Hopp til innholdet
Hjem » Innlegg » Slik lager du din investeringsstrategi

Slik lager du din investeringsstrategi

Investeringsstrategi

Du bør ha på plass en investeringsstrategi før du går i gang med å investere. Dette er en langsiktig plan for din sparing – og bør innehold målsetting, tidshorisont, risikovillighet og sammensetning av portefølje.

Investeringsstrategien vil gjøre det enklere for deg å finne aksjer eller fond som er i tråd med din investeringsprofil. Den vil guide deg gjennom dine investeringer, både kortsiktig og langsiktig. En klar og tydelig porteføljesammensetning vil gjøre det enklere å forholde seg til din strategi, selv når det stormer som verst på børsene. 

Viktige spørsmål for å forme din investeringsstrategi

Sparer du penger til pensjon om 30 år? Planlegger du å ha pengene i markedet i 5 år? Eller gjelder din sparing en kombinasjon av begge? Dette er viktig å finne ut av først, da det vil være med på å diktere dine investeringer!

Dette er noen spørsmål som er viktig å besvare når du skal i gang med å forme din investeringsstrategi:

Hvor mye skal jeg investere? 

Først og fremst bør du konkretisere hvor mye du ønsker å investere. Har du arvet et større beløp og ønsker å sette dem til arbeid, eller planlegger du å investere et fast beløp i måneden?

Dersom du skal investere et engangsbeløp, kan det være verdt å vite: Historisk har det vært mest lønnsomt å investere alt så tidlig som mulig, men du reduserer risikoen ved å spre investeringene over en lengre periode.

Hva ønsker jeg å oppnå med investeringene?

Hvor mye risiko er du villig til å ta? Det er en stor forskjell på å spare flere tiår til pensjon eller om du kun ønsker å ha pengene i markedet i noen få år. Normalt sett kan man ta høyere risiko om man har en lengre tidshorisont. 

Hvor lenge vil du ha pengene i markedet?

Skal man investere i aksjer og aksjefond, er det som regel anbefalt at man har en minimum tidshorisont på 5 år. Har du en kortere tidshorisont på dine investeringspenger, kan det være lurt å inkludere rentefond i porteføljen. 

Har du en tidshorisont på under 2 år? Da kan du ta unødvendig risiko ved å sette pengene i aksjemarkedet. I så fall kan det være et tips å sette penger i en høyrentekonto, som i skrivende tidspunkt har nokså høy rente. Du kan sammenligne renter hos Finansportalen.

Hvor mye risiko vil jeg ta?

Jo mer risiko du tar, desto mer vil dine verdier kunne svinge i verdi. Derfor er det viktig å finne ut av hvor mye risiko du kan håndtere. 

Vil du få panikk og selge dine posisjoner dersom porteføljen faller med 30 % på noen måneder? Dette kan forekomme i aksjemarkedet. Hvis dette skaper større hjertebank, bør du vurdere å fylle porteføljen med renter, som kommer med mindre risiko.

Risiko investeringer

Ønsker jeg å oppnå bedre avkastning enn markedet?

De fleste private investorer taper penger på å forsøke å utkonkurrere markedet. Husk at du konkurrerer mot profesjonelle investorer og tradere når du handler enkeltaksjer. Du ville vel ikke tatt opp kampen mot Haaland på en fotballbane og forvente å komme seirende ut?

Man kan jo selvfølgelig forsøke seg. Men da er det viktig å lese seg grundig opp og følge opp investeringene kontinuerlig. Eller du kan investere i et aktivt aksjefond, hvor en profesjonell investor forsøker å slå markedet for deg. 

Er du derimot fornøyd med å få samme avkastning som markedet, vil du kunne investere jevnlig i et globalt indeksfond.

Bygg en portefølje ut fra investeringsstrategien

Etter at du har besvart disse spørsmålene, er du nødt til å bygge en portefølje. Porteføljen bør være i kontrast med dine målsettinger og risikovillighet. Du må gjerne ta inspirasjon fra andre investorer, men husk at dine økonomiske mål er helt unikt for deg!

Vi tar utgangspunkt i de mest populære investeringene, nemlig aksjer og fond.

Investeringsstrategi for fond

For de aller fleste er det nok lurt å investere i fond fremfor enkeltaksjer. Da investerer du i en portefølje av enkeltaksjer, som bidrar til at du sprer risikoen ut over flere selskaper. Du velger selv hvilket fond du vil investere i, men det er en profesjonell forvalter som tar hånd om selve investeringene. 

Dette er noe du bør tenke på når du skal velge fond i din portefølje:

Hva skal fondet inneholde?

Ønsker du å primært investere i aksjer, kan du investere i et aksjefond. Da vil fondet bestå av minimum 80 % aksjer, men som regel enda mer.

Dersom du ønsker å redusere risikoen, kan du vurdere å inkludere kombinasjonsfond (består av aksjer og renter) eller rentefond i porteføljen. Har du et lengre tidsperspektiv enn fem år, er det anbefalt å ha en høy aksjeandel. 

risiko investeringsstrategi

Hva vil jeg investere i?

Det finnes mange ulike fond å velge mellom. Mange trives godt med å kun investere i et globalt indeksfond, som betyr at du investerer i mange selskaper fra flere land. 

På motsatt side har du investorer som ønsker å investere i fond som spesialiserer seg i ulike marked eller sektorer. Kanskje ønsker du å eksponere deg selv mot det norske aksjemarkedet? Da vil et norsk aksjefond være ideellt. Vil du investere i teknologisektoren? Da kan du i så fall også inkludere et fond som investerer primært i teknologisektoren. 

Mulighetene er mange!

Aktive eller passive fond?

Et passivt fond har som mål å få lik avkastning som indeksen den følger. Et slikt fond er som regel mye rimeligere, fordi forvalteren ønsker å ha en lik porteføljesammensetning som indeksen. Dette krever ingen egen analyse av selskapene.

Et annet valg er aktive fond, som har som målsetting å slå indeksen den sammenligner seg med, som kan være det globale aksjemarkedet, Oslo Børs eller en teknologiindeks. Slik fond har som regel høyere gebyrer, siden forvalterne bruker mye tid på selskapsanalyser, men det kan være lønnsomt dersom forvalteren treffer med sine investeringer. 

Her kan du lese om noen av de mest populære fondene blant nordmenn!

Investeringsstrategi for aksjer

Å investere i enkeltaksjer kan være svært verdifullt. Du lærer mye om selskapene du investerer i og om markedet generellt. Dersom du treffer med dine investeringer, kan du også oppnå en svært høy avkastning. På motsatt side, kommer disse investeringene med vesentlig større risiko. 

Dette er noe du bør tenke på hvis du skal velge aksjer i din portefølje:

Hva slags aksje skal jeg investere i?

Ønsker du å forholde deg til det norske markedet, eller vil du også investere i utenlandske aksjer? Mange av oss har et bedre kjennskap til norske selskaper, som er et godt utgangspunkt. Likevel kan man spre risikoen ved å fylle opp porteføljen med aksjer fra andre marked. 

Antall aksjer i porteføljen?

Ha en tanke over hvor mange enkeltaksjer du ønsker å ha i porteføljen. Husk at det er sjeldent en god oppskrift å velge aksjer på måfå. Du burde velge nok aksjer slik at du sprer risikoen, men ikke for mange slik at du mister oversikten og ikke klarer å følge med på nyheter og resultater. 

Aksjer investeringsstrategi

Hva slags type aksjer vil jeg investere i?

Det finnes uttallige aksjer å velge mellom. Derfor er det viktig å ha tungen rett i munnen når du skal i gang med å velge aksjer. 

Ulike aksjer kommer nemlig med forskjellig risiko. Eksempler på dette er vekstaksjer, verdiaksjer og utbytteaksjer – og aksjene innenfor de ulike kategoriene kommer med ulik risiko og potensiell avkastning. 

Finn ut hvor mye risiko du er villig til å ta, i henhold til hvor mye du kan tjene på aksjene du investerer i!

Når skal jeg selge meg ut av aksjen? 

Ha en plan for når du skal selge deg ut av en aksje – både om aksjen stiger eller faller i verdi. Hva gjør du hvis en aksje stiger med 60 %? Selger du deg ut, beholder du alle posisjonene eller tar du litt gevinst og sprer pengene i andre aksjer, også kalt rebalansering.

Og hvordan agerer du dersom en aksje faller med 60 %? En vanlig tabbe er å forholde seg lojal til en aksje som faller mye. Forskning har nemlig vist at det er lettere å ta gevinst enn tap!

Gode tips på veien

Her er noen tips til deg som skal i gang med å bygge en investeringsstrategi:

  • Har du ikke tilstrekkelig med tid til å følge opp enkeltaksjer, kan det være lurt å fokusere på aksjefond. 
  • Invester i selskaper du har kjennskap til.
  • Fyll porteføljen opp med investeringer som er i tråd med din investeringsstrategi.
  • Forhold deg til strategien, selv når børsene svinger.
  • Juster strategien kontinuerlig, slik at den står i tråd med dine nåværende målsettinger. 
Kim Ingwersen Investeringstips
Kim Ingwersen

Kim Ingwersen er en journalist med stor interesse for finans og personlig økonomi. Her hos Investeringstips vil han bidra med innsiktsfull innhold som kan bidra til å skape en bedre forståelse for investering og sparing.

«For å oppnå en bedre økonomisk fremtid er det viktig å sette pengene til arbeid. Bankkontoen er en trygg oppbevaringsplass dersom man trenger midlene innen kort tid, men er ikke gunstig for langsiktig sparing. Derfor er det viktig å se etter investeringsalternativer som samstemmer med ens risikovillighet og tidshorisont.»

Kim er begeistret for utviklingen de siste årene og opplever at flere har tatt et aktivt ansvar for sine sparepenger. Han håper å bidra med å få flere til å tenke i samme baner.