Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Vil kronekursen styrke seg?

Vil kronekursen styrke seg?

Vil kronekursen styrke seg?

Den norske kronen har svekket seg markant mot andre valutaer de siste årene. Vil kronekursen styrke seg mot euro og andre valutaer i tiden som kommer?

Den norske kronenkursens svekkelse

Nordmenns kjøpekraft har svekket seg mot andre valutaer. Per dags dato (08.04.2024) tilsvarer én euro 11,6 norske kroner. I samme periode for to år siden var én euro verdt 9,5 kroner, som er en svekkelse på rundt 18 %.

Dette kan ha store ulemper for individer og husholdninger. Dette fører til at utenlandske varer som fraktes til Norge blir dyrere, som igjen øker inflasjonen og trekker ned reallønnen. I tillegg blir det også mye dyrere å reise utenlands. Dette gjelder alt fra en iskrem på promenaden til billeie til restaurantbesøk til hotellopphold. Vi har rett og slett mindre å rutte med!

Vil den norske kronen styrke seg mot euro?

Dane Cekov, Senior Strategist i Nordea, uttalte i slutten av fjoråret at 2024 vil bli et langt bedre år for den norske kronen sammenlignet med 2023. Selv om det har stemt til en viss grad, ser vi tendenser igjen til at den norske kronen nærmer seg samme lave nivå som i fjor. 

Ifølge den internasjonale banken Citi vil den norske kronen forbli svak i 2024, men styrke seg voldsomt i løpet av 2025. Dette er bankens prognoser:

 • I 2025 vil én euro tilsvare litt over 10 norske kroner
 • I 2026 vil én euro tilsvare litt over 9 norske kroner
 • I 2028 vil én euro være verdt rundt 8 norske kroner

Dette vil i så fall være gledelige nyheter for privatpersoner. Dette vil gjøre det billigere å både handle fra og reise til utlandet. 

Hva påvirker kronekursen?

Det er flere faktorer som er med på å påvirke hvordan den norske kronen beveger seg. Her er noen faktorer:

På kort sikt

 • Global uro, eksempelvis konflikten i Ukraina eller midtøsten
 • Rentedifferanse mot andre valutaer
 • Kronesalget fra Norges Bank

På lang sikt

 • Prisnivå i forhold til andre land
 • Oljeprisen
 • Investeringer fra utenlandske investorer

Hvordan påvirker kronekursen investeringer?

Dersom du investerer i globale indeksfond, har du mest sannsynlig opplevd en høy verdiøkning på dine sparepenger. Disse fondene har prestert godt hittil i år, men enda bedre målt i norske kroner. Du tjener nemlig penger både på at aksjene har steget i verdi, og at den utenlandske valutaen har styrket seg mot NOK. 

Dette har utelukkende vært positivt for norske investorer som har investert penger i utenlandske marked der kronekursen har svekket seg. Men dersom kronen styrker seg, vil du få motsatt effekt. Du vil fortsatt få aksjens kursoppgang, men du vil tape penger på at kronen styrker seg. Dette gjør at avkastningen kan bli redusert. 

Er valutasikret fond løsningen mot kronekursen?

Hvis du ikke ønsker å la deg påvirke av valutakursenes svingniner, er i så fall valutasikre aksjefond en løsning. Da vil du ta bort valutasvingningene, og kun sitte igjen med avkastningen i lokal valuta, som f.eks. USD i amerikanske aksjer

Det er mange som ikke anbefaler valutasikrede fond, siden dette har en tendens til å utjevne seg selv over tid og at det er vanskelig å spå hvordan kronen vil utvikle seg. Likevel er kronen svært lav og mange investorer forventer at valutagevinstene de siste årene snur til valutatap. 

Dersom du er bekymret for at dette skal skje, kan det være en idé å inkludere valutasikrede fond i porteføljen. Her er noen eksempler på slike fond:

 • Storebrand Global Indeks Valutasikret N
 • DNB Global Marked Valutasikret A
 • KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P

Alle disse fondene finner du hos handelsplattformen til Nordnet. 

Invester hos Nordnet
Annonse: Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Kilder:

Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen
+ innlegg

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X