter i spill fra diverse selskaper, kampanjer og grupper som aktivt forsøker å tette kapital- og kunnskapsgapet. Dette inkluderer blant annet:

  • Kampanjen #huninvesterer av DNB – Jobber med å tette kapitalgapet mellom menn og kvinner. De lyser frem kvinnelige forbilder for å inspirere fremtidens kvinner til å investere i seg selv. 
  • Stack by me – Utviklet en investeringsapp som retter seg spesielt mot kvinner. Ved hjelp av et lekent design og virkemidler fra sosiale medier ønsker de å få flere kvinner til å investere aktivt.
  • Moneypenny Norge – Deres visjon er å inspirere flere norske kvinner til å investere gjennom foredrag, dialog, events og nettverk. 
  • DN Kvinner – Dagens Næringsliv har opprettet Facebook-gruppen «DN Kvinner» for å sikre at journalistikk om næringsliv, økonomi og samfunn oppleves relevant for kvinner.
  • AksjeJentene – En møteplass for kvinner som ønsker å dele kunnskap, lære mer og stille spørsmål om aksjer, aksjefond og markedet. Nettverket er opprettet i regi av AksjeNorge. 

Likevel skal det også nevnes at det er mange andre steder som er verdifulle for å innhente informasjon privatøkonomi. For eksempel er 69,3 prosent av alle våre følgere på Instagram kvinner. 

Du kan lese hele rapporten her.

Komme i gang med å investere?

Ønsker du å komme i gang med å investere dine penger? Da kan vi anbefale Nordnet, som er Nordens største handelsplattform. Her har du et stort utvalg av norske og internasjonale fond og aksjer.

Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi.

Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen
+ innlegg

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X