Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Beste Utbyttefond 2024: Se oversikten her!

Beste Utbyttefond 2024: Se oversikten her!

Rekordhøyt utbytte så langt i 2023

Et utbyttefond er som navnet kanskje tilsier et fond som investerer i aksjer med utbytte. Ved å investere i et slikt fond får du en bred eksponering mot flere utbytteaksjer. Men hvilke fond betaler egentlig utbytte?

Her har vi samlet informasjonen du trenger. Vi gir deg oversikt over forskjellige utbyttefond og hvor du kan kjøpe denne type fond. Les videre og lær om fond med utbytte.

Ønsker du oppdatert markedsinfo? Registrer deg på vårt nyhetsbrev!

Oversikt over beste utbyttefond 2024

Her ser du eksempler på fond som investerer i utbytteaksjer. Listen er ikke en kjøpsanbefaling eller en oppfordring, men kun ment som en måte å gi deg oversikt. Du må selv vurdere hvorvidt fondene nedenfor passer din portefølje.

Populære Utbyttefond i 2023

 • iShares Core High Dividend ETF: Børsfond som består av amerikanske aksjer som utbetaler et nokså høyt utbytte. Fondet inkluderer sektorene energi, konsumvarer, hele og telekommunikasjon.
 • Schwab US Dividend Equtiy ETF: Børsfond som sporer utviklingen til Dow Jones 100-indeksen. Fondet investerer i selskaper som har utbetalt høyt utbytte iver tid.
 • Vanguard Dividend Appreciation ETF: Børsfond som sporer en indeks som inkluderer selskaper med historisk økning av utbytte over tid.
 • SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: Børsfond som inkluderer utbytteaksjer fra S&P 500-indeksen, indeks som inkluderer de 500 største selskapene i USA målt i markedsverdi.
 • Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF: Børsfond som investerer i selskaper som er normalt lite volatile og som betaler høyt utbytte.
 • ProShares S&P 500 Dividend Aristocrates ETF: Børsfond som sporer en indeks som inkluderer aksjer med god utbyttehistorikk.
 • iShares Select Dividend ETF: Børsfond som sporer indeksen Dow Jones Select Dividend.
 • iShares Core Dividend Growth ETF: Børsfond som består av aksjer med stadig økende utbytte
 • Fondsfinans Utbytte: Aktivt forvaltet fond som investerer i norske med høyt potensial til å betale utbytte.
 • Landkreditt Utbyttefond A: Investerer i norske utbytteaksjer med en «sunn» utbyttepolitikk.
 • TCM Vietnam High Dividend Equity A: Aktivt fond som investerer i vietnamesiske aksjer med god utbytteavkastning.
 • Danske Invest Europe High Dividend A: Fond som investerer i europeiske aksjer som forventes å betale høyt utbytte.
 • DWS Invest Top Dividened LC: Fond som investerer i internasjonale aksjer som forventes å levere en utbytteavkastning over gjennomsnittet.

Slik investerer du i et utbyttefond

Her beskriver vi hvordan investere i et utbyttefond. Du kan investere via banken, aktører som Nordea og DNB tilbyr fond, henholdsvis Nordea utbyttefond og DNB utbyttefond. Dog anbefaler vi å heller bruke en nettmegler, som eksempelvis Nordnet.

Dette på grunn av at det koster vesentlig mindre å handle fond via en nettmegler. Hos banken risikerer du å at store deler av gevinstene går til å dekke handelsgebyrer.

1. Velg handelsplattform

Aller først må du velge en handelsplattform som tilbyr utbyttefond. Som beskrevet er det mange plattformer å velge mellom, men her til lands er Nordnet et populært valg. Det er heller ikke så rart. Nordnet har et gigantisk utvalg, nokså lave gebyrer og plattformen er brukervennlig.

Dersom du føler for å velge en annen handelsplattform, bør ditt valg falle på grunnlag av faktorer som kostander, brukervennlighet, utvalg og sikkerhet.

Nordnet. Investeringstips. Utbyttefond.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

2. Opprett konto

Å opprette konto er en kortfattet prosess. I grunn må du bare fylle inn informasjonen som er påkrevd, og verifisere identitet. Sistnevnte er automatisert hos Nordnet gjennom BankID. Hos øvrige aktører kan det imidertid hende at du må gjennom en KYC-prosess. Det innebærer at du må verifisere identitet ved å sende kopi av et godkjent ID-kort. Dette er tiltak mot hvitvasking og hacking, blant annet.

Opprett konto hos Nordnet. Kjøp utbyttefond.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

3. Invester i utbyttefond

Nordnet sømløse brukergrensesnitt gjør det enkelt å navigere seg frem. De har rangert sine finansielle aktivum i selvforklarende kategorier og du kan også direkte søke etter fond og aksjer i søkefeltet. Selve handelen gjennomføres smertefritt. Du velger bare beløpet du ønsker å investere og klikker på kjøpsknappen. Når det er gjort, har du investert i et utbyttefond.

Hva er et utbyttefond?

For å forstå hva et utbyttefond er må vi først og fremst forstå hva fond og utbytteaksjer er. Utbytteaksjer er aksjene til selskaper som betaler en del av sitt overskudd til sine aksjonærer. Dette overskuddet betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig, alt etter generalforsmalingens bestemmelser.  

Et fond kan beskrives som en kollektiv samling av flere investeringer, hvor pengene spres utover flere aksjer av en forvalter. I så måte er et utbyttefond en samling av flere investeringer, hvor pengene hovedsakelig investeres i utbyttebetalende aksjer.

En gyllen regel for å redusere risiko på aksjemarkedet er å spre investeringen over flere aksjer. Så istedenfor at du selv må kjøpe masse enkeltaksjer med utbytte, kan du investere i et enkelt fond hvor risikoen automatisk spres over flere aksjer.  

Løpende inntekter er lik lavere risiko

Å investere i utbyttefond gir en rekke fordeler. Blant dem automatisk diversifisering og mulighet for å generere passive inntekter. Siden utbyttet betales kontinuerlig vil du få løpende inntekter, som på sikt kan bli til betydelige beløp.

Investerer du i et fond som utbetaler et årlig utbytte på 500 kroner, vil du i løpet av fem år ha tjent 2500 kroner, og i løpet av 10 år 5000 kroner. Nå er kursutviklingen heller ikke medregnet.

Investerer du 20,000 kroner i samme fond (500kr årlig utbytte) og fondets samlede verdi stiger med 20 prosent prosent i løpet av de neste fem årene, vil 4000 kroner på kursutviklingen pluss 2500 kroner i utbytte. Det gir en totalavkastning på 6500 kroner.

En annen fordel, er at utbytteutbetalingene kan utjevne tap ved kursfall. Skulle fondet falle fem prosent de neste fem årene, vil du likevel være i 1500 kroner i pluss. Et fall på fem prosent vil i dette tilfellet tilsvare et tap på 1000 kroner, men det blir altså kompensert av utbytteutbetalingene.  

Hva skjer med utbytte i fond?

De fleste utbyttefond betaler utbytte enten i form av nye andeler i samme fond, eller så overføres overskuddet til din handelskonto. Informasjon om utbytte finner du på informasjonssiden til de fondene.

Det er imidlertid noen fond som ikke betaler utbytte, men som kun investerer i utbytteaksjer. Også dette står informert om på informasjonssiden til de respektive aktørene.

Mange spør også om: «Hva skjer med utbytte i indeksfond«. Svaret er i grunn det samme som ovenfor. Normalt betales ikke utbyttet ut til deg som har investert i fondet. I stedet brukes utbyttet til å reinvestere det i samme utbyttefondet, som simpelthen betyr at du får en større eksponering mot fondet.

Oppsummering  

Å investere i et utbyttefond gir automatisk diversifisering av flere utbytteaksjer. For langsiktige investorer er dette en svært gunstig investering. Du får løpende inntekter, som gir stabil avkastning og mindre risiko. Vil du begynne investeringen er det handelsplattform Nordnet vi anbefaler. Her får du mange investeringsmuligheter til meget lave gebyrer.

Utbyttefond Nordnet.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi, og det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Ofte stilte spørsmål

Hva er et utbyttefond?

Et utbyttefond er et fond som investerer i flere utbytteaksjer.

Hva skjer med utbytte i fond?

Utbytte betales enten i form av nye andeler i fondet, eller så overføres overskuddet til din konto. Det også noen utbyttefond som ikke betaler utbytte, men som kun investerer i utbytteaksjer.

Kan man leve av utbyttefond?

Utbytte betales enten i form av nye andeler i fondet, eller så overføres overskuddet til din konto. Det også noen utbyttefond som ikke betaler utbytte, men som kun investerer i utbytteaksjer.

Hva er beste utbyttefond?

Populære utbyttefond er iShares Core High Dividend ETF, SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF og Fondsfinans Utbytte.

Hvordan investere i et utbyttefond?

For å investere i et utbyttefond må du opprette konto på en plattform som tilbyr dette, eksempelvis Nordnet.

Hvordan fungerer utbytte i fond? 

Når fondet mottar utbyttet vil det enten utbetales til de som har investert i det respektive fondet, eller så vil det brukes til å reinvestere i samme fond. Sistnevnte er det som er mest normalt, altså at pengene brukes til å reinvestere.

Hvilke fond betaler utbytte?

Det finnes flere fond som betaler utbytte, men i Norge er det kun fem registrerte utbyttebetalende utbyttefond. Disse er Landkreditt Utbytte, Landkreditt Norden Utbytte, Fondsfinans Utbytte, SR Utbytte og Heimdal Utbytte.

Kan man få utbytte på fond?

Ja, men som regel utbetales utbytte i fond i form av nye andeler i fondet.

Er utbytte skattefritt?

Nei, utbytte er i likhet med gevinst fra aksjeinvesteringer skattepliktig.

Hvor mye skatt på utbyttefond?

Inntekter fra alle fond, det gjelder både indeksfond, aksjefond og utbyttefond har en effektiv skattesats på 37,84 prosent.