Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Hva er CFD? En enkel innføring i hvordan CFD-trading fungerer

Hva er CFD? En enkel innføring i hvordan CFD-trading fungerer

Hva er CFD?

CFD er et instrument som gjør at du kan spekulere (trade) i kursendringer til finansielle produkter, som aksjer, råvarer eller indekser. Les det du trenger å vite om CFD-er i denne artikkelen. Vi tar en titt på hva det er, hvordan det fungerer i tillegg til fordeler og ulemper med CFD-trading. 

CFD enkelt forklart 

 • CFD er et produkt som gir eksponering mot prisbevegelsene finansielle produkter, som aksjer, råvarer, indekser, og alt som kan handles på børs.   
 • Det er en forkortelse for “Contract for difference”, som på norsk er differansekontrakter eller forskjellskontrakter. 
 • Når du eier CFD-er, eier du ikke det underliggende aktivumet. I stedet eier du en kontrakt som gir deg eksponering mot aktivumets prisbevegelse. 
 • Når man handler CFD-er kan man profittere både når kursene stiger og faller. Det er resultatet av antagelsen som avgjør hvorvidt du vil tape eller tjene penger. 
{etoroCFDrisk} % av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Hvordan fungerer CFD?

Som beskrevet er CFD-er et derivatprodukt som lar deg tippe retningen til kursen til et finansielt instrument. Hensikten med CFD er i den forstand å tjene penger på det bestemte instrumentet. 

Slik sett skiller ikke CFD-handel seg særlig fra en normal børshandel. CFD-er oppfører seg på akkurat samme måte som de underliggende markedene de representerer, og vil derfor stige og falle i takt med de respektive kursene. 

Skulle aksjene til Apple – verdens mest verdifulle børsselskap – stige, vil differansekontrakter som representerer Apple-aksjer også stige. Det som er forskjellen mellom vanlige aksjer og CFD-aksjer er at sistnevnte fungerer som en kontrakt som gir deg retten til å profittere på kursendringene til den bestemte aksjen. Du eier med andre ord ikke aksjen du kjøper, men i stedet en kontrakt. 

Dette gjør at du mister normale aksjonærrettigheter, som stemmerett på generalforsamlingen og retten på utbytte. Det er likevel flere fordeler med å kjøpe aksjer som CFD – et punkt vi skal utforske senere. Men først skal vi se på hva som kjennetegner en CFD-handel. 

Typiske kjennetegn ved CFD-trading 

Aller først: når man kjøper CFD-er, kjøper man seg ikke inn i et selskap for å bidra til verdiskapningen. Derfor er det overordnede målet med en slik handel nesten alltid å spekulere, eller rettere bestemt å tippe riktig kursetning for å tjene penger på kortere sikt (trading).

Noen unntak er det riktignok, og i enkelte tilfeller kan man kjøpe forskjellskontrakter for å beholde dem på lengre sikt. Dette gjelder særlig såkalte råvare-CFD-er, som gull eller sølv. Men som regel er CFD-er mindre egnet til langsiktige investeringer. Mer om dette senere.  

Med det sagt: det som kanskje er diefferansekontrakers største kjennetegn, er at man kan spekulere i både prisoppgang og nedgang. 

“Long” og “short” 

Som nevnt kan man spekulere i både prisoppgang og prisnedgang gjennom forskjellskontrakter. Dette er kjent som “long” og “short”: 

 • Når du går “long” tror du prisen på aktivumet vil gå opp. Stemmer antagelsen og prisen stiger, får du positiv avkastning. Skulle prisene derimot falle, vil avkastningen bli negativ. For å velge en long-posisjon velger du “kjøp” i ordrevinduet hos nettmegleren du benytter deg av. 
 • Når du går “short”, også kjent som shorting, tror du prisen vil gå ned. Her får du gevinst på kursnedgang og vil følgelig oppleve tap om kursene skulle stige. En short-posisjon velges ved å klikke på “selg” i ordrevinduet.   
CFD-trading.

Vi gjør oppmerksom på at shorting er en handel som involverer større risiko enn en “long”-posisjon. Dette på grunn av at det ikke er noen grense for hvor høyt prisen på en aksje eller en råvare kan stige, som i teorien betyr at det ikke er noen grense for hvor mye man kan tape. 

“Giring”

Et annet kjennetegn ved CFD-trading er at posisjoner kan “gires”. Giring, eller marginkrav/marginhandel som det også heter, er en måte å forstørre sine posisjoner. Dette ved at den opprinnelige inngangssummen utgjør en mindre andel av den totale verdien av posisjonen. Forenklet kan vi si at man låner penger av megleren. 


Dette gjør at potensielle gevinster forsterkes, men det gjelder også eventuelle tap. Si at du trader CFD-aksjer til en pris for 2000 kroner og girer med X2.

Da dobles det opprinnelige innskuddet, som vil si at du egentlig handler for 4000 kroner. Skulle aksjene stige med 20 prosent ville du egentlig ha fått 400 kroner i gevinst, men siden du har giret posisjonen med X2 blir gevinst på 800 kroner. 


Girede differeansekontrakter innebærer skyhøy risiko. Som sagt vil også tapene forstørres. Du kan selvsagt ikke tape mer enn det du har satt inn på kontoen, men risikoen for å tape innskuddet er høy – særlig om du ikke har tatt nødvendige forholdsregler. Pass på at du er innforstått med tradens fulle verdi når du bruker verktøy som dette.  

Merk at giring er et krav hos enkelte CFD-meglere. Dette gjelder ikke alle. Uansett, er du pålagt å gire posisjonene dine, må du gjøre deg godt kjent med hvordan tap og gevinst fungerer. 

Stop loss og Take profit 

Stop loss og Take profit er et slags sikkerhetsnett som er til for å minimere risiko. Som begrepene kanskje antyder skal stop loss-funksjonen forhindre tap, mens take profit skal sikre profitt. Dette skjer ved at dine posisjoner lukkes automatisk ved et bestemt beløp. 

Fordelene med stop loss og take profit er at du ikke trenger å konstant følge med på utviklingen, men likevel kan unngå å gå på stygge tap – eller enda bedre, sikre at du får positiv avkastning. 

Er CFD-handel det riktige for meg? 

Ønsker du å spare penger over tid er det utvilsomt bedre å vende snuten mot “vanlige” aksjer og fond. Har du derimot et ønske om å profittere på kursendringer i finansmarkedet, er CFD-er et ypperlig valg. 

Men på grunn av kompleksiteten, og ikke minst risikoen rundt denne typen instrument, er det uhyre viktig å sette seg godt inn i hva det egentlig er før man hiver seg i gang. Nybegynnere er ikke anbefalt å starte med CFD, som spesielt gjelder om de MÅ gires. 

Når det er sagt, har differansekontrakter flere fordeler man heller ikke kan se bort fra. La oss ta en titt: 

Fordeler 

 • Høy fleksibilitet: Når man trader er timing avgjørende. Selv sekunder kan være forskjellen på tap og profitt. Derfor er det viktig at man kan gå umiddelbart ut og inn av posisjoner. Dette klarer man med bravur, bruker man CFD. I tillegg kan man ved hjelp av long- og short-posisjonene handle uansett hvilken retning markedene beveger seg i. 
 • Hedging: Hedging er en strategi hvor hensikten er å minimere risikoen for tap. Dette kan du gjøre ved å åpne både en long- og short-posisjon på samme instrument.  
 • Giring: Ved å gire produkter utgjør ditt opprinnelige innskudd bare en liten del av den totale verdien. Eventuelle gevinster forstørres også, som naturligvis er en kjempefordel.  
 • Skattefordel: Det er faktisk lavere skatt på CFD-aksjer enn normale aksjeposisjoner. Dette fordi CFD-er er kategorisert som “andre verdipapirer” av skatteetaten.  

Ulemper

 • Giring: Selv giring kan være svært fordelaktig, er det ikke utelukkende positivt. Dine tap forstørres også, og derfor utgjør det en større risiko. 
 • Høy kompleksitet: Å bedrive CFD-trading kan virke ufattelig avansert for et utrent øye. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen og å kjenne til de mange begrepene relatert til denne typen handel. En helt ordinær handelsside trenger ikke nødvendigvis å være den mest brukervennlige.    
 • Kostnader: Kostnader kommer man ikke utenom uansett hvilke finansprodukter man kjøper og selger. En ulempe er det likevel, da det vil spise av dine penger på sikt. Når det gjelder CFD, er det som regel spreads som reflekterer kostnadene. Dette er kort sagt forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen – og denne utgjør avgiften du må betale. I enkelte tilfeller kan gebyret komme i form av kurtasje. Sist, men ikke minst er man ilagt et lite gebyr ved alle girede CFD-posisjoner for å holde posisjonen over natten. Dette er kjent som et “nattgebyr”, og det er nettopp denne avgiften som gjør CFD-er mindre egnet til langsiktige investeringer.

Hvordan begynne med CFD-trading i Norge?

Dersom du vil begynne å trade CFD-er må du først og fremst finne deg en egnet plattform. Deretter er det bare å følge stegene nedenfor. 

 1. Opprett konto: Å opprette en konto hos en CFD-plattform er som regel ingen sak. Det du bør være obs på, er at du ofte må gjennom en KYC-prosess. Her må du blant annet verifisere identiteten din. Hos norske/nordiske aktører er denne prosessen automatisert gjennom BankID.   
 2. Gjør et innskudd: Når du skal sette inn penger trenger du bare å gå til innskuddsmenyen, velge betalingsmåten og summen du vil sette inn. Vi minner om at det kan hende at noen plattformer har et krav om et minsteinnskudd, og noen kan også kreve et lite gebyr for hvert innskudd du gjør. Vær også obs på at utenlandske aktører ofte har et såkalt valuta vekslingsgebyr.  
 3. Begynn handelen: Før du kan sette i gang må du bestemme for hvilke CFD-er du skal kjøpe. Når det er gjort, er det bare å gå til ordremenyen og der følger du stegene som vises. Vil du spekulere i prisnedgang, velger du ordren “selg”.  Motsatt må du velg “kjøp”, tror du kursen vil stige. 

Usikker på hvilken plattform du skal velge? Vi har skrevet en artikkel, “beste nettmegler”, hvor du kan se en større sammenligning av flere aktører. 

{etoroCFDrisk} % av ikke-profesjonelle kunder taper penger ved å handle CFDer. Du bør vurdere om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

CFD skatt 

Alle inntekter, også de som kommer fra CFD-handel, er skattepliktige. Så, ja – du må skatte av CFD-er. Men du skatter kun når du realiserer fortjenesten, og kan også føre fradrag på tap. 

En annen ting som kan være gunstig å vite om, er som nevnt at CFD-er regnes som “andre verdipapirer” av Skatteetaten. Derfor skatter du kun 22 prosent av fortjenesten, i motsetning til 31,68 prosent som gjelder ved en normal aksjehandel. Det er med andre ord skattemessig gunstig å kjøpe aksjer som CFD.  

Oppsummering

Innen finans er differansekontrakter (CFD) en kontrakt som gjør at man handle fritt på finansmarkedet uten å eie den underliggende eiendelen. Dette gir en enorm fleksibilitet til å handle mot prisbevegelsen, slik at man på den måten kan oppnå økonomisk fortjeneste. Det kan være både ved prisoppgang og nedgang. 

CFD-er har heller ingen tidsfrist, og det er når posisjonen avsluttes at fortjeneste/tap blir gjeldende. Videre inneholder slike kontrakter en rekke funksjoner, som eksempelvis “giring” og ikke minst “stop-loss” og “take profit”. Dette er funksjoner som grovt sett skal hjelpe deg med å lykkes på finansmarkedet.  

Når det er sagt, er det viktig å være bevisst på nedsidene med CFD. Det er høy risiko for å tape penger raskt, særlig om man handler med giring. I tillegg kan reglene for handel med CFD variere fra plattform til plattform. Les deg derfor godt opp før du begynner med denne formen for handel.       

eToro is a multi-asset platform which offers both investing in stocks,  as well as trading CFDs.

Please note that CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. {etoroCFDrisk}% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Past performance is not an indication of future results. Trading history presented is less than 5 complete years and may not suffice as basis for investment decision.

Copy Trading does not amount to investment advice. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk.

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.

Ofte stilte spørsmål 

Hva er CFD?

CFD er kontrakter som gjenspeiler prisen til finansielle instrumenter som aksjer, råvarer, indekser, valuta, blant flere ting. 

Hva står CFD for? 

CFD er en forkortelse for “contract for difference”. På norsk blir det “differansekontrakter». 

Hva er CFD aksjer?

CFD aksjer er kontrakter som sporer verdien til underliggende aksjer. Disse gir eksponering mot prisbevegelsen til den bestemt aksjen, som igjen betyr at man kan oppnå økonomisk fortjeneste, men uten at man behøver å fysisk eie aksjen.  

Har Nordnet CFD?

Nei, Nordnet tilbyr ikke CFD-er. 

Hvordan fungerer CFD?

CFD fungerer som en kontrakt som gir eksponering mot prisen til underliggende instrumenter, som aksjer, råvarer og indekser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *