Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hvordan kjøpe Novo Nordisk aksjer 2024?

Hvordan kjøpe Novo Nordisk aksjer 2024?

Novo Nordisk aksje. Hvilke aksjer bør jeg invester i nå? Helsesektoren.

Å kjøpe Novo Nordisk aksjer er enkelt med en god handelsplattform. Det er også flere fordeler med å kjøpe aksjene til det danske legemiddelselskapet. Novo Nordisk er et av de største selskapene i verden, de betaler kontinuerlig utbytte og aksjene svinger normalt lite i verdi. 

Er du ute etter det som kan karakteriseres som en trygg aksjeinvestering, er Novo Nordisk aksje et godt tilskudd til porteføljen. Les videre for å lære mer om det danske farmasiselskapet. 

Ønsker du oppdatert markedsinfo? Registrer deg på vårt nyhetsbrev!

Hvorfor kjøpe Novo Nordisk aksjer? 

Å kjøpe aksjer i Novo Nordisk kan være fordelaktig av flere grunner. Særlig langsiktige investorer, som er ute etter det som kan betegnes som en lite risikabel aksjeinvestering, vil nok finne Novo Nordisk aksje som et gunstig tilskudd til porteføljen.  

Novo Nordisk er nemlig et verdensledende farmasiselskap, og et av de største selskapene på globalt nivå. De har en markedsverdi på over 300 milliarder dollar, og de leverer produkter folk er avhengige av. 

Av den grunn er selskapets inntekter stabile, og inntektene påvirkes normalt lite av makroøkonomiske forhold. Selskapets resultat har også vært jevnt økende, og de fem siste årene, en periode preget av både pandemi og skyhøy inflasjon, har omsetningen økt fra 111 milliarder dollar til 140 milliarder dollar. 

Novo Nordisk

De standhaftige inntektene har gjort Novo Nordisk i stand til å betale et jevnt og kontinuerlig utbytte. Utbytteaksjer gir fordelen av at du får løpende inntekter uten at du trenger å selge aksjene.  

Videre er Novo Nordisk aksjekurs normalt lite volatil. Det betyr at aksjene svinger lite i verdi. Historisk har også aksjene en meget fin utvikling. I børsåret 2022 ga aksjene en avkastning på om lag 44 prosent, mens avkastningen fra 2018 til starten av 2023 lyder på 146 prosent. 

Novo Nordisk aksje er et typisk eksempel på en defensiv aksje. Slike aksjer passer, som nevnt, til langsiktige porteføljer hvor målet er å bygge kapital over tid. 

Nå er riktignok alle aksjer forbundet med en viss risiko, gevinster er aldri garantert, noe som også gjelder Novo Nordisk aksjer. En annen ting, Novo Nordisk har en meget høy kurs, som betyr at du må betale relativt mye for å eie aksjer i selskapet.   

Fordeler med å kjøpe aksjer i Novo Nordisk

 • Novo Nordisk betaler normalt utbytte. Utbytteaksjer gir passive inntekter. 
 • Det er et av de største selskapene i verden med en børsverdi på over 300 milliarder dollar. Novo Nordisk produkter, som omfatter en rekke legemidler, selges verden over. Selskapet er særlig kjent for sine insulin- og diabetesprodukter. 
 • Novo Nordisk operer i en sektor som påvirkes i liten grad av makroøkonomiske forhold. Selskapets inntekter er derfor ventet å holde seg på et jevnt stigende nivå. Det samme gjelder Novo Nordisk aksjekurs. 
 • Novo Nordisk aksjer er betegnet som defensive. Det er aksjer som passer langsiktige porteføljer hvor målet er generere avkastning over tid.       

Hvor kan jeg kjøpe aksjer? 

Det er flere plattformer hvor du kan kjøpe både nordiske og internasjonale aksjer. Her er noen av våre favoritter:

 1. Nordnet – Et godt alternativ om du ønsker et godt utvalg av nordiske aksjer. De har også et særdeles godt utvalg av aksjefond, enten du ønsker å investere i aktivt forvaltede fond eller indeksfond. Les vår anmeldelse av Nordnet her.  
 2. Skilling: Et godt valg om du heller vil trade aksjer. Skilling har flere spennende funksjoner skreddersydd til trading.

Her kan du lese vår kåring av beste nettmeglere 2023

Kjøp Shippingaksjer hos Nordnet. Investeringstips.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Slik kjøper du aksjer i Novo Nordisk 

Å kjøpe aksjer er enkelt og lite tidkrevende. Under finner du en guide som både beskriver hvordan du investerer og trader i verdens største selskap målt i børsverdi. 

Steg 1 – Velg handelsplattform 

Valg av plattform må selvsagt baseres på personlige preferanser. Likevel er det et par faktorer du ikke kommer unna og som er svært viktig å vurdere, som for eksempel; 

 • Trygghet og sikkerhet: Stol kun på regulerte plattformer. Du bør også undersøke hva som er gjort for å beskytte brukerkontoen mot hacking og annen uredelig aktivitet. 
 • Omdømme og rykte: Antall brukere og generelt omdømme kan være en god pekepinn på hvor god eller dårlig en plattform er. 
 • Handelsgebyrer og øvrige avgifter: Kurtasje, spredning og øvrige avgifter spiser mye av pengene dine. Unngå kostbare handelsplattformer.
 • Utvalg: Du bør også vurdere utvalget til plattformen, både i forhold til antall aktivum samt verktøy og funksjoner. Et større utvalg gir flere muligheter, i tillegg til at det gjør det enklere å skape en diversifisert portefølje. 
 • Brukervennlighet: Velg en plattform tilpasset dine mål og din erfaring. Skal du investere på lang sikt er det lite hensiktsmessig med CFD-plattformer forbeholdt tradere.

Steg 2 – Opprett konto 

Dersom du velger Nordnet som din nettmegler, er du deretter nødt til å opprette en konto. Vi tar utgangspunkt i Nordnet i dette eksemplet, men det er nokså likt uavhengig av hvilke handelsplattform du går for.

Inne på nettsiden, trykker du på «bli kunde». Deretter følger du instruksene som er vist, som inkluderer å opprette et brukernavn, fylle inn e-post og svare på noen investeringsrelaterte spørsmål.

Steg 3 – Sett inn penger  

Når kontoen er opprettet må du gjøre et innskudd. Du kan sette inn penger ved hjelp av bankoverføringer, med debet/kredittkort eller gjennom den digitale tjenesten Trustly. Det er ingen minsteinnskudd hos Nordnet, som betyr at du kan sette inn det beløpet du selv ønsker.

Overføre penger Nordnet

Steg 4 – Kjøp aksjen 

Når pengene er på konto kan du kjøpe Novo Nordisk aksjer. Du søker bare i søkefeltet, og klikker deg inn på resultatet. Du finner da selskapsinformasjon og annen relevant informasjon om aksjen, som historisk utvikling nåværende kurs blant mer. 

Novo Nordisk aksjekjøp

Når du er klar for å kjøpe aksjen trykker du på «kjøp». Deretter velger du hvor mange aksjer du ønsker å kjøpe og til hvilken kurs. Se deretter over at alt stemmer og fullfør handelen.

Kjøpe Novo Nordisk

Husk at du ikke kan kjøpe mindre enn en aksje. Novo Nordisk aksjer er i skrivende stund priset til rundt 1600. Når du skal i gang med å investere anbefaler vi å bygge en diversifisert portefølje bestående av flere selskaper. Dette vil øke muligheten for god avkastning, samtidig redusere risikoen betraktelig.

Om Novo Nordisk 

Novo Nordisk er et dansk legemiddelselskap som ble etablert i 1923. Selskapet har hovedkontor i Danmark, med de opererer på verdensbasis med kontorer i 80 ulike land. Totalt har dem over 50,000 ansatte. 

Novo Nordisk har virksomhet i helsesektoren, hvor de driver med forskning, utvikling og salg av en rekke legemidler. De er mest kjent for sin virksomhet innen diabetesbehandling, og de er betegnet som en pioner innen sitt felt. 

Videre er selskapet er ledende på globalt nivå, og de er i skrivende stund rangert blant de 30 største selskapene målt i markedsverdi. Børsverdien er på hele 300 milliarder dollar, som gjør det til det største selskapet i Norden. 

Det danske farmasiselskapet ha prestert stabilt godt, hvor inntektene har økt nesten hvert eneste år siden 2002. I 2022 hadde selskapet inntekter på mer enn 10 milliarder dollar, som var en oppgang på 11 prosent sammenlignet med 2021. 

Les mer om Novo Nordisk her.    

Novo Nordisk aksjekurs 

Novo Nordisk aksjer har en kurs på rundt 138 dollar i skrivende stund. Dette tilsvarer om lag 1359 kroner, etter dagens kurs. Sett i et historisk perspektiv har aksjene en særdeles fin utvikling. 

Bare i børsåret 2022, et år hvor de fleste børsindeksene opplevde røde tall, hadde Novo Nordisk aksjer en vekst på over 40 prosent. De siste fem årene er avkastningen på mer enn 140 prosent, og spesielt de siste ti årene har vært gode for Novo Nordisk aksjen. 

I 2012 kunne du for eksempel kjøpe aksjer i selskapet til omkring 3 dollar, mens kursen i dag altså er på 138 dollar. Går vi helt tilbake til starten av 90-tallet er oppgangen på elleville 40,000 prosent. 

Som en såkalt defensiv aksje kan du også forvente en stabil kursutvikling i fremtiden. Noen mindre fall kan selvsagt forekomme, men basert på sektoren Novo Nordisk opererer i, markedsposisjonen til selskapet og at de presterer stabilt godt år etter år, er det mye som kan tyde på videre vekst for aksjen. Bare husk at gevinster aldri er garantert. 

Novo Nordisk kursutvikling.

Novo Nordisk utbytte

At Novo Nordisk betaler utbytte betyr at aksjonærene, altså de som eier Novo Nordisk aksjer, får en del av selskapets overskudd. Utbyttet utbetales normalt kvartalsvis, som er fire ganger i løpet av et år. 

Dette varierer imidlertid fra selskap til selskap. Det varierer også hvor mye som betales, og dette baseres på hvor godt selskapet presterer. Er det et år hvor inntektene har økt i vesentlig grad, er det ikke unormalt at selskapene betaler et høyere utbytte enn det som er gjort tidligere. 

Som nevnt muliggjør utbytteaksjer passive inntekter, og det kan også utjevne tap ved et eventuelt kursfall. Av opplagte årsaker er derfor utbytteaksjer gunstige å inkludere i porteføljen. 

Novo Nordisk har de siste årene betalt utbytte to ganger per år. Deres siste utbytte var på 0,58 dollar. Det vil si at investorene fikk utbetalt 0,58 dollar per aksje de eide. Så hadde du eid 20 aksjer i selskapet, hadde du fått utbetalt 11,6 dollar.    

Se beste utbytteaksjer i Europa her.

Novo Nordisk utbytte historikk: 

 • 0,58 dollar
 • 1,02 dollar
 • 0,55 dollar
 • 0,92 dollar
 • 0,52 dollar
 • 0,7 dollar
 • 0,45 dollar
 • 0,79 dollar

Hvem passer Novo Nordisk aksjer for? 

Som diskutert tidligere i artikkelen er Novo Nordisk aksjer godt egnet til langsiktige porteføljer hvor målet er å skape avkastning over lengre tid. Aksjene svinger normalt lite i verdi, de gir utbytte og er alt i alt betegnet som aksjer med mindre risiko. 

Du er selvsagt ikke garantert avkastning og alle investeringer med en viss risiko, men det foreløpig lite som tyder på at Novo Nordisk skal miste sin ledende posisjon innenfor helsesektoren. 

Helsesektoren er for øvrig en gunstig sektor å investere i, i den forstand at den påvirkes i liten grad av makroøkonomien. Har du derimot et ønske om å aktivt spekulere i prisbevegelser er nok ikke Novo Nordisk aksjer det beste valget. Dette nettopp fordi at aksjene normalt svinger lite i verdi.  

Alternativer til Novo Nordisk

Ønsker du å sjekke ut andre aksjer innen helse? Da kan det være verdt å ta en titt på disse selskapene; 

Oppsummering

Dersom du skal kjøpe Novo Nordisk aksjer er det mange plattformer du kan velge mellom. Nordnet er et godt alternativer.

Novo Nordisk er en aksje som passer godt til langsiktige investeringer. Selskapet betaler utbytte, presterer godt år etter år og er ledende innen helsesektoren. Alt dette er faktorer som gir grunn til å tro på videre vekst for selskapet. 

Derimot er alle investering forbundet med en viss risiko, og avkastning er aldri garantert. Les deg derfor godt opp før du tar en endelig kjøpsbeslutning. 

Kjøp Shippingaksjer hos Nordnet. Investeringstips.
Finansielle verdipapirer kan både stige og falle i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har investert.

Ofte stilte spørsmål 

Hvordan kjøpe Novo Nordisk aksjer?

For å kjøpe aksjer i Novo Nordisk, nordens største selskap, må du ha konto på en handelsplattform, som Nordnet. Alt du må gjøre er å registrere bruker, verifisere identitet og sette inn penger. 

Hvor kan jeg kjøpe Novo Nordisk aksjer? 

Du kan kjøpe Novo Nordisk aksjen hos en nettmegler, aksjeplattform, som Nordnet. 

Hvor mye koster Novo Nordisk aksjen? 

Novo Nordisk kurs er i skrivende stund 138 dollar. 

Er Novo Nordisk en god investering? 

Novo Nordisk aksje egner seg godt til langsiktige investeringer. Aksjen svinger normalt lite i verdi, selskapet betaler kontinuerlig utbytte og det er et selskap som presterer stabilt godt. Dog er alle investeringer med en viss risiko.  

Hvor mye betaler Novo Nordisk i utbytte? 

Novo Nordisk aksjeutbytte varierer, men er normalt mellom 0,50 – 1 dollar.  

Hvordan selge aksjer i Novo Nordisk? 

Skal du selge Novo Nordisk aksjer må du gå til porteføljen din, klikke deg inn på aksjen og velge hvor mange aksjer du skal selge, for å så avslutte handelen. Prosessen kan dog variere noe fra plattform til plattform.