Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hvordan investere penger i 2024? Slik kan du oppnå god avkastning på din kapital!

Hvordan investere penger i 2024? Slik kan du oppnå god avkastning på din kapital!

Investere penger 2023

Hvordan investere penger i 2024 på best mulig måte?

Å investere penger riktig kan virke kompliserende. Positivt for mange er at det ofte er de enkleste løsningene som også gir best avkastning på sikt. 

Det finnes mye man kan investere i som kan gi god avkastning, både kortsiktig og langsiktig. I denne artikkelen ser vi på måter til hvordan du kan oppnå god avkastning på din kapital.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Det enkle er ofte det beste

De fleste privatinvestorer som investerer i enkeltaskjer taper mot markedet. I tillegg er det vist at indeksfond i gjennomsnittet over tid gir bedre resultater sammenlignet med aktivt forvaltede fond.

Selv om det naturligvis er enkeltpersoner som vil prestere bedre enn markedet, også over lengre perioder, kan det være greit å vite at dette er enkelttilfeller og ikke normalen. 

Men hva er årsaken til at indeksfond presterer så bra?

Vinnere utkonkurrerer tapere

Et indeksfond er et fond som forsøker å etterligne utviklingen til en bestemt indeks, som for eksempel S&P 500, som består av de 500 største noterte aksjene i USA eller Nasdaq-100-indeksen, som er en indikator på utviklingen til teknologiselskaper og vekstaksjer

Siden et indeksfond vil bestå av en mengde selskap, vil både vinnere og tapere være inkludert i porteføljen. Som regel utgjør de beste aksjene en bedre avkastning enn de som befinner seg på andre enden av skalaen. Dette fører til at den årlige avkastningen normalt sett ender godt i pluss. 

Det er nemlig slik at én aksje kan falle 100 %, men hvor mye en aksje kan stige er ubegrenset. Satt på spissen, om du har to aksjer i porteføljen og den ene går konkurs, mens den andre stiger 200 %, vil du likevel ha en samlet gevinst på 100 %. 

Invester hos Nordnet
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi.

Det er rimelig å investere penger i indeksfond

En annen viktig faktor i favør indeksfond er at det er rimelig å investere i. Disse fondene har som regel lave kurtasjer og gebyrer sammenlignet med andre investeringsobjekter. Årsaken til dette er fordi forvaltere ikke behøver å gjøre grunnarbeid eller selskapsanalyser selv. Deres eneste jobb er å følge indeksen så godt de kan. 

Skal du investere i aktivt forvaltede fond, som betyr at en profesjonell forvalter håndplukker aksjene etter beste evne, må du betale vesentlig mer i gebyrer. I tillegg vil du også mest sannsynlig måtte betale suksesshonorar dersom de oppnår vesentlig meravkastning i forhold til indeksen de konkurrerer mot. 

Selv om indeksfond i gjennomsnitt oppnår bedre avkastning, finnes det likevel flere eksempler på forvaltere som har oppnådd bedre resultater over tid. Det er derfor mange investorer foretrekker å bygge en portefølje som består av både indeksfond og aktivt forvaltede fond. 

Hvordan investere penger i indeksfond?

Å investere penger i indeksfond er både rimelig og lettvint. Først og fremst må du finne en regulert handelsplattform å investere gjennom.  

Selv om du kanskje starter med å investere i indeksfond nå, vil du muligens ønske å fylle porteføljen med andre investeringer senere. Derfor kan det være lurt å velge en plattform som tilbyr et bredt utvalg av aktivaklasser. Hos de fleste nettmeglere får du tilgang til både aksjer, børsfond, indekser, råvarer, kryptovaluta og mye mer. 

Under presenterer vi en guide til hvordan du kommer i gang med å investere:

1. Opprett en konto

Det første du må gjøre er å opprette en konto hos en handelsplattform. Vi tar utgangspunktet i Nordnet. 

Gå inn på deres hjemmeside og trykk på «begynn å investere». Deretter fyller du inn ditt navn, brukernavn og e-post. Etter du har fylt inn skjema vil du motta en mail som vil videreføre deg til plattformen. 

Hvordan investere penger? Prøv Nordnet. Investeringstips.
Du risikerer å tape din kapital.

For å verifisere din identitet, kan du registrere deg med BankID. Hos øvrige plattformer er lovpålagt til å gjennomføre en KYC-prosess, som plattformene gjør for å bli bedre kjent med sine kunder samt forhindre ulovlig aktivitet. Det tar ikke mer enn et par minutter å opprette en konto.

2. Sett inn penger

Etter å ha opprettet en konto, må du i gang med å sette inn penger. Nordnet godtar flere ulike betalingsmetoder, som inkluderer kreditt- og debetkort, bankoverføring eller digitale løsninger.

Plattformen har ikke et minsteinnskudd, som kan være tilfellet hos andre aktører. Dette er greit å vite dersom du kun ønsker å investere med et lite beløp til å begynne med. Du kan når som helst ta ut pengene igjen, uten noen form for gebyrer. 

3. Investere penger i et indeksfond

Når pengene er mottatt, er du kommer til siste steg i prosessen, nemlig å komme i gang med investeringen. Ønsker du å investere i en annen indeks, eller et annet investeringsobjekt, følger du akkurat samme oppskrift. 

Det første du må gjøre er å finne investeringer, som du kan gjøre ved å søke det opp i søkefeltet eller benytte deg av plattformens navigeringsverktøy. 

Invester penger på Nordnet. Investeringstips.

Hvis du ønsker å gå direkte til kjøpssiden, trykker du på handle. Ønsker du å lese mer om instrumentet, kan du klikke på logoen. Da får du all informasjon du trenger for å hjelpe deg med å komme til en beslutning om det er en investering som passer din investeringsstrategi eller ikke. 

Etter du har trykker på handle, velger du hvor mye du ønsker å investere for. Se deretter over at alt stemmer og fullfør handelen ved å trykke på “invester”.

Investere penger for å oppnå høyere avkastning

Hittil har vi forklart hvordan du investerer i indeksfond, som er en enkel investering å starte med og som historisk har gitt stabil og god avkastning. Likevel er det mange som ønsker å oppnå en høyere avkastning enn hva et indeksfond i gjennomsnittet gir, eller som ønsker å investere penger med en mer aktiv tilnærming. 

Så, hvordan investere penger for å oppnå høyere avkastning?

Før du starter med å investere, er det viktig å være klar over at du må ta høyere risiko hvis du skal oppnå høy avkastning på kun ett år i finansmarkedet. Desto lenger du ønsker å låse din kapital, jo høyere risiko kan du ta samtidig som det er en større sjanse for at du oppnår en god årlig avkastning. 

Likevel vil man øke muligheten for å investere i riktig marked ved å følge markedsutviklingen nøye. 

Å investere penger i enkeltaksjer har vært krevende i 2023

Det er ingenting som heter et “normalt” år i finansmarkedet, ettersom det alltid er noe uforutsett som dukker opp. Hittil i 2023 har dette vært den mye omtalte bankkrisen, som startet med Silicon Valley Bank-konkursen

Aksjemarkedet har hatt en negativ periode etter nyhetene, og flere populære aksjer har falt markant. Naturlig nok er det bankaksjer som har hatt det største fallet. Et godt eksempel er Wells Fargo, som er en av de største bankene i USA. Denne aksjen har blitt redusert med over 20 % den siste måneden. 

Bankaksjer 2023
Flere bankaksjer har falt etter SVB-konkursen, inkludert Wells Fargo.

Til tross for at dette kan påvirke aksjemarkedet i negativ forstand, er det likevel flere aksjer som kan komme godt ut av krisen. Dersom dette resulterer i at rentene vil avta raskere enn antatt, kan dette være positive nyheter for teknologiaksjer og vekstaksjer, ettersom deres lån vil bli rimeligere. 

Kan oppnå høy gevinst ved å investere penger i riktige aksjer

En aksje som eksempelvis har prestert bra i år, til tross for et stort kursfall i 2022, er Meta Platforms, tidligere kjent som Facebook. Meta-aksjene har steget med over 60 % hittil i år. 

Investere penger 2023 i Meta-aksjer
Til tross for et stort kursfall i fjor, har Meta-aksjene steget mye i 2023.

Dette viser et tydelig bilde på at man som investor kan oppnå høy avkastning ved å investere i enkeltaksjer, dersom man setter penger i riktige selskap og kommer ut på et gunstig tidspunkt. Går vi tilbake til eksemplet tidligere, vil man ha en god avkastning i 2023 dersom man hadde hatt en portefølje bestående av Wells Fargo og Meta. 

Det er naturligvis et veldig forenklet bilde av hvordan man bør investere. Vi anbefaler investorer å bygge en portefølje bestående av flere investeringer, som vil redusere risikoen for tap og øke sjansen for at man investere i aksjene som kommer seirende ut. 

Invester hos Nordnet
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi.

Å investere penger riktig krever tid og analysearbeid

Det er enklere sagt enn gjort å si at man bør investere i aksjer som gir høy avkastning over tid. Det er mange faktorer som vil spille en rolle på kursbevegelsen til et selskap. Hvilken sektor den tilhører, finansielle resultater og etterspørselen etter deres tjenester/produkter er bare noen av faktorene. 

Hvis du planlegger å investere i enkeltaksjer må du forberede deg på å sette av nok tid og gjøre grundig analysearbeid. Å investere i aksjer på måfå eller kun høre på tips fra andre personer er sjelden en god oppskrift på suksess. 

Her er noen tips til deg som ønsker å investere i enkeltaksjer:

  • Les kvartals- og helårsrapportene når disse blir offentliggjort
  • Følg med på nyheter relatert til selskapet
  • Hold deg oppdatert på utviklingen til sektoren selskapet befinner seg i

Hvordan investere penger i aksjer?

Du investerer penger i aksjer på akkurat samme måte som du investere i indeksfond, som vist lenger opp i artikkelen. 

Slik gjør du det:

  1. Opprett en konto hos en handelsplattform: Vi kan anbefale flere plattformer, inkludert Nordnet og Skilling.
  2. Sett inn penger: Overfør penger med ønskelig betalingsmetode. Velg mellom bankoverføring, kreditt- eller debetkort eller digitale løsninger som PayPal.
  3. Finn aksjen: Søk etter aksjen i søkefeltet eller benytt deg av plattformens navigeringsverktøy
  4. Kjøp aksjen: Velg hvor mye du ønsker å investere i aksjen for og utfør handelen. 

Bør jeg investere penger i kryptovaluta?

Kryptomarkedet er et annet marked som har fått mye oppmerksomhet hittil i år. Den største kryptovalutaen, Bitcoin, har steget med nesten 150 % i løpet av 2023. Dette er derfor et marked man ikke bør utelukke dersom man ser etter alternativer som kan gi høy avkastning. 

Investere i Bitcoin
Bitcoin, i likhet med mange andre kryptovaluta, har prestert godt hittil i år. Mye som følge av bankkrisen.

Bitcoin er derimot ikke den eneste kryptovalutaen som har opplevd en kursøkning den siste perioden. Mye kommer som følge av bankkrisen, hvor flere privatpersoner og bedrifter er nervøse for å ha pengene ligge i bankkontoen. Som følge av dette har flere gått i gang med å overføre sine midler over til kryptovaluta. 

Dersom krisen forlenges eller blir verre, er det ikke utenkelig at kryptovalutamarkedet vil kunne fortsette å stige, og dermed gå over til en periode med oppgang. 

Investere i kryptovaluta kan gi høy avkastning

Flere og flere har begynt å få øynene opp for nytteverdien av kryptovaluta. Markedet har nemlig gått fra å bli klassifisert som en risikofylt investering med en uklar fremtid til å være et marked flere tror vil spille en sentral rolle i fremtiden. 

Dette har også gjort det enklere å komme i gang med å investere i kryptovaluta. Flere handelsplattformer tilbyr kjøp og salg av krypto enn noen gang. Du investere i kryptovaluta, som Bitcoin, Ethereum og Litecoin, på akkurat samme måte som du kjøpe aksjer eller indekser. 

For å investere i kryptovaluta kan vi anbefale handelsplattformen til enten Skilling eller Firi. Dette er en skandinaviske aktører som gjør det enkelt å kjøpe og selge kryptovaluta og man kan registrere seg med BankID. Crypto.com er også et godt alternativ, da de har et enormt utvalg.

Invester penger i kryptovaluta hos Crypto.com
Kryptovaluta involverer høy risiko. Du kan tape dine penger.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan bør jeg investere penger i 2024?

Man kan aldri spå fremtiden, men historien viser at man bør investere langsiktig for å oppnå best mulig resultat. Aksjemarkedet kan vise til god avkastning på sikt. 

Hva er det lurt å investere penger i?

Dette avhenger av hvor høy avkastning du ønsker og hvor mye risiko du er villig til å ta for å oppnå det. Kryptovalutamarkedet har steget markant i 2024, som følge av nåværende bankkrise. 

Bør jeg investere i indeksfond 2024?

Å investere i indeksfond er vist å være en av de beste investeringene man kan foreta. Det har gitt en god og stabil avkastning over tid og innehar en relativt liten risiko sammenlignet med andre aktivaklasser. 

Hvor mye penger bør man ha i banken?

Det avhenger av hvor mye penger du har og hva du planlegger å bruke dem på. Det kan alltid være lurt å ha en liten buffer i bankkontoen i tilfelle noe skjer som gjør at du trenger penger tilgjengelig raskt. 

Hvilke indeksfond bør jeg investere i?

Noen av de mest populære indeksene er S&P 500 og Nasdaq-100. Disse indeksene har oppnådd høy avkastning over tid og porteføljen består av store og kjente selskaper. 

Finans sparing økonomi
Finansjournalist
+ innlegg

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X