Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Norske utbytteaksjer med rekordhøye utbytter

Norske utbytteaksjer med rekordhøye utbytter

Rekordhøyt utbytte i 2023

Denne artikkelen ble først publisert i vårt nyhetsbrev.

Blant aksjonærene i norske utbytteaksjer er det nå full fest. Aldri før har det blitt gitt mer i utbytte i løpet av et halvår som det har i 2023. 

Til sammen er det utbetalt spinnville 171 milliarder kroner fra norske selskaper så langt i år. Dette tilsvarer en kolossal økning på 69 milliarder sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser tall fra SSB. 

Ligger an til å knuse fjoråret

Allerede halvveis av året er det betalt nesten like mye i utbytte som i hele fjor. I 2022 var det totale utbyttet 191 milliarder kroner. Dermed ligger 2023 godt an til å knuse fjoråret når det kommer til utbytte. 

Ifølge SSB, som har ført statistikk på dette siden 2012, er de høye utbyttene et resultat av selskapenes gode inntjening. SSB skriver videre at de største mottakerne var offentlig forvaltning og utlandet, på henholdsvis 68 milliarder og 64 milliarder kroner. For husholdninger var utbytteutbetalingene på totalt 7 milliarder kroner. 

Det er heller ikke bare her til lands at selskaper har kastet penger etter sine aksjonærer. De globale utbyttebetalingene var på et rekordhøyt nivå i første kvartal i år. Totalt ble det utbetalt 326 milliarder dollar, som er omtrent 3500 milliarder kroner. 

Også dette er en voldsom økning fra fjoråret, noe som er imponerende tatt i betraktning at verdensøkonomien har vært preget av mye turbulens.  

Den defensive sektoren troner utbyttetoppen 

Lite overraskende har aksjeselskapene fra såkalte defensive sektorer vært blant de mest gavmilde. Kort fortalt er defensive aksjer aksjeselskaper hvor inntjening er stabil, uavhengig av makroøkonomiske forhold. 

Dette fordi at disse selskapene leverer produkter og tjenester hvor etterspørselen er jevn, eller som er livsnødvendig for folk flest. Her finner man selskaper innenfor sektorer som blant annet olje- og gass, mat og medisin. Dette inkluderer Equinor, Mowi, Telenor, Lerøy, Orkla og Yara

Yara. Utbytte.
Yara har vært meget sjenerøse med sine aksjonærer i 2023

Dog har børsselskaper innenfor mer sykliske sektorer, kjent som sykliske aksjer, også betalt godt til sine aksjonærer. Her er det særlig bankaksjer som er de mest fremtredende. Dette på grunn av at bankene har hatt et kraftig inntektsløft det siste året, som følge av de økende rentene.

Enkelte shipping-aksjer har i tillegg vært lukrative å eie, spesielt MPC Container Ships og Frontline. De norske shipping-gigantene har gitt et utbytte på henholdsvis 1,60 og 7,75 kroner per aksje, som tilsvarer en direkteavkastning på 30,56 og 10,78 prosent. 

Dette er noen av aksjene som har bidratt til de rekordhøye utbyttene i år

SelskapUtbytte
AF Gruppen10,5 NOK
Atea6,25 NOK
Bakkafrost14,11 NOK
DNB12,5 NOK
Equinor14,7 NOK
Gjensidige Forsikring8,25 NOK
Norsk Hydro5,65 NOK
Sparebank 1 SMN7,5 NOK
Telenor9,4 NOK
Veidekke7,75 NOK
Mowi2 NOK
Salmar20 NOK
Yara55 NOK

Utbytteaksjer gir løpende inntekter 

Å eie utbytteaksjer er fordelaktig av særlig én enkel grunn: man får løpende inntekter uten å måtte selge aksjene. Som du kan se av tabellen ovenfor har gjødselselskapet Yara et utbytte på 55 kroner. Det vil si at de som eier aksjer i selskapet vil få utbetalt 55 kroner per aksje de eier. Eier man 20 aksjer i selskapet, gir det en inntekt på 1100 kroner. 

I de fleste tilfeller betales utbyttet kvartalsvis, noe som betyr at det betales fire ganger i løpet av et år. Nå er imidlertid utbytte ikke garantert, det kan bortfalle helt og det varierer etter hvor godt selskapet har prestert. Da pandemien herjet på sitt verste var det mange, normalt stabile utbytteselskaper, som så seg nødt til å droppe utbyttet. 

Direkteavkastningen sier noe om utbyttet er høyt eller lavt

Av opplagte er det enkelt å la seg friste av selskaper som betaler mest utbytte per aksje. Det gir jo høyere avkastning, tenker du sikkert, men faktum er at et høyt utbytte ikke nødvendigvis gir større gevinst. For med i beregningen må aksjekursen. 

Si at du ønsker å kjøpe Yara-aksjer for å kunne dra fordel av deres utbytte. Da må du ut med hele 380 kroner for én enkelt aksje. Du må med andre ord betale 7600 kroner om du ønsker å eie 20 aksjer i selskapet. 

Blant utbytteinvestorer er det derfor mer relevant å se på direkteavkastningen. Denne sier noe om hvor stort utbyttet er i forhold til aksjekursen. Av den grunn kan man bruke direkteavkastningen som en indikasjon på hvor mye man vil få i avkastning gjennom et utbytte. 

Nordnet. Utbytte. Investeirngstips.
Du risikerer å tape dine penger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *