Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hvordan investere i obligasjoner? Et godt alternativ til aksjer!

Hvordan investere i obligasjoner? Et godt alternativ til aksjer!

Investere i obligasjoner

Det er mange spørsmål rundt hvordan man kommer i gang med å investere i obligasjoner. Denne etterspørselen har økt i takt med et svakere aksjemarked.

Å investere i obligasjoner kan bidra til en mer stabil og diversifisert porteføljesammensetning. Men bør man investere i obligasjoner eller obligasjonsfond? Og hvor mye av porteføljen bør bestå av obligasjonsinvesteringer. 

I denne artikkelen vil du lære hvordan du kjøper obligasjoner, fordeler med å ha obligasjoner i din portefølje og eksempler på obligasjonsfond som har prestert godt over tid. 

Hva er obligasjoner? 

Obligasjoner er lån som blir utstedt av statlige instanser og selskaper for å skaffe kapital. Et selskap kan finansiere sin bedrift gjennom å låne penger fra banker eller via obligasjonsmarkedet. Som investor kan du investere i obligasjoner via rentefond. 

Når du kjøper en obligasjon er dette et bevis på at du har lånt bort penger. Det er stor forskjell på obligasjoner man kan investere i. Noen obligasjoner tilbyr en lav, men trygg rente, og andre tilbyr en høy rente. Investerer man i en obligasjon med høy rente er risikoen vesentlig større, men man vil også kunne oppnå en høyere avkastning. 

Du kan forvente en mer stabil avkastning ved å investere i obligasjoner sammenlignet med å investere i aksjer. Obligasjonens løpetid og kredittkvalitet vil spille en stor rolle på investeringens volatilitet. 

Slik kommer du i gang med å kjøpe obligasjoner

Å investere i obligasjoner eller rentefond gjøres enkelt gjennom et nettmegler. Det eneste man trenger å gjøre, er å:

 1. Finne en velegnet handelsplattform som tilbyr kjøp av obligasjoner
 2. Opprette en konto og verifisere din bruker
 3. Gjennomføre et innskudd
 4. Velg fondet du vil investere i 

Vi har laget en guide under som illustrerer hvordan du investerer i obligasjoner.

1. Velg handelsplattform

Det finnes flere handelsplattformer som tilbyr rentefond. Når du skal velge en plattform er det viktig at du ser på flere faktorer, som blant annet:

 • Hvor mye tar plattformen i gebyrer? Høye gebyrer vil føre til at du får lavere avkastning
 • Har plattformen et stort utvalg av investeringer? Utvalget av investeringer er viktig. Det er anbefalt å ha en diversifisert portefølje av både aksjer og obligasjoner, så det er lurt å se etter en plattform som har et stort utvalg av ulike investeringer.
 • Er plattformen brukervennlig? Det skal være lett å få informasjonen man trenger, og komme i gang med å investere. 

Ut fra disse faktorene, og mange flere, kan vi anbefale plattformen til eToro. De har et stort utvalg av all slags type investeringer og har lave gebyrer sammenlignet med andre aktører. Det er ikke så rart at nesten 30 millioner investorer benytter seg av deres plattform. 

Ønsker du å primært investere i nordiske aksjer og obligasjoner, er Nordnet et godt valg.

eToro investere i fond

2. Registrer deg og opprett konto

For å kunne investere i obligasjoner obligasjoner er du nødt til å registerer og opprette en konto hos en handelsplattform. Under ser du hvordan du gjør dette hos eToro, som er vår foretrukne plattform. 

Inne på deres nettside trykker du på den grønne knappen der det står “bli med nå”. Deretter må du følge en såkalt KYC-prosedyre, som alle lisensierte plattformer må gjennomføre. Dette innebærer at du verifiserer din identitet og svarer på noen spørsmål angående dine investeringer. 

Denne prosessen er for å forhindre kriminell aktivitet og for å sikre dine midler. 

Åpne konto eToro

3. Gjennomfør et innskudd

Når du har opprettet en konto, er du nødt til å gjennomføre et innskudd. Hos eToro kan du sette inn penger enten via bankoverføring, debit- eller visakort eller gjennom digitale betalingsmetoder som Paypal og Skrill. 

Minsteinnskuddet er på 50 dollar, og innskuddet blir gjennomført umiddelbart. Du klikker enkelt på knappen “sett inn penger” nederst i menyen til venstre for å utføre innskuddet. 

eToro innskuddsmetode

4. Invester i obligasjoner

Det siste steget i prosessen er å finne obligasjonene, eller rentefondet, som du ønsker å investere i. Hvis du vet hva du ønsker å investere i søker du på fondet i søkefeltet øverst i plattformen. 

Hvis du er usikker, kan du finne investeringen du ønsker gjennom å filtrere deg gjennom ulike kategorier i plattformen. 

I dette eksemplet ser du hvordan du kjøper iShares Core 1-5 Year USD Bond, et fond som forvaltes av Blackrock og følger en indeks med obligasjoner med renter på løpetid mellom ett og fem år. 

Invester i obligasjonsfond eToro

Søk på investeringen og trykk på knappen hvor det står “handle”.

Kjøp rentefond, obligasjonsfond eToro

Deretter velger du beløpet du ønsker å investere med. I dette eksemplet har vi valgt å investere 1000 dollar, som tilsvarer rundt 10.000 norske kroner, i rentefondet. Når du har sett over alt og er klar til å gjennomføre kjøpet trykker du på “åpne handel”.

Så enkelt er det å investere i obligasjoner. Les mer om obligasjoner og hvorfor det er smart å inkludere det i en investeringsportefølje.

Hvorfor investere i obligasjoner? 

Å investere i obligasjoner er regnet som en av de sikreste måtene å spare penger på. Det er vanlig å investere i obligasjonsfond, som er en investering i flere rentepapirer som har en rentebindingstid på mer enn ett år. 

Rentefond er forbundet med lav risiko og stabil avkastning, som bidrar til en mer stabil portefølje. Du unngår derfor de høye kurssvingningene som man kan oppleve ved å investere i aksjer. 

Dersom du ønsker å bygge en portefølje som vil gi en god og stabil årlig avkastning, er det lurt å ha en sammensatt portefølje som består av både aksjer og rentefond. Da vil du spre risikoen samt unngå store tap under perioder med dårligere økonomiske fremtidsutsikter.

Fordeler med å investere i obligasjoner

Obligasjonsfond eller rentefond er en tryggere havn enn aksjefond. Man opplever også at de har vesentlig lavere svingninger i et urolig marked. Dette gjør at obligasjoner kan være en fint tilskudd til din investeringsportefølje. 

Her er noen fordeler med å investere i obligasjoner:

 • Bedre risikojustert avkastning, spesielt sammenlignet med aksjer
 • Du trenger ikke følge med på kursutviklingen eller bekymre deg så mye over svingninger i markedet
 • Man har historisk oppnådd en høyere avkastning enn å ha pengene i en sparekonto i banken
 • Gir en mer diversifisert investeringsportefølje
 • En god “hedge” i nedgangsperioder

Du har kanskje lagt merke til at banken du sparer pensjon i har spurt hvor høy risiko du ønsker å ta med dine penger? Her har man ofte valget mellom å velge mellom høy risiko, som kun innehar aksjefond, eller man kan redusere risikoen med en portefølje sammensatt av aksjefond og rentefond. 

Dersom du har valgt sistnevnte investerer du i obligasjoner med dine pensjonspenger. Dette kan også være lurt å gjøre med dine private investeringer for å dra ned risikoen i porteføljen. 

eToro investere i fond

Hva slags obligasjoner bør jeg investere i?

Det finnes flere ulike obligasjoner eller rentefond man kan investere i. Her er noen populære rentefond som kan være lurt å tilføye portefølje med:

 • iShares Core 1-5 Year USD Bond: Et børsnotert fond som følger en indeks med obligasjoner med renter på løpetid mellom ett og fem år. Fondet forvaltes av Blackrock og fondet er mest vektet mot amerikanske statspapirer. Invester i fondet hos eToro her
 • Fondsfinans High Yield: Dette er et aktivt forvaltet høyrentefond med moderat til høy risiko. De investerer hovedsakelig i høyrenteobligasjoner utstedt av norske selskaper. Fondet er mest vektet mot det norske markedet, der minimum 70 % av kapitalen er investert i rentepapirer notert på Oslo Børs eller lån utstedt av norske selskaper. Invester i fondet hos Nordnet her
 • iShares 7-10 Year Treasury Bond: Dette er et børshandlet fond som følger en indeks bestående av statsobligasjoner utstedt av USAs statskasse. Løpetiden på lånene er mellom 7 og 10 år, som tilsier at man investerer i lange renter. Invester i fondet hos eToro her
 • Arctic Return Class L: Fondet investerer hovedsakelig i det nordiske obligasjonsmarkedet. Lånene i dette fondet blir utstedt av stater, lokale myndigheter, finansinstitusjoner og solide selskaper i Norden og andre europeiske land. Invester i fondet hos Nordnet her
 • Vanguard Total Bond Market ETF: Fondet følger en indeks med forskjellige obligasjoner notert i USA. Dette er er et bred obligasjonsfond, som tilsvarer mindre risiko men også lavere avkastning. Invester i fondet hos eToro her.

Selskapsobligasjoner vs statsobligasjoner

Man skiller generelt sett mellom to ulike obligasjoner, nemlig selskapsobligasjoner og statsobligasjoner:

Selskapsobligasjoner, også kalt kredittobligasjoner, er lån utstedt av et selskap. Ofte er det innenfor sektorer som bank eller eiendom. Selskapene garanterer selv for obligasjonene. Hvor trygt det er å investere i selskapsobligasjoner avhenger av selskapets økonomi og kredittkvalitet. 

Statsobligasjoner er lån utstedt og garantert av en stat. Dette gjør at disse obligasjonene er tryggere å investere i, men avkastningen vil ikke være like høy som selskapsobligasjoner. 

Obligasjonens løpetid og kredittkvalitet vil påvirke verdien på obligasjonene. Selskapsobligasjoner har en høyere kredittrisiko, som gjør at renten, og den potensielle avkastningen, er høyere. 

norsk statsgjeld, statsobligasjoner
Statsobligasjoner er lån utstedt og garantert av en stat og er en tryggere investering enn selskapsobligasjoner.

Bør man kjøpe aksjer eller obligasjoner?

Om du bør investere i aksjer eller obligasjoner avhenger av din investeringsstrategi. Å investere i aksjer innebærer en høyere risiko, men man vil også kunne oppnå en bedre avkastning. 

De fleste langsiktige investeringsporteføljene består av både aksjer og obligasjoner, så det kan være lurt å inkludere begge i din private portefølje. Fordelen med obligasjoner er at man kan forvente en mer stabil avkastning og kursen svinger mye mindre sammenlignet med aksjer. 

Dette er en stor fordel, spesielt under nedgangsperioder. Investorer med obligasjoner i sin portefølje vil mest sannsynlig ha opplevd et lavere fall hittil i år sammenlignet med porteføljer kun bestående av aksjer. 

eToro investere i fond

Oppsummering

Å inkludere obligasjonsfond/rentefond i din investeringsportefølje vil bidra til å redusere risikoen for tap, spesielt under nedgangsperioder. 

Obligasjoner har gitt en bedre risikojustert avkastning sammenlignet med aksjer, og det er en bedre sparemåte enn å ha pengene i en sparekonto i banken. 

Det er derfor anbefalt å ha en porteføljesammensetning som både inkluderer aksjer og obligasjoner. Husk at det finnes obligasjoner med ulik risiko. Ved å investere i selskapsobligasjoner vil man kunne oppnå en høyere avkastning, men det innebærer også en høyere risiko sammenlignet med statsobligasjoner

En god huskeregel er at desto mindre tid du ønsker å ha pengene dine i markedet, jo mer av porteføljen bør bestå av rentefond. Har du et langsiktig perspektiv på over 10 år, kan du begrense andelen med rentefond og har en overvekt av aksjer. 

Ofte stilte spørsmål rundt å investere i obligasjoner

Hva er obligasjoner?

Obligasjoner er lån som blir utstedt av statlige instanser og selskaper for å skaffe kapital. Når du kjøper en obligasjon er dette et bevis på at du har lånt bort penger.

Hva er et obligasjonsfond?

Obligasjonsfond er en investering i flere rentepapirer som har en rentebindingstid på mer enn ett år. 

Bør jeg investere i obligasjoner?

Det kan være lurt å ha obligasjoner, også kalt rentefond, i din portefølje. Dette vil gi en mer stabil portefølje og du vil kunne oppleve mindre svingninger, spesielt i nedgangsperioder.

Hvordan kjøpe obligasjoner?

For å kjøpe obligasjoner må du opprette en konto hos en handelsplattform som tilbyr salg av rentefond. Det er enkelt å kjøpe obligasjoner gjennom eToro eller Nordnet. 

Hva er fordelen med å investere i obligasjoner?

Å investere i obligasjoner har gitt en høyere avkastning enn å ha pengene i banken, og er har en vesentlig lavere risiko enn aksjemarkedet. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Invester i aksjer, kryptovaluta og fond Prøv eToro