Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Nedbetale lån eller investere i aksjer og fond – Hva lønner seg?

Nedbetale lån eller investere i aksjer og fond – Hva lønner seg?

Nedbetale lån eller investere i aksjer og fond - Hva lønner seg?

“Nedbetale lån eller investere i aksjer og fond?” er et spørsmål som har dukket opp gjentatte ganger etter Norges Banks hyppige rentehevinger. 

Har du en trygg økonomi, kan det være lurt å fortsette å investere mer i fond og aksjer og betale mindre til banken. Dersom dette ikke er tilfelle, bør du kanskje ta en vurdering om du burde skifte fokuset på å betale ned lånet. 

I denne artikkelen ser vi på hva som kan være mest lønnsomt i forhold til din situasjon. 

Ønsker du oppdatert markedsinfo? Registrer deg på vårt nyhetsbrev!

Nedbetale lån eller investere i aksjer?

Før vi går i gang med å svare på spørsmålet, la oss ta en titt tilbake på hva som har vært mest lønnsomt de siste 10 årene. 

Fra 2013 til 2023 lå boliglånsrenten i snitt på litt under 2,8 %. I samme periode ga et globalt indeksfond i snitt 15 % i avkastning. Ut fra denne statistikken kan vi konkludere med at aksjeinvestering har vært det soleklart beste alternativet de siste 10 årene. 

Eksemplet ovenfor trenger derimot ikke å gjenta seg selv, av to årsaker:

  1. Dette er en avkastning som er høyere enn det man kan forvente. Det er også ingen garanti for at man vil oppnå en så høy avkastning i årene fremover. 
  2. Så lave renter har vært svært uvanlig, og man kan forvente en høyere gjennomsnittlig boliglånsrente det kommende tiåret. 

Bør man ha samme fokus på å investere i aksjer videre?

I og for seg er det et nokså enkelt regnestykket om hva som vil være mest lønnsomt. Avkastningen i aksjene eller fondene du investerer i må i snitt være høyere enn renten du betaler ned på.

Så, hva er prognosene for tiden fremover?

Ifølge DNBs investeringseksperter kan man forvente en årlig avkastning på 6,5 % i snitt de neste 7-10 årene i aksjemarkedet (globalt indeksfond). Tegner du et fastrentelån på nåværende tidspunkt, vil renten ligge på 4,82 %. 

Selv om et fastrentelån sjeldent er lønnsomt over tid, velger vi å ta dette eksemplet for å gjøre det enkelt. Da vil investering i aksjer gi 1,7 % bedre i snitt de neste 10 årene. Inkluderer man skattesatsen med i regnestykket, vil man kun oppnå 1 % bedre avkastning gjennom å investere i fond og aksjer. 

Invester i aksjer og fond hvis du har en stabil økonomi

Det finnes ingen fasitsvar på spørsmålet om du bør nedbetale lånet eller investere i aksjer og fond. Folk har ulike syn på hva de ønsker med sin økonomi. Noen synes det er motiverende å se sine lån bli redusert, mens andre blir motivert og synes det er spennende å investere i aksjer og fond. 

Har du en stabil økonomi, vil det mest sannsynlig være lønnsomt å fortsette å investere i aksjer og fond fremfor å nedbetale lånet. Med en stabil økonomi mener vi at du ikke vil bli tungt påvirket av økte renter eller at du ikke behøver å ta ut pengene fra aksjemarkedet dersom noe uforutsett skulle skje. 

Håndterer du svingniger i markedet?

Nedbetale lån eller investere i aksjer og fond aksjemarkedet svingninger

Martin Graftås, spare- og investeringsøkonom i Odin, mener du bør investere i aksjemarkedet dersom prognosene er i favør aksjer:

– Så fort du oppnår høyere avkastning i fond enn renten på boliglånet, er det mer lønnsomt å investere pengene fremfor å nedbetale gjeld, uttalte han til Odin

Likevel mener han at man burde fokusere på å nedbetale lånet dersom man ikke klarer å håndtere aksjemarkedets svingninger. 

– Den største risikoen er oss selv. Selger vi i panikk ved neste børsfall blir det et tapsprosjekt, og vi burde nedbetalt på boliglånet i stedet. For å lykkes kreves det at vi tåler svingningene underveis og er investert. Da kan vi ikke lytte til forståsegpåere og “eksperter”, som spår markedet nord og ned ved første krusning.

Har du dyre lån? Nedbetal lånet!

Har du noen dyre lån, som f.eks. kredittkortgjeld, forbrukslån eller billån, bør du fokusere på å nedbetale disse lånene fremfor å nedbetale ekstra på boliglånet eller sette penger inn i aksjer og fond. Årsaken til dette er fordi renten på disse lånene er høyere enn avkastningen du vil oppnå i aksjemarkedet. 

Hvis du vurderer å nedbetale lånet på studiegjelden, er det som regel alltid anbefalt å vente med dette. Dette er fordi dette lånet har de beste lånevilkårene. I tillegg har du også muligheten til å få slettet rentene dersom noe skulle oppstå som gjør at du er ufør. 

Her er noen tips til hva du bør gjøre før du går i gang med å sette penger i aksjer eller fond:

  1. Betale dyr gjeld først. Dette inkluderer alle lån som har en høyere rente enn hva du kan forvente fra aksjemarkedet.
  2. Lån under 75 % av boligen. Tilsvarer boliglånet over 75 % av boligens verdi? Da kan det være lurt å fokusere på å betale ned lånet slik at du kommer under denne grensen. Dette vil også kunne gi deg en lavere boligrente. 
  3. Sett penger til en bufferkonto. Dette er til uforutsette hendelser. Det er anbefalt å ha en bufferkonto tilsvarende 2-3 månedslønner. 

Dersom du oppfyller disse punktene, vil vi anbefale deg å ikke nedbetale lån, men heller investere i aksjer og fond.

Få rentes rente-effekten fra aksjer over tid

Selv om avkastningen kan virke liten i begynnelsen når du investerer i aksjer, er det viktig å ha en forståelse for rentes rente-effekten. Albert Einstein kalte denne effekten for verdens 8. underverk og vil gjøre underverk også for dine penger over tid. 

Årsaken til at denne effekten er så effektiv er fordi du får renter (avkastning) på både pengene du setter inn og på renten (avkastning) du får hvert år. 

Som du ser i eksemplet under vil du få en avkastning på 1000 kroner første året. Neste år vil du få avkastning på pengene du satte inn pluss på det du tjente året før, altså på rentene (avkastningen). Tar du ut pengene du får gjennom avkastningen vil du gå glipp av rentes rente-effekten, som vil opparbeide seg til å bli store verdier over tid.

Nedbetale lån eller investere i aksjer - rentes rente-effekt

Ovenfor vises effekten dersom du setter inn 10 000 kroner og lar pengene stå stille. Dersom du kontinuerlig fyller opp porteføljen, som ved et månedlig innskudd, vil du få langt bedre resultat over tid. 

Oppsummering av å nedbetale lån eller investere i aksjer

Ovenfor har vi besvart spørsmålet om du bør nedbetale lån eller investere i aksjer. Her er konklusjonen:

Å investere i aksjer og fond vil være et bedre alternativ enn å nedbetale lånet på sikt, så langt det ikke er et lån med høye renter. Har du is i magen og klarer å holde roen selv under større svingninger, bør du investere i aksjer. 

Dersom du vet at dette vil være vanskelig og du blir fristet til å ta ut pengene når markedet har en dårlig periode, bør kanskje fokuset ligge på å nedbetale lånet. Særlig hvis lånet er på over 75 % av boligens verdi. Får du lånet under dette nivået, kan du som regel også forhandle om en lavere rente. 

Den tryggeste aksjeinvesteringen er å sette penger i et globalt indeksfond. Ønsker du derimot å ta høyere risiko, kan man vurdere å bygge en portefølje som også består av enkeltaksjer og sektorfond. Jo lenger tidshorisont du har på dine investeringer, desto mer risiko kan du ta. Dette er fordi du ikke blir påvirket av kortsiktige svingninger. I tillegg har du også mer tid til å ta igjen eventuelle tap. 

Ofte stilte spørsmål

Bør jeg betale ned lånet?

Dette kommer an på hva slags lån du har. Hvis du klarer å få bedre avkastning på pengene i aksjemarkedet, vil dette være et bedre alternativ. Har du dyre lån, som billån og forbrukslån, bør du betale ned på disse først. 

Er det bedre å spare i aksjer eller nedbetale boliglånet?

Med mindre lånet er mer enn 75 % av boligens verdi, er det anbefalt å fokusere på å investere i aksjer og fond. Dette vil gi deg en bedre økonomisk fortjeneste på sikt. 

Bør jeg spare i aksjer eller betale ned lånet?

Det er lurt å spare penger i aksjer dersom du har en god betalingsevne og ikke blir påvirket av eventuelle rentehevinger. Aksjemarkedet har gitt en bedre historisk avkastning sammenlignet med hva du vil tjene på å nedbetale lånet. 

Hva er viktig før jeg investerer i aksjer?

Det er noen ting du bør prioritere før du investerer i aksjer. Det er blant annet å betale ned dyr gjeld, få boliglånet under 75 % og sette av nok penger i en bufferkonto. 

Når bør man investere i aksjer fremfor å betale ned på lånet?

Du bør investere i aksjer eller fond dersom avkastningen i snitt er høyere enn renten du betaler ned på.

Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.