Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hva er staking av krypto?

Hva er staking av krypto?

Hva er staking av krypto?

Staking av kryptovaluta, eller krypto-staking som noen også kaller det, er et fenomen som har fått mye spalteplass de siste årene. Det med god grunn. Takket være “staking” kan man utvinne kryptovalutaer på en måte som er langt mer bærekraftig enn motsetningen “mining”. 

Ikke nok med det, det har også en rekke likheter med en vanlig høyrentekonto. Dermed kan man oppnå passive inntekter ved å stake krypto. Men hva vil det si å stake krypto, hvordan gjør man det – og ikke minst, hvordan fungerer det sånn egentlig? 

Denne artikkelen gir deg svar på det du måtte lure på. Vi kikker på fordeler og ulemper, samt hvilke krypto som er karakterisert som “staking coins”. 

Staking enkelt forklart 

 • Staking av kryptovaluta kan sammenlignes med en høyrentekonto. Dette fordi man mottar nye kryptomynter over tid kun ved å oppbevare myntene man eier i en kryptolommebok.
 • Staking er prosessen som utvinner nye kryptovalutaer fra en blokkjede. Det er altså det samme som “krypto-mining”. De to metodene har imidlertid vesentlige forskjeller når det kommer til hvordan selve utvinningen foregår. Det er derfor ikke alle krypto kan stakes, men kun de som drives på såkalte Proof-of-stake blokkjeder. 
 • Staking fungerer som et insentiv for å motivere folk til å opprettholde driften av et blokkjedenettverk. 
 • Man kan stake på egenhånd direkte på blokkjeden til kryptovalutaen man vil stake eller utenom blokkjeden og gjennom tredjeparter, eksempelvis en kryptobørs eller staking-pools. Førstnevnte er kjent som on-chain staking, mens sistnevnte kalles off-chain staking.  
Stake krypto hos Crypto.com.
Kryptovaluta er forbundet med høy risiko.

Som punktene over viser er konseptet egentlig veldig enkelt. Hensikten er å belønne folk som oppbevarer kryptovaluta i en digital lommebok. Belønningene utbetales i kryptovalutaen man staker, og derfor har staking blitt sett på som en rentekonto for krypto. Med tid vil man øke beholdningen, men uten at man trenger å kjøpe mer. 

Som du sikkert skjønner kan dette utgjøre betydelig inntekter på sikt – og best av alt er det passive inntekter. Enkelte kryptovalutaer lokker med svært lukrative belønninger, gjerne opptil flere titalls prosent. Dog ligger de normale inntektene på om lag 3-5 prosent av innskuddet.

Men hvorfor blir man belønnet for å oppbevare krypto? Hva er det egentlige formålet med staking? Nettopp dette skal vi kikke på i neste avsnitt.     

Hvordan fungerer krypto-staking?

For å forstå hva krypto-staking er og hvordan det fungerer, må vi først og fremst ha en grunnleggende forståelse for hvordan blokkjeder er bygd opp og hvordan disse fungerer. 

En blokkjede, på engelsk blockchain, er et slags offentlig register som lagrer og behandler informasjon. Poenget med blokkjeder er at de skal være desentraliserte, som betyr at de ikke er eid, styrt eller kontrollert av en sentral enhet – eksempelvis selskaper eller myndigheter. I stedet skal det driftes av alle deltakerne i blokkjede-nettverket. 

Ideologien er å skape mer rettferdige og demokratiske systemer, for blant annet pengetransaksjoner. Gjennom blokkjeder kan man nemlig sende penger, nærmere bestemt digitale valutaer (krypto), fritt og uavhengig av banker og finansinstitusjoner.  

Staking innebærer å låse krypto-mynter til blokkjeden.

Men for at blokkjeder skal fungere og for at man skal kunne sende digitale valutaer egenhendig, er de avhengige av at deltakerne gjør en innsats for å opprettholde driften. Det er her staking kommer inn. Som nevnt er krypto-staking insentivet som skal motivere folk til en handling som gagner blokkjeden. I dette tilfellet innebærer det å “låse” kryptovaluta til blokkjeden.  

Staking innebærer å “låse” krypto til en blokkjede 

Når man låser krypto til blokkjeden vil man altså være med på å opprettholde driften av dette blokkjedenettverket. Det er med andre ord staking-prosessen som sørger for at alle transaksjoner går som de skal, og i tillegg det som sørger for at nettverket er motstandsdyktig mot blant annet hacking, manipulasjon og annen uredelig aktivitet. 

Helt enkelt vil jo flere mynter som stakes, resultere i et bedre nettverk. Nettopp av denne grunn er det helt avgjørende for ethvert blokkjedenettverk at så mange som overhode mulig låser en del av kryptoene de eier til blokkjeden. Og for å motivere folk til denne handlingen, brukes krypto-belønninger som en motivasjon. 

Men det er ikke gitt at man blir belønnet med krypto av å stake. Ofte er de som som staker mest og lengst som belønnes, men dette trenger heller ikke å være tilfellet. For å unngå at det kun er de “rikeste” som får belønninger, vil også tilfeldigheter spille en viss rolle. 

Videre er det denne prosessen som utvinner kryptovaluta. Staking er derfor det samme som “mining”, som også er en måte å utvinne kryptovaluta på. Selv om de to metodene har samme formål, har de likevel flere markante ulikheter.  

Staking kan resultere i passive inntekter.

Staking vs mining: Hva er forskjellen? 

Det finnes flere forskjellige blokkjeder, men nesten samtlige driftes av konsensusmekanismene “Proof-of-stake” (PoS) eller “Proof-of-work” (PoW). Proof-of-stake-blokkjeder bruker staking til å opprettholde driften, mens Proof-of-Work benytter seg av konseptet mining. 

Når man miner skal man derimot ikke oppbevare krypto-mynter i en digital lommebok – rettere bestemt låse krypto til blokkjeden – men i stedet bruke datakraft til å løse algoritmiske oppgaver. Personene som løser disse oppgavene er de som opprettholder driften av det respektive blokkjedenttverket. I retur mottar de krypto som en belønning for deres bidrag. 

Som du ser er det flere likheter mellom mining og staking, men forskjellene er heller ikke til å ta feil av. Du har helt sikkert hørt om Bitcoin Mining? I så fall vet du at det å “grave ut” bitcoins krever ufattelig mye energi. 

Årsaken skyldes at det ofte er de kraftigste maskinene, altså de som bruker mest strøm, som klarer å mine. Staking krever på sin side nesten ingen energi, fordi det ikke krever noe datakraft. Av den grunn er staking en mer bærekraftig måte å utvinne kryptovalutaer. 

Hvordan stake kryptovaluta? 

Som nevnt staker man krypto ved å låse myntene til den respektive blokkjeden. Det vil si at dersom du skal drive med Ethereum staking, så må du låse Ethereum-mynter, kjent som Ether (ETH), til blokkjeden til Ethereum. Men hvordan i alle dager gjør man dette? I bunn og grunn er det to måter man kan stake på; 

 1. On-chain staking: Innebærer at du staker direkte på den respektive blokkjeden og på egenhånd. Her må du skaffe deg en Crypto Wallet som er kompatibel med blokkjeden til kryptovalutaen du ønsker å stake. Deretter må du bestemme deg for hvor mye du vil stake og hvor lenge. Enkelte nettverk krever et minstebeløp og har også en minsteperiode, mens andre ikke.    
 2. Off-chain staking: Innebærer å stake utenfor blokkjeden og gjennom en tredjepart. Det kan være en sentralisert tredjepart, eksempelvis gjennom en kryptobørs, eller desentraliserte tjenester (DeFi), da i form av staking-pools. Når du staker off-chain, staker du sammen med andre. Deres midler blir da slått sammen, der belønningene deles prosentvis ut fra hvor stor del av poolen man utgjør. Eier du 20 prosent av poolen, vil du motta 20 prosent av belønningene. 

Når du staker on-chain må du forholde deg til reglene til det respektive blokkjede-nettverket. Ethereum krever for eksempel at du staker minst 32 ETH-coins for å kunne få belønninger. I skrivende stund utgjør dette over 700,000 kroner. Cardano, det som er oppfattet som opphaveren til dagens staking-protokoll, krever på sin side ikke et minstebeløp. 

Dersom du staker via en sentralisert kryptobørs, som eksempelvis Firi eller Crypto.com, er det børsen som tar seg av alt det praktiske. Da er det også børsens regler man må forholde seg til, samt at man må forvente å betale et lite gebyr. Dette skyldes at de staker på dine vegne. 

Stake krypto hos Crypto.com.
Kryptovaluta er forbundet med høy risiko.

Eksempler på Staking Coins

Skal du begynne å stake krypto, må du jo åpenbart eie staking crypto. Under ser du eksempler på mynter som kan stakes. Listen er rangert etter markedsverdi, og sådan inneholder den det som kan oppfattes som beste staking coins: 

 • Ethereum
 • Tether
 • BNB
 • Solana
 • USDC
 • Cardano
 • Lido Staked Ether
 • Avalanche
 • Polkadot
 • Tron

Les også: 


Hvilke krypto skal man velge? 

Så er jo det store spørsmålet: hvilke kryptovaluta skal man velge til dette formålet? Det er selvsagt fristende å velge ut fra staking rewarden, altså det man får for å stake. Men å utelukkende basere sitt valg på dette er lite lurt. 

Høy staking reward kan på sett og vis sammenlignes med inflasjon. Dette fordi tilbudet, rettere sagt antallet mynter, øker. Dette vil igjen presse prisen ned. Det kan med andre føre til at verdien til kryptovalutaen faller.  

Derfor bør flere faktorer være med på å legge grunnlaget på hvilke krypto man skal velge, som for eksempel: 

 • Markedsposisjon: Kryptovalutaer med høy markedsverdi er gjerne de tryggeste. Markedsgigantene har ofte det beste ryktet og størst etterspørsel. De er også de mest stabile.  
 • Bruksområdene til prosjektet: Mange staking coins kan kanskje friste med høy reward, men har de ingen nytte, kan de dø ut temmelig raskt. Prosjekter med ekte bruksverdi og faktisk nytte er de med størst sannsynlighet for å overleve i fremtiden. 
 • Antall mynter: Flere krypto har et forhåndsbestemt antall. Det kan i så fall føre til knapphet, som kan påvirke verdien positivt. Er tilbudet ubegrenset, vil staking utgjøre samme trussel  for verdien som inflasjon.    
 • Staking rewarden: Dette bør som nevnt ikke være grunnpilaren for ditt valg, men å utelukke det helt blir også feil. I kombinasjon med de øvrige punktene kan dette være med på å legge fundamentet for hvilke mynter du skal velge. Høyere reward betyr jo høyere avkastning.  

Til syvende og sist må du velge prosjektene du selv har tro på. Egen research er derfor viktig. 

Hvor mye kan man tjene på staking? 

Hvor mye som er mulig å tjene på staking, avhenger av flere faktorer. Det inkluderer hvilken mynt man velger, i tillegg til hvor mye og hvor lenge man staker. 

Her er et meget forenklet eksempel: 


Ethereum har en forventet årlig avkastning på 4%. Du staker til en verdi av 10,000 kroner. Du vil da tjene 400 kroner i året på å stake ETH. Velger du derimot en krypto med en staking-reward på 10%, vil du i samme eksempel tjene 1000 kroner i året. 


Kursen til den respektive kryptovalutaen vil i tillegg utgjøre en markant del av hva man kan tjene. Ethereum har i skrivende stund hatt en oppgang på over 70 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Dette vil følgelig føre til at du tjener mer. 

På samme måte vil et kursfall påvirke avkastningen negativt. Dette leder oss over til neste punkt – nemlig ulemper og eventuelle risikoer med å stake krypto. 

Fordeler og ulemper 

Fordelene med staking er kanskje noe innlysende. Som vi har påpekt kan det resultere i passive inntekter. Man trenger heller ikke å gjøre så veldig mye, annet enn å oppbevare krypto-myntene på en viss konto, enten det er i en egen Crypto Wallet eller gjennom en kryptobørs. 

I tillegg kan man i noen tilfeller være med på å påvirke beslutninger som skal vedtas innenfor nettverket. Dette ved at man får “stemmerett”. Sist, men ikke minst er man med på å sikre dette nettverket, som også er viktig – særlig om man har tro og ønsker at krypto skal bli en større del av samfunnet. 

Når det kommer til risikoer og ulemper handler det først og fremst om at man ikke er garantert avkastning. Man kan faktisk tape penger på å stake. Dette kommer av at man i flere tilfeller må låse myntene over en viss periode. Skulle verdien til myntene falle i denne perioden, kan du tape penger som følge av at du ikke har mulighet til å selge deg ut. 

Staking er heller ikke gratis, og du må som regel betale en liten avgift. Det gjelder i hvert fall om du staker via tredjeparter. 

Oppsummering 

Ønsker du å tjene renter på kryptovaluta, er staking tingen for deg. Dette er en fin måte å øke beholdningen, men uten å ty til nye innkjøp. Å begynne å stake krypto er heller ikke veldig vanskelig. Alt du trenger er å velge deg en børs eller lommebok, og selvsagt også en kryptovaluta å stake. 

Vårt tips er å sjekke ut Crypto.com, alternativt Firi. Dette er kryptoselskaper som tilbyr staking av en rekke kryptovalutaer. Avslutningsvis vil vi minne på at staking er forbundet med en viss risiko, særlig om du må låse myntene dine over en lengre periode.  

Kryptovaluta er forbundet med høy risiko.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *