Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Lar du psykologien påvirke dine investeringer?

Lar du psykologien påvirke dine investeringer?

Psykologi aksjemarked

Det er mange faktorer som setter sitt preg på aksjemarkedet. Ikke bare er vi påvirket av variabel inflasjon og høyt rentenivå, men attpåtil alvorlige kriger. Dette kan føre til større svingninger. Lar du deg påvirke?

Denne artikkelen ble først publisert i vårt nyhetsbrev. Registrer deg her!

Aksjemarkedet rister av seg både kriger og kriser

Det globale aksjemarkedet har ristet av seg både kriger og økonomiske kriser. Til tross for at konflikter kan forårsake kortsiktige kursfall, har dette ofte blitt respondert med større oppganger i ettertid. 

Er den nåværende situasjonen annerledes?

Å spå hvordan markedet vil bevege seg i nærmeste fremtid er nærmest umulig. Selv om verdensøkonomien har fått noen store kjepper i hjulene, så er det lite som tyder på at befolkningsveksten og etterspørselen etter varer og tjenester vil reduseres over tid. 

I tillegg fører vanskeligere tider til at innovasjon og problemløsning blir desto viktigere. Vi opplever en enorm utvikling i alt fra teknologi til medisin, spesielt med tanke på fremgangen av kunstig intelligens.

Så, med mindre du er tvilende til at bedrifter vil øke sin omsetning og inntjening i fremtiden, vil aksjemarkedet etter alle betraktninger fortsette å være et godt sted å putte sine sparepenger i. 

aksjemarkedet over tid

Ta på de langsiktige brillene

Vekst vil etter alt å beregne fortsette å være normalen. Siden 1950 til 2020 har indeksen S&P 500 steget med over 22.000 %. Dersom man i tillegg reinvesterte utbytte, ville avkastningen vært vesentlig høyere. 

Selv om markedet har steget over tid, vil det derimot ikke si at markedet er immun mot nedgangsperioder. Siden 1950 har vi vitnet flere nedgangsperioder, noen som også har vart i flere år. Blant annet falt aksjemarkedet med over 40 % under finanskrisen i 2008.

Spoler vi frem til i dag, har aksjemarkedet for lengst tatt igjen dette tapet. Før markedet falt i 2007 og frem til i dag har S&P 500-indeksen levert en årlig avkastning på godt over 10 %. 

– Hvis du har lagt en god spareplan, er det endringer i din egen økonomi eller sparemål som bør være avgjørende for om du bør endre eller fravike spareplanen, ikke utviklingen i markedene, sier spare- og investeringsøkonom Martin Graftås til ODIN-bloggen.

Ikke la psykologien diktere dine avgjørelser

Investorer har lett for å ta impulsive beslutninger når de ser at aksjeporteføljen taper store verdier. Studier viser nemlig at vi håndterer tap dårligere enn gevinster. 

Å selge seg ut når aksjemarkedet faller, kan derimot koste deg dyrt. Det er nemlig i etterkant av store kursfall at markedet ofte opplever store oppganger. Det betyr rett og slett at du kan oppnå verst tenkelig scenario: Du selger på bunn og du tar heller ikke del i kursoppgangen i etterkant. 

– Heldigvis er de aller fleste som sparer i fond i utgangspunktet langsiktige. Er det 20 år til du skal gå av med pensjon, er det altså dumt å selge fondsandelene dine etter bare fire år fordi en konflikt oppstår, at børsene faller, eller at fondene du har valgt utvikler seg svakere enn hva du hadde håpet, sier Graftås.  

Forberede deg selv på ulike scenarioer

At vi kan oppleve et slikt fall igjen er ikke umulig. Du kan derimot planlegge slik at eventuelle fall ikke påvirker deg i så stor grad ved å:

  1. Vit hvor lenge du planlegger å ha pengene i markedet: Dette vil avgjøre hvor mye risiko du kan ta. Har du en tidshorisont på over 10 år kan du ha en stor andel aksjer i porteføljen. Dette er fordi kortsiktige svingninger mest sannsynlig ikke vil påvirke din langsiktige avkastning i like stor grad. 
  2. Bygg porteføljen ut fra risikovillighet og tidshorisont: Har du et kortere tidsperspektiv, kan det være en god idé å redusere aksjeandelen og øke renteandelen. Rentefond har bedre utgangspunkt enn på mange år for å gi bedre avkastning og kommer med vesentlig lavere kurssvingninger enn aksjefond. 
  3. Invester jevnlig over tid: Med en månedlig spareavtale kan et markedsfall faktisk komme til din favør. Da kjøper du deg inn også til lavere kurser, som øker i verdi når markedet stiger igjen. 

Hjelp deg selv – og andre!

Det er ikke annet enn trist å være vitne til alle konfliktene som koster flere tusen liv. Derfor ønsker jeg å poengtere at hva man oppnår gjennom å investere i aksjemarkedet selvfølgelig ikke kan sammenlignes med menneskelivene som går tapt. 

Det kan virke kynisk å kommentere om aksjemarkedet i forbindelse med krigene som pågår, spesielt situasjonen i Midtøsten som eskaleres hver dag som går. Vi oppfordrer til å rette en andel av sitt sparebeløp til folk som trenger det. Likevel bør man aldri stoppe å tenke på seg selv og sin fremtidige jeg – uansett hvor mye urettferdigheter som er tilstede i verden. Jo større verdier man oppnår, desto mer kan man også hjelpe andre.

For 275 kroner kan du gi et barn som er rammet av krisen i Gaza en trygg seng å sove i:

Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen
+ innlegg

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.

Invester i aksjer, fond og mer. Alle investeringer tas på egen risiko.

X